Poll of polls

Kritisk for Tromsø Ap - tynt fra Nordlys

Publisert 14. juli 2011. Sist endret 14. juli 2011.

Kommunevåpen
Tromsø kommune
Folketall: 71 019
Fakta om målingen
InFact for Nordlys.
OEEV
Ap21,3-4,5nan
H36,28,6nan
Frp18,0-2,8nan
SV8,40,7nan
Sp1,3-2,5nan
KrF2,30,0nan
V3,3-0,5nan
MDG0,00,0nan
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 526 (gir vanlige feilmarginer).

Måling Tromsø - InFact for Nordlys - 526 spurte, opptatt 12. juli.

1) Dette er sjette måling i Tromsø denne valgkampen - alle har gitt borgerlig flertall. Målingen er tatt opp etter at Frp, Høyre og Venstre presenterte sin samarbeidsavtale i Tromsø med betegnelsen "borgerlig allianse".

2) InFact målte i juli Ap til 21 pst mot 39,5 i 2007. Dette er Ap's svakeste måling i Tromsø hittil.

3) Før denne målingen var Ap's laveste i Tromsø denne valgkampen nesten 23 pst hos InFact/Nordlys sept 2010. Forrige måling fra samme byrå og avis hadde i mai Ap på nesten 26. Sentio (for NRK) målte i juni Ap i Tromsø til nesten 31.

4) Høyre får 36 pst. Et eventuelt slikt resultat vil være det sterkeste kommunevalget for Tromsø Høyre - rekorden er fra Erlend Rians glansdager (ordfører 1980-1995). I 1987 og 1991 fikk Tromsø Høyre hhv 34,4 og 34,6.

5) Før Nordlys/InFact i juli var 29,6 pst hos samme avis og byrå i januar Høyres sterkeste Tromsø-måling i 2010-2011. Sentio/NRK målte i juni partiet til 25,5 pst.

Fakta om nivåene
  • Posisjonspartiene 2007 (SV,Ap,Sp,V) går samlet tilbake med 6,8 pstpoeng mot forrige måling fra samme medium og byrå, til 34.3 pst.
  • Posisjonspartiene 2007 (SV,Ap,Sp,V) mister flertallet med 14 av 43 mandater i målingen (mot 23 ved valget).
  • Aps nivå på 21,3 pst ville blitt partiets svakeste siden krigen.
  • Høyres nivå på 36,2 pst ville blitt partiets beste siden krigen.
  • Venstres nivå på 3,3 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.

6) Av bakgrunnstall opplyser Nordlys bare at "fire av ti som oppga at de ikke stemte ved forrige valg, sier nå at de vil stemme Høyre" (Nordlys 14. juli 2011 side 6). Referansevalget er ikke angitt, men gitt InFact er dette trolig 2007. Det er ikke sannsynlig at et parti - i dette tilfellet Høyre - kan lykkes valgdagen i å mobilisere 40 pst av hjemmesitterne fra forrige kommunevalg.

7) Sett i lys av målingens sterke utslag, er det overraskende at Nordlys holder leserne uvitende om bl.a. lojaliteten mot 2007, overgangene mellom partiene, og vi fikk bare opplyst Høyres nivå når det gjaldt evnen til å mobilisere velgere som ikke stemte i 2007. En rekke aviser med mindre ressurser enn Nordlys har et informasjonsnivå om bakgrunnstall som Nordlys i tilknytning til denne målingen ikke er i nærheten av.

8) Målingens utslag reiser også andre spørsmål som Nordlys ikke besvarer. Dette er bl.a. (i) om måletidspunktet 12. juli skaper særlige utfordringer og hvis ja, om og hvordan InFact har tatt hensyn til dette; (ii) om InFact på denne målingen medio juli har vurdert å endre forholdet mellom fast telefon og mobiltelefon blant de intervjuede, og hvis ja om en slik endring er foretatt; (iii) om InFact, som bruker "automatiske telefonintervjuer", måtte ringe opp flere enn vanlig for å komme til de 526 spurte som inngår i målingen; (iv) om avvikene mellom målingens råtall og de veiete tall som Nordlys publiserer var større enn på InFacts tidligere målinger i Tromsø; og (v) om en måling med alle intervjuene på en og samme dag kan reise særlige problemer. Enkelte andre byråer foretrekker å måle over flere dager.

Se nærmere Nordlys 14. juli 2011 sidene 1,6 og 7.

Tromsø bystyre

Antall mandater.

H Frp V H Frp KrF V A H KrF V Frp Ap Sp SV R
InFact / Nordlys 14/7-11 25 24 2 0 26 16
Sentio / NRK 29/6-11 22 19 4 0 23 20
InFact / Nordlys 13/5-11 22 20 3 1 23 19
InFact / Nordlys 26/1-11 22 21 3 1 24 18
InFact / Nordlys 24/9-10 24 22 4 0 26 17

Tromsø 1979-2011

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 InFact / Nordlys 26/1-11 InFact / Nordlys 13/5-11 Sentio / NRK 29/6-11 InFact / Nordlys 14/7-11
Ap 30,7 35,5 25,5 25,8 30,6 21,3
Høyre 33,0 34,3 29,6 27,6 25,5 36,2
Frp 2,2 3,5 19,4 20,8 19,0 18,0
SV 7,3 7,8 10,6 7,7 7,0 8,4
Sp 5,2 3,4 1,9 3,8 2,5 1,3
KrF 8,3 6,8 3,6 2,3 2,3 2,3
Venstre 6,9 4,3 3,2 3,8 5,7 3,3
MDG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rødt 4,1 3,5 4,3 6,5 5,4 7,3
Andre 2,3 1,0 1,9 2,2 2,0 2,0
R + SV + MDG + Ap + Sp 47,2 50,1 42,3 43,8 45,5 38,3
Frp + H + KrF + V 50,5 48,8 55,8 54,5 52,5 59,8
Sp + KrF + V 20,4 14,4 8,7 9,9 10,5 6,9

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene

Vis alle artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner