Poll of polls

Ap 24 - ?

Publisert 12. juli 2011. Sist endret 13. juli 2011.

Fakta om målingen
InFact for VG.
OEEV
Ap24,9-4,13,3
H27,00,21,1
Frp16,9-3,75,6
SV5,2-0,8-1,7
Sp7,52,4-0,7
KrF5,70,71,7
V6,12,41,1
MDG0,00,0-4,2
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 2033 (gir vanlige feilmarginer).

Verdens Gang / InFact publiserte 12. juli nasjonal kommunevalgmåling med Ap på 24,9 pst.

VG skriver at målingen hadde 1.025 spurte. pollofpolls.no har fra InFact fått opplyst at målingen ble utført i to separate undersøkelser 5. og 8. juli med samlet 2.033 spurte.

1) VG skriver at 21,6 pst av de spurte i Oslo svarte Ap. Dette er lavere enn målingene i Oslo fra Respons / Aften, senest 30,7 pst i juni. Når utvalget i Oslo er så lavt som det må ha vært i dette tilfellet - rundt 250 - er det store feilkilder knyttet til disse 21,6 pst.

Jonas Gahr Støre
Storting 2021: 26,3 %
S-snitt mars: 19,5 %
Kommune 2023: 21,6 %

2) pollofpolls.no har notert 14 lokale kommunemålinger med InFact som byrå i perioden 31. mai - 1. juli. En poll of polls for Arbeiderpartiet basert på disse 14 målingene gir 24 pst. Se tabell nedenfor. Dette er lavere for Ap enn øvrige byråer. Forklaringen er, i hvert fall delvis, at InFact i hovedsak har målt kommunetyper hvor Høyres fremgang er særlig sterk.

3) TNS Gallup målte for TV2 Ap til 28,1 på nasjonal kommunevalgmåling publisert 4. juli (intervjuer 27. juni - 1. juli).

4) På bakgrunn av særlig forskjellene for Ap når det gjelder InFact vs andre byråer ville det vært en fordel om VG redegjorde mer for bakgrunnstall. Leserne får ikke vite målingens svarprosent, avisen er taus om lojaliteten for partiene, det sies intet om overganger mellom partiene, evnen til å mobilisere hjemmesittere fra 2007 gjengis ikke. Leserne får opplyst et tall for Ap i Oslo, men det sies ikke mer om mulige distriktsvise variasjoner. En rekke lokalaviser har et dypere analysenivå når det gjelder bakgrunnstall enn VG mht denne målingen.

Se nærmere Verdens Gang 12. juli 2011 side 14.

InFact lokale kommunevalgmålinger - Ap - publisert 31. mai - 1. juli 2011

Alle målingene nevnt her hadde InFact som byrå. Medium / oppdragsgiver fremgår av poll of polls kommunevalget.

Kommune Publisert Ap 2007, ant. Stemmer Ap - In Fact 2011, ant. stemmer Ap 2007 Ap - InFact 2011
Eidsvoll 01.07.2011 2095 1758 24,4 20,5
Lørenskog 29.06.2011 6023 5039 40,9 34,2
Ullensaker 28.06.2011 3325 2685 28,4 22,9
Skedsmo 25.06.2011 7883 6250 37,7 29,9
Ringerike 20.06.2011 4237 3303 33,4 26
Alta 20.06.2011 2865 2205 39,6 30,5
Ålesund 20.06.2011 3681 3465 20,3 19,1
Skien 20.06.2011 8497 6990 38,5 31,7
Bremanger 04.06.2011 943 617 48,1 31,5
Flora 04.06.2011 1728 1226 35,8 25,4
Vågsøy 03.06.2011 593 373 21,8 13,7
Eigersund 01.06.2011 1580 1413 25,8 23,1
Lillesand 31.05.2011 634 558 13,7 12,1
Birkenes 31.05.2011 383 347 18,4 16,7
Poll of polls / sum 44467 36229 29,6 24,1

Ap 2007 = Stemmetall og prosentandel i de målte kommuner for Ap K-2007.
Ap - InFact 2011 = Stemmetall og prosentandel i de målte kommuner for Ap, gitt samme antall godkjente stemmer i kommunene som 2007.
Forholdstallet (stemmer 11 dividert med stemmer 07) viser endring i prosent. Ap´s forholdstall iht disse 14 målingene fra InFact er 0,81 - som svarer til et fall i stemmeandel på ca. 19 pst siden K-2007.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner