Poll of polls

Jevnt i Oslo

Publisert 16. august 2011. Sist endret 16. august 2011.

Kommunevåpen
Oslo kommune
Folketall: 709 037
Ordfører: Marianne Borgen, SV
Byrådsleder: Raymond Johansen, Ap
Fakta om målingen
Respons for Aftenp..
OEEV
Ap33,73,015,3
H29,5-2,9-3,1
Frp14,03,07,9
SV8,0-1,5-2,1
Sp1,10,60,3
KrF1,6-2,0-0,1
V6,4-0,6-2,7
MDG0,00,0-10,2
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 800 (gir vanlige feilmarginer).

Måling Oslo - Respons for Aften.

1) Opposisjonen i Oslo bystyre - Ap+SV+R - måles til 27 mandater, det samme som i valget 2007. Disse tre partiene fikk 45,7 pst i Oslo i 2007. Dagens måling gir 45,5. I Oslo-målingen fra VG/InFact 13. august ble det 46,7.

2) Vi ser i Oslo en effekt som er tydelig i en rekke kommuner. På den ene siden har Arbeiderpartiet et solid pluss. På den annen side faller partier som Ap er avhengig av for å komme i posisjon, som i Oslo er SV og Rødt. Dette gir i flere kommuner liten eller ingen netto gevinst for Ap og partiets samarbeidspartnere samlet.

3) Ap i Oslo fikk i 2007 et resultat som omtrent svarte til landsresultatet (29,9 vs nasjonalt 29,6). Dagens måling er opptatt 11-13 august, og gir 33,7 pst. Til sammenligning fikk Ap 33,8 på landsmålingen til TV2 / TNS Gallup opptatt 8-12 august. Dette kan - kanskje - tyde på at Ap i Oslo så langt i valgkampen følger landspartiet i oppslutning.

Fakta om nivåene
  • Posisjonspartiene 2007 (H,Frp) går samlet frem med 0,1 pstpoeng mot forrige måling fra samme medium og byrå, til 43.5 pst.
  • KrFs nivå på 1,6 pst ville blitt partiets svakeste siden krigen.
  • Venstres nivå på 6,4 pst ville blitt partiets nest beste siden krigen.

4) Tillegget som Oslo Ap hadde på målingene til Aften/Respons inntil juni i forhold til landstendensen, gjenfinnes ikke på Oslo-målingene så langt i august (VG/InFact og Aften/Respons).

5) Oslos posisjonspartier H+Frp+KrF+V fikk samlet 51,3 i 2007, og måles av Respons i august til 51,5. Koalisjonen faller iflg målingen fra 32 til 31 mandater. Miljøpartiet De Grønne kommer inn i Oslo bystyre hvis målingen svarer til valget.

6) Fremskrittspartiet fikk 14 pst på denne målingen - mot 14,3 i Oslo i 2007. Hvis målingen treffer, er Oslo blant de relativt sett beste kommunene for Frp av målingene hittil i august. Til sammenligning ble Frp i Oslo målt til 11 pst både av Respons/Aften i juni og av InFact/VG i forrige uke.

7) Oslo-målingene fremover vil avkrefte eller bekrefte om Frp gjør det så bra i hovedstaden som denne målingen antyder. Umiddelbart er det ikke enkelt å forklare hvorfor Frp - eventuelt - gjør det relativt sett klart bedre i Oslo enn f.eks i Bergen, Trondheim, Fredrikstad og Moss. Dagens Oslo-måling med Frp på 14 pst er også vanskelig å forene med landsmålingene så langt i august.

8) Tittelen på denne kommentaren er "Jevnt i Oslo" - til tross for at Respons målte opposisjonen til uendret med 27 av 59 mandater. Vår begrunnelse for å anta at Oslo kan bli jevn er denne: (i) Senterpartiet var på denne målingen bare 0,1 pst fra å erobre mandat, som eventuelt ville gått på bekostning av Høyre. (ii) Det hefter usikkerhet ved Frp's nivå. (iii) Målingene inntil juni i år antydet at Oslo under visse forutsetninger kunne bli en nerveslitende thriller.

9) Undertegnede blir ikke overrasket hvis kampen om makten i Oslo får preg av hva vi bergensere kaller "valium-tid", som er vår betegnelse på høstsesonger hvor Brann er i fare for å rykke ned.

Se nærmere Aften 16. august 2011.

Oslo bystyre

Antall mandater.

H Frp KrF V H KrF V Frp A Ap MDG SV R
K2023 24 1 6 31 1 27
Respons / Aftenp. 16/8-11 26 1 4 31 1 27
InFact / VG 13/8-11 25 2 4 31 0 28
Respons / Aftenp. 28/6-11 26 2 4 32 1 26
Respons / Aftenp. 23/3-11 27 2 4 33 0 26
Respons / Aftenp. 16/12-10 27 1 4 32 0 27
Respons / Aftenp. 15/9-10 27 2 5 34 0 25
Respons / Aftenp. 23/6-10 27 2 4 33 0 25
Respons / Aftenp. 18/3-10 25 2 5 32 0 27
Respons / Aftenp. 17/12-09 26 2 5 33 0 26

Oslo 1979-2011

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 Respons / Aftenp. 23/3-11 Respons / Aftenp. 28/6-11 InFact / VG 13/8-11 Respons / Aftenp. 16/8-11
Ap 33,5 33,0 23,0 18,4 27,9 30,7 35,1 33,7
Høyre 43,3 42,4 23,5 32,6 32,1 32,4 29,9 29,5
Frp 4,6 7,0 6,0 6,1 12,8 11,0 11,2 14,0
SV 5,6 6,7 13,3 10,1 10,2 9,5 6,2 8,0
Sp 0,8 0,7 3,1 0,8 0,7 0,5 0,2 1,1
KrF 5,4 4,8 1,8 1,7 2,7 3,6 3,9 1,6
Venstre 3,5 2,8 10,0 9,1 7,4 7,0 6,7 6,4
MDG 0,0 0,0 8,5 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Rødt 1,8 1,7 8,3 5,8 4,1 3,6 5,4 3,8
Andre 1,3 1,0 2,5 5,2 1,9 1,7 1,5 1,9
R + SV + MDG + Ap + Sp 41,8 42,1 56,1 45,3 42,9 44,3 46,9 46,6
Frp + H + KrF + V 56,9 56,9 41,4 49,4 55,0 54,0 51,7 51,5
Sp + KrF + V 9,8 8,2 15,0 11,6 10,8 11,1 10,8 9,1

Oslo leverte ved kommunevalget 2023 362 385 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Oslo fylke.

Ordførermålinger Oslo

Før desember 2010 stilte Aften/Respons bare spørsmål om Stang, Gerhardsen, Hagen.
Fra og med desember 2010 stilte Aften/Respons også spørsmål om Dørum, Borgen og Kvalbein.
Summen av prosentene er for Aften/Respons under 100. Differansen oppgis å være velgere som svarer "ingen av dem".

Stang (H) Gerhardsen (A) Hagen (Frp) Dørum (V) Borgen (SV) Kvalbein (KrF) Rezaee ( R) Vet ikke Medium/byrå
22.06.2010 42 24 9 Aften/Respons
09.09.2010 47 23 11 Aften/Respons
13.09.2010 38 28 16 VG Nett/InFact
21.12.2010 42 15 8 9 4 1 Aften/Respons
16.02.2011 46 14 8 8 5 2 Aften/Respons
29.06.2011 48 18 6 7 8 1 1 Aften/Respons
13.08.2011 55,2 14,9 10,1 4,9 4,3 0,7 9,9 VG/InFact
16.08.2011 55 16 5 6 5 1 1 Aften/Respons

Byrådsledermålinger Oslo

Summen av prosentene er under 100. Differansen hos Aften/Respons er velgere som svarer "ingen av dem".
I undersøkelsene fra Oslo Høyre har www.pollofpolls.no avrundet til nærmeste hele prosent.

Røsland (H) Rieber-Mohn (Ap) Medium/byrå
30.11.2010 36 41 dittoslo.no/Sentio
21.12.2010 31 37 Aften/Respons
22.03.2011 33 35 Aften/Respons
29.06.2011 32 41 Aften/Respons
14.07.2011 47 44 Oslo Høyre/InFact
16.08.2011 31 41 Aften/Respons

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner