Poll of polls

Jevnt i Tromsø

Publisert 11. august 2011. Sist endret 11. august 2011.

Kommunevåpen
Tromsø kommune
Folketall: 71 019
Fakta om nivåene
  • Posisjonspartiene 2007 (SV,Ap,Sp,V) går samlet frem med 11,1 pstpoeng mot forrige måling fra samme medium og byrå, til 45.4 pst.
  • Posisjonspartiene 2007 (SV,Ap,Sp,V) mister flertallet med 20 av 43 mandater i målingen (mot 23 ved valget).
  • Frps nivå på 18,5 pst ville blitt partiets nest beste i dets historie.
  • Venstres nivå på 2,1 pst ville blitt partiets svakeste siden krigen.

Måling Tromsø - InFact for Nordlys - jevnt mellom blokkene.

1) Nordlys sammenligner med sin juli-måling, som var ekstrem for Høyre og tilsvarende svak for Arbeiderpartiet. Mot denne målingen er det tosifret pluss for Ap og tilsvarende minus for Høyre.

2) Sammenlignes Nordlys' måling i august med målingen fra NRK / Sentio publisert 29. juni 2011, er Arbeiderpartiets pluss på knapt fire prosentpoeng. Høyre er uendret fra Sentio i juni til InFact i august.

3) Sammenlignes Nordlys' måling i august med 2007, er Ap i minus rundt fem prosentpoeng. Høyre er i pluss med 14 prosentpoeng.

Fakta om målingen
InFact for Nordlys.
OEEV
Ap34,212,9nan
H25,5-10,7nan
Frp18,50,5nan
SV5,9-2,5nan
Sp3,21,9nan
KrF2,30,0nan
V2,1-1,2nan
MDG0,00,0nan
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 533 (gir vanlige feilmarginer).

4) Fremskrittspartiet holder sitt nivå fra målingene i juni og juli, og måles rundt to prosentpoeng under 2007. SVs notering er den svakeste på de seks Tromsø-målingene så langt i 2010 og 2011.

5) Arbeiderpartiets vekst mot juli betyr at det i henhold til InFact er tilnærmet dødt løp mellom blokkene i Tromsø ved inngangen til valgkampen.

6) Nordlys publiserte ingen bakgrunnstall. Nordlys kan lære mye av en rekke lokalaviser når det gjelder analysenivå og grundighet i presentasjon av bakgrunnstall.

Se nærmere Nordlys 10. august 2011 sidene 4 og 5.

Tromsø bystyre

Antall mandater.

H Frp V H Frp KrF V A H KrF V Frp Ap Sp SV R
InFact / Nordlys 10/8-11 20 19 2 0 21 22
InFact / Nordlys 14/7-11 25 24 2 0 26 16
Sentio / NRK 29/6-11 22 19 4 0 23 20
InFact / Nordlys 13/5-11 22 20 3 1 23 19
InFact / Nordlys 26/1-11 22 21 3 1 24 18
InFact / Nordlys 24/9-10 24 22 4 0 26 17

Tromsø 1979-2011

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 InFact / Nordlys 13/5-11 Sentio / NRK 29/6-11 InFact / Nordlys 14/7-11 InFact / Nordlys 10/8-11
Ap 30,7 35,5 25,8 30,6 21,3 34,2
Høyre 33,0 34,3 27,6 25,5 36,2 25,5
Frp 2,2 3,5 20,8 19,0 18,0 18,5
SV 7,3 7,8 7,7 7,0 8,4 5,9
Sp 5,2 3,4 3,8 2,5 1,3 3,2
KrF 8,3 6,8 2,3 2,3 2,3 2,3
Venstre 6,9 4,3 3,8 5,7 3,3 2,1
MDG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rødt 4,1 3,5 6,5 5,4 7,3 5,7
Andre 2,3 1,0 2,2 2,0 2,0 2,5
R + SV + MDG + Ap + Sp 47,2 50,1 43,8 45,5 38,3 49,0
Frp + H + KrF + V 50,5 48,8 54,5 52,5 59,8 48,4
Sp + KrF + V 20,4 14,4 9,9 10,5 6,9 7,6

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner