Poll of polls

Kommunestyrevalg: Hele landet

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 39,8 (10) 12,4 (3) 5,2 (1) 4,6 (1) 11,8 (3) 1,8 (0) 6,6 (2) 3,1 (1) 0,0 (0) 14,7 (4)
Poll of polls (brutt ned) 29,3 (0) 10,7 (0) 4,4 (0) 7,3 (0) 20,2 (0) 1,4 (0) 4,9 (0) 5,3 (0) 0,0 (0) 24,7 (0)
Siste lokale målings 35,3 (9) 12,8 (3) 10,0 (3) 4,2 (1) 10,7 (3) 1,4 (0) 5,5 (1) 4,2 (1) 0,0 (0) 15,9 (4)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 27,4 (0) 11,2 (0) 4,4 (0) 9,3 (0) 20,5 (0) 1,4 (0) 4,1 (0) 6,3 (0) 0,0 (0) 17,3 (0)
K-snitt september (brutt ned) 29,4 (0) 10,5 (0) 4,0 (0) 7,7 (0) 21,2 (0) 1,3 (0) 4,3 (0) 5,5 (0) 0,0 (0) 23,9 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 33,7 (0) 14,4 (0) 14,9 (0) 5,9 (0) 9,8 (0) 1,8 (0) 8,8 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 17,6 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 80,6 (21) 91,7 (0) 75,8 (19) 84,9 (0) 92,0 (0) 75,8 (0) SV, Ap, Sp, V, MDG, And
Borgerlige 26,0 (6) 21,4 (0) 29,7 (7) 21,1 (0) 20,1 (0) 39,9 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 59,3 (15) 62,1 (0) 54,4 (14) 63,5 (0) 63,8 (0) 49,4 (0) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 20,3 (5) 26,5 (0) 17,6 (4) 26,0 (0) 26,8 (0) 20,4 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 39,8 (10) 12,4 (3) 5,2 (1) 4,6 (1) 11,8 (3) 1,8 (0) 6,6 (2) 3,1 (1) 0,0 (0) 14,7 (4)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 9 1 49 0
Høyre 19 3 57 42
KrF 9 1 71 56
Venstre 15 1 58 33
Sp 16 1 50 25
Ap 28 3 55 46
SV 20 2 58 45
Miljøpartiet De Grønne 7 2 53 57
Søndre Land Bygdeliste 20 1 54 40
Sum 143 15 56 39
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 10 2 46 30
Høyre 19 3 50 47
Ap 26 3 48 50
SV 22 3 56 55
Fellesliste KrF, SP, Venstre 27 4 52 41
Søndre Land Bygdeliste 30 1 55 40
Sum 134 16 52 45
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Oppland
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 5 706
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 n/a
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 73,5 %
F-2015 46,8 %
K-2015 53,6 %
S-2013 71,4 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Terje Odden, Ap (2011-2019)
Reidar Eriksen, A (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp, V, MDG, A
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, H, Frp, A
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Sp, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / OA 10/9-2015 35,3 (9) 12,8 (3) 10,0 (3) 4,2 (1) 10,7 (3) 1,4 (0) 5,5 (1) 4,2 (1) 0,0 (0) 15,9 (4)
InFact / OA 2/9-2015 41,4 (11) 13,1 (4) 12,3 (3) 2,5 (0) 13,9 (4) 1,6 (0) 4,9 (1) 2,5 (0) 0,0 (0) 7,8 (2)
InFact / OA 26/6-2015 47,4 (13) 13,2 (3) 10,1 (3) 1,8 (0) 10,1 (3) 2,2 (0) 4,4 (1) 2,6 (0) 0,0 (0) 8,3 (2)
Sentio / OA 31/8-2011 53,3 (14) 12,6 (3) 7,4 (2) 7,7 (2) 5,7 (1) 3,9 (1) 1,4 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 7,1 (2)
Sentio / OA 2/7-2011 36,4 (10) 11,2 (3) 6,9 (2) 7,0 (2) 7,7 (2) 3,9 (1) 1,9 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 25,0 (5)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 39,8 12,4 5,2 4,6 11,8 1,8 6,6 3,1 0,0 14,7
2011 47,5 12,4 5,2 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,7
2007 37,0 0,0 0,0 9,9 8,1 0,0 2,0 0,0 0,0 42,9
2003 34,3 4,7 0,0 12,2 6,5 2,6 2,2 0,0 0,0 37,5
1999 39,0 6,1 0,0 8,3 6,3 3,6 3,6 0,0 0,0 33,1
1995 43,8 4,6 0,0 6,4 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 36,7
1991 54,3 7,1 4,8 14,6 12,6 2,2 3,6 0,0 0,7 0,0
1987 64,0 7,4 6,3 7,6 7,8 2,5 4,5 0,0 0,0 0,0
1983 66,9 10,6 0,0 7,7 7,4 2,8 4,5 0,0 0,0 0,0
1979 64,2 11,4 0,0 6,5 9,3 4,4 4,2 0,0 0,0 0,0
1975 65,9 6,5 0,0 8,4 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 14,7
1971 63,1 4,0 0,0 0,0 12,7 3,6 6,3 0,0 0,0 10,3
1967 60,2 0,0 0,0 7,0 14,0 2,8 10,8 0,0 0,0 5,1
1963 62,6 0,0 0,0 0,0 13,8 4,0 11,3 0,0 0,0 8,3
1959 63,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,5
1955 56,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5 0,0 0,0 27,2
1951 64,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,5
1947 56,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 37,2
1945 58,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 0,0 0,0 34,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 48,7 12,0 6,8 4,2 13,9 2,0 4,1 4,6 2,0 1,6
2011 53,2 13,9 7,5 6,4 8,4 3,8 3,0 1,3 1,3 1,3
2007 51,2 5,8 15,2 8,5 10,6 3,2 2,8 0,8 0,9 1,1
2003 47,3 6,0 11,9 14,3 11,3 3,3 2,5 0,6 0,9 1,9
1999 50,7 7,6 9,7 9,2 10,4 5,3 3,6 0,9 1,0 1,6
1995 57,7 7,4 5,4 8,0 12,5 4,1 3,0 0,4 0,9 0,4
1991 57,2 6,9 4,7 13,0 12,1 2,5 2,9 0,0 0,8 0,0
1987 64,3 7,9 6,7 6,1 7,7 2,8 3,8 0,0 0,4 0,4
1983 67,0 9,8 3,2 5,8 6,8 2,8 3,9 0,0 0,3 0,4
1979 64,8 11,6 0,8 5,8 8,8 3,8 3,6 0,0 0,0 0,8
1975 65,4 6,4 0,8 8,0 12,4 4,4 1,4 0,0 0,0 1,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 40,2 13,8 13,8 5,4 18,3 1,5 1,6 2,0 1,9 1,6
2013 48,0 15,6 14,8 4,2 8,7 2,5 2,4 2,2 0,6 0,9
2009 52,9 7,3 19,2 5,7 9,0 2,2 2,0 0,4 0,7 0,7
2005 52,8 4,8 18,3 9,5 8,4 2,4 2,9 0,1 0,2 0,6
2001 44,5 9,2 11,6 12,8 8,3 7,6 2,5 0,2 0,3 3,0
1997 55,7 6,1 10,1 6,4 9,8 7,2 2,7 0,2 0,8 1,1
1993 57,2 6,0 4,0 10,7 15,4 2,9 2,1 0,2 0,3 1,2
1989 59,8 7,7 8,4 10,7 7,8 2,3 2,2 0,6 0,0 0,5
1985 68,4 12,1 2,0 5,0 7,2 2,4 2,1 0,0 0,3 0,5
1981 65,0 12,7 2,5 5,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,3 11,1
1977 69,8 7,5 0,6 4,1 9,5 5,5 1,6 0,0 0,4 0,9
1973 59,8 5,3 1,5 12,5 0,0 5,3 0,0 0,0 0,3 15,2
1969 68,5 4,0 0,0 3,7 15,3 2,6 4,4 0,0 0,0 1,6
1965 62,3 6,4 0,0 8,7 12,3 2,0 5,3 0,0 0,0 2,9
1961 64,5 5,2 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 25,7
1957 68,2 8,3 0,0 0,0 10,2 3,8 2,0 0,0 0,0 7,4
1953 66,7 5,7 0,0 0,0 11,5 2,8 2,8 0,0 0,0 10,5
1949 63,4 0,0 0,0 0,0 12,7 3,1 5,7 0,0 0,0 15,1
1945 54,3 3,4 0,0 0,0 8,5 0,0 9,0 0,0 0,0 24,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 47 10.7 4.6 3.8 8.1 2.3 6 3.3 0 14.2
Valgting 37,9 12,8 5,4 4,7 12,9 1,7 6,8 3,0 0,0 14,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned