Poll of polls

KrF opp

Publisert 23. august 2011. Sist endret 23. august 2011.

Kjell Ingolf Ropstad
Storting 2021: 3,8 %
S-snitt mars: 3,0 %
Kommune 2023: 4,0 %

Åtte landsomfattende målinger med spørsmål om stemmegivning ved kommunevalg er så vidt vi kan se publisert 1-23 august.

Snittet for KrF på de fire første var 4,8 pst. KrFs snitt på de fire siste er 5,7 pst. Se nærmere tabell nederst.

Audun Bjørlo Lysbakken
Storting 2021: 7,6 %
S-snitt mars: 9,1 %
Kommune 2023: 6,9 %

Vi har pr. tirsdag morgen 23. august notert målinger i 23 kommuner publisert i perioden 15-23 august. En poll of polls for KrF for disse kommunene gir partiet 5,8.

Senterpartiet har 6 pst i snitt på de fire første landsmålingene i denne perioden. Sp's snitt på de fire sist publiserte landsmålingene er 5,6 pst. En poll of polls for Sp basert på de nevnte 23 kommunene gir 6,2 pst.

SV er målt til 4,7 pst på de tre siste nasjonale målingene med kommunevalgspørsmål. En poll of polls for SV basert på de 23 nevnte kommunene med målinger publisert 15-23 august gir for SV 4,3 pst når InFacts Oslo-måling for Høyre legges til grunn (opptatt 17. aug). Legges i stedet Respons' Oslo-måling for Aftenposten til grunn (opptatt 11-13 aug), vil en slik poll of polls gi 4,7 pst for SV.

Landsomfattende kommunevalgmålinger publisert 1-23 august 2011

K 2007 TNS / TV2 Norst. / NRK Resp. / BT / Aftenp / SA InFact / VG TNS / TV2 InFact / VG TNS / TV2 Synov. / Dagbl. Snitt fire første Snitt fire siste
Publisert 01.aug 10.aug 13. aug 13. aug 15.aug 20.aug 22.aug 23.aug
Ap 29,6 35,4 34,2 35,1 34,8 33,8 31,6 32,8 34 34,9 33,1
Sp 8 6,2 5,6 6 6 4,9 5,8 6,7 4,9 6 5,6
SV 6,2 6 3,6 4,5 5 6,8 4,7 4,7 4,7 4,8 5,2
R 1,9 2,2 1,5 1,8 1,9 2,4 2,5 2,3 1,7 1,9 2,2
Ap+Sp+SV+R 45,7 49,8 44,9 47,4 47,7 47,9 44,6 46,5 45,3 47,5 46,1
Frp 17,5 13,6 16 14,4 15,7 12,7 17,5 12,5 16 14,9 14,7
H 19,3 23,3 25,2 26,9 22,6 24,9 24,5 25,7 26 24,5 25,3
KrF 6,4 4,7 4,5 4,6 5,4 6 5,1 5,6 6,1 4,8 5,7
V 5,9 5,9 5 4,8 5,1 6,2 5,5 6,5 3,9 5,2 5,5
Frp+H+KrF+V 49,1 47,5 50,7 50,7 48,8 49,8 52,6 50,3 52 49,4 51,2

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om KrF

Vis alle artikler om KrF