Poll of polls

Regnbuekoalisjonen i S. Land kan rakne

Publisert 2. juli 2011. Sist endret 2. juli 2011.

Kommunevåpen
Søndre Land kommune
Folketall: 5 706
Fakta om målingen
Sentio for OA.
OEV
Ap36,4nan
H11,2nan
Frp6,9nan
SV7,0nan
Sp7,7nan
KrF3,9nan
V1,9nan
MDG0,0nan
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 350 (gir noe større feilmarginer enn vanlig).

Måling Søndre Land i Oppland - Sentio for Oppland Arbeiderblad.

1) Bygdelisten har ordføreren. Listen faller mot 2007.

2) Søndre Land har iflg Oppland Arbeiderblad i tolv år vært styrt av en fargerik koalisjon av bygdelisten, SV og borgerlige. Iflg avisen er dette kommunen der "alt kan skje" når det bl.a. gjelder ordførervalget.

3) Oppland Arbeiderblad antyder et mulig samarbeid mellom bygdelisten og Ap - en allianse som etter målingen har flertall.

4) Frp stilte ikke liste i Søndre Land i 2007, men stiller i år. Høyre stilte ikke ren liste i 2007. Partiet hadde da fellesliste med KrF.

Fakta om nivåene
  • Posisjonspartiene 2007 (SV,Sp,Andre) mister flertallet med 9 av 25 mandater i målingen (mot 16 ved valget).
  • Aps nivå på 36,4 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • Høyres nivå på 11,2 pst ville blitt partiets nest beste siden krigen.
  • Frps nivå på 6,9 pst ville blitt partiets beste i dets historie.

5) I Søndre Land stiller KrF, Sp og Venstre fellesliste i år. Disse partiene er iflg Oppland Arbeiderblad målt separat. På vår kommuneside for Søndre Land er målingen lagt inn med prosentandelene slik disse er gjengitt av avisen, dvs med KrF, Sp og V som selvstendige partier. Miljøpartiet De Grønne er tildelt oppslutning i målingen, men stiller ikke i Søndre Land. En gruppe "andre" (dvs andre enn De Grønne og Bygdelisten) er også gitt oppslutning i målingen, men det er uvisst hvem dette er.

6) Sentio har som nevnt målt KrF, Sp og V som selvstendige partier, men i mandatoversikten i Oppland Arbeiderblad er disse tre partiene tildelt fire mandater, mens de separat ville fått tre. Vi har på vår kommuneside for Søndre Land også lagt inn mandater som om dette var selvstendige partier. Dette gir Ap et mandat i pluss i forhold til oppstillingen i Oppland Arbeiderblad.

Se nærmere Oppland Arbeiderblad 2. juli 2011 sidene 12 og 13.

Søndre Land 1979-2011

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 Sentio / OA 2/7-11
Ap 64,2 65,0 36,4
Høyre 11,4 12,7 11,2
Frp 0,0 2,5 6,9
SV 6,5 5,0 7,0
Sp 9,3 0,0 7,7
KrF 4,4 3,4 3,9
Venstre 4,2 0,0 1,9
MDG 0,0 0,0 0,0
Rødt 0,0 0,3 0,0
Andre 0,0 11,1 25,0
R + SV + MDG + Ap + Sp 80,0 70,3 51,1
Frp + H + KrF + V 20,0 18,6 23,9
Sp + KrF + V 17,9 3,4 13,5

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner