Poll of polls

Blir Venstre nr. 5?

Publisert 28. august 2011. Sist endret 28. august 2011.

Venstre ble i 2007 sist av stortingspartiene i kommunevalget - etter Ap, H, Frp, Sp, KrF og SV - men 5,9 pst var utvilsomt et solid valg for Venstre for år siden.

Trine Skei Grande
Storting 2021: 4,6 %
S-snitt juni: 5,9 %
Kommune 2023: 5,0 %

Vi har i uke 34 notert målinger i 43 ulike kommuner. Vurderinger i lys av disse må bl.a. sees på bakgrunn av at landsmålingene i hovedsak har ferskere opptakstidspunkter enn lokale målinger.

Når vi for disse 43 kommunene legger sist publiserte måling til grunn i kommuner som er målt flere ganger (Bergen og Trondheim), ser vi pluss for Venstre - sammenlignet med partiets nivåer tidligere i august. Partiet kan med full klaff de to siste ukene komme i mål på på femteplass - foran KrF og SV.

For partiene etter Ap, Høyre og Frp kan uke 34 oppsummeres slik:

1) Senterpartiets synes å være i gang med mobiliseringen. Lokale målinger publisert denne uken vil som nasjonal tendens basert på vår beregningsmåte poll of polls antyde 6,9 pst nasjonalt. Snittet av Sp's landsmålinger denne uken er 6,4 pst - mot 5,4 forrige uke.

2) Venstre noterer 5,4 pst på en poll of polls basert på de nevnte 43 kommunene, og 5,6 pst på snittet av landsmålingene denne uken.

3) Kristelig Folkeparti har uke 34 solide landsmålinger med snitt på 6,1 pst. Lokale målinger er ujevne, og antyder 4,9 pst - basert på et fall i stemmeandel på 24 pst når 43 kommuner denne uken sees samlet. Erfaringsmessig er det ofte mindre forskjell mellom en poll of polls som bygger på så mange som 43 kommuner og landsmålingene.

Lokale målinger publisert uke 33 viste et høyere nivå for KrF enn målingene uke 34.

Neste uke vet vi mer om retningen for KrF.

4) Sosialistisk Venstreparti sliter. Hvis de 43 kommunene som nevnt antyder en retning, er fallet i stemmeandel rundt 32 pst - som svarer til 4,2 nasjonalt. SVs snitt på landsmålingene uke 34 er 4,6 pst.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om V

Vis alle artikler om V