Poll of polls

Borgerlig i Oslo

Publisert 13. august 2011. Sist endret 13. august 2011.

Kommunevåpen
Oslo kommune
Folketall: 709 037
Ordfører: Marianne Borgen, SV
Byrådsleder: Raymond Johansen, Ap
Fakta om målingen
InFact for VG.
OEV
Ap35,116,7
H29,9-2,7
Frp11,25,1
SV6,2-3,9
Sp0,2-0,6
KrF3,92,2
V6,7-2,4
MDG0,0-10,2
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 531 (gir vanlige feilmarginer).

Måling Oslo - InFact for Verdens Gang.

1) Arbeiderpartiet har på de foregående målingene i Oslo gjort det relativt bedre enn partiets landstendens (Aften / Respons). Dette Oslo-tillegget for Ap er mindre på dagens VG-måling hvor partiet oppnår 35,1 pst mot 29,9 i 2007. Veksten mot 2007 blir 17 pst som svarer omtrent til Ap's vekst på nasjonale målinger i august med spørsmål om kommunevalg.

2) Ap's vekst i Oslo motsvares for en stor del av SVs fall. SV har iflg InFact tapt over 40 pst av sin velgerandel mot 2007. SVs minus i Oslo er en viktig årsak til at SV for første gang i 2010-2011 er under 5 pst på vår nasjonale poll of polls. Rødt gjør det relativt sett langt skarpere i Oslo enn i Bergen og Trondheim.

3) Høyre er ned mot juni (Aften/Respons), men i solid pluss mot 2007.

Fakta om nivåene
  • Venstres nivå på 6,7 pst ville blitt partiets nest beste siden krigen.

4) Opposisjonen i Oslo bystyre - Ap+SV+Rødt - fikk 45,7 pst i 2007. InFacts måling opptatt 10. august gir 46,7. I mandater øker opposisjonen fra 27 i 2007 til målingen på 28, av 59 mandater i Oslo bystyre.

5) Iflg VG / InFact vil 55 pst av Oslos velgere ha fire nye år med Fabian Stang som ordfører, se tabell nederst.

6) VG / InFact tildeler "andre" mandat med 1,5 pst. VG har ikke spesifisert gruppen "andre". Minimum for å bli representert i Oslo bystyre er i overkant av 1,1 pst. Når alle listene som inngår i gruppen "andre" iflg avisen samlet har 1,5 pst legger pollofpolls.no til grunn - i mangel av annen informasjon - at ingen av disse partiene har oppnådd minimum for å komme inn i bystyret. Vi har derfor på våre nettsider for Oslo bygget på mandatberegningsprogrammet på pollofpolls.no. Dette gir Høyre 18 mandater og ikke 17 som VG har i sin tabell. For de øvrige partiene blir mandatene som VG opplyser, bortsett fra "andre" som vi ikke tildeler mandat.

Se nærmere Verdens Gang 13. august 2011 sidene 12 og 13.

Oslo bystyre

Antall mandater.

H Frp KrF V H KrF V Frp A Ap MDG SV R
K2023 24 1 6 31 1 27
InFact / VG 13/8-11 25 2 4 31 0 28
Respons / Aftenp. 28/6-11 26 2 4 32 1 26
Respons / Aftenp. 23/3-11 27 2 4 33 0 26
Respons / Aftenp. 16/12-10 27 1 4 32 0 27
Respons / Aftenp. 15/9-10 27 2 5 34 0 25
Respons / Aftenp. 23/6-10 27 2 4 33 0 25
Respons / Aftenp. 18/3-10 25 2 5 32 0 27
Respons / Aftenp. 17/12-09 26 2 5 33 0 26

Oslo 1979-2011

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 Respons / Aftenp. 16/12-10 Respons / Aftenp. 23/3-11 Respons / Aftenp. 28/6-11 InFact / VG 13/8-11
Ap 33,5 33,0 23,0 18,4 30,7 27,9 30,7 35,1
Høyre 43,3 42,4 23,5 32,6 28,4 32,1 32,4 29,9
Frp 4,6 7,0 6,0 6,1 15,9 12,8 11,0 11,2
SV 5,6 6,7 13,3 10,1 9,4 10,2 9,5 6,2
Sp 0,8 0,7 3,1 0,8 1,1 0,7 0,5 0,2
KrF 5,4 4,8 1,8 1,7 2,4 2,7 3,6 3,9
Venstre 3,5 2,8 10,0 9,1 6,9 7,4 7,0 6,7
MDG 0,0 0,0 8,5 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Rødt 1,8 1,7 8,3 5,8 4,4 4,1 3,6 5,4
Andre 1,3 1,0 2,5 5,2 0,8 1,9 1,7 1,5
R + SV + MDG + Ap + Sp 41,8 42,1 56,1 45,3 45,6 42,9 44,3 46,9
Frp + H + KrF + V 56,9 56,9 41,4 49,4 53,6 55,0 54,0 51,7
Sp + KrF + V 9,8 8,2 15,0 11,6 10,4 10,8 11,1 10,8

Oslo leverte ved kommunevalget 2023 362 385 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Oslo fylke.

Ordførermålinger Oslo

Før desember 2010 stilte Aften/Respons bare spørsmål om Stang, Gerhardsen, Hagen.
Fra og med desember 2010 stilte Aften/Respons også spørsmål om Dørum, Borgen og Kvalbein.
Summen av prosentene er for Aften/Respons under 100. Differansen oppgis å være velgere som svarer "ingen av dem".

Stang (H) Gerhardsen (A) Hagen (Frp) Dørum (V) Borgen (SV) Kvalbein (KrF) Rezaee ( R) Vet ikke Medium/byrå
22.06.2010 42 24 9 Aften/Respons
09.09.2010 47 23 11 Aften/Respons
13.09.2010 38 28 16 VG Nett/InFact
21.12.2010 42 15 8 9 4 1 Aften/Respons
16.02.2011 46 14 8 8 5 2 Aften/Respons
29.06.2011 48 18 6 7 8 1 1 Aften/Respons
13.08.2011 55,2 14,9 10,1 4,9 4,3 0,7 9,9 VG/InFact

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner