Poll of polls

Hva er KrFs nivå?

Publisert 2. september 2011. Sist endret 2. september 2011.

Kjell Ingolf Ropstad
Storting 2021: 3,8 %
S-snitt mai: 4,0 %
Kommune 2023: 4,0 %

Basert på landsmålingene, kan Kristelig Folkeparti være i ferd med å bli en valgvinner.

KrF hadde i uke 34 et snitt på 6.1 på landsmålinger med kommunevalg-spørsmål.

De seks første publiserte landsmålingene i uke 35 gir KrF et snitt på 6,3.

Dagfinn Høybråten oppnådde 6,4 pst i sitt eneste kommunevalg som leder for KrF.

Vi har i denne spalten tidligere vært inne på at KrFs lokale målinger relativt sett ikke synes å være så sterke som landsmålingene. Dette skaper usikkerhet om partiets nivå ti dager før valget.

Ser vi på lokale målinger publisert fra tirsdag 30. august til fredag 2. september, og beregner en landstendens for KrF for hver dag basert på vår beregningsmåte ("poll of polls"), får vi disse resultatene:

Tirsdag 30. august: 5,4 (13 kommuner)
Onsdag 31. august: 4,6 (13 kommuner)
Torsdag 1. september: 4,6 (12 kommuner)
Fredag 2. september: 5,2 (12 kommuner)

Lokale målinger kan derfor f.t. ikke bekrefte et nivå for KrF over 6 pst nasjonalt.

Vi minner igjen om at beregninger som dette må leses med varsomhet, bl.a. i lys av at nasjonale målinger i hovedsak har ferskere opptakstidspunkter.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om KrF

Vis alle artikler om KrF