Poll of polls

Sp stuper i Kleppas hjemkommune

Publisert 1. juli 2011. Sist endret 1. juli 2011.

Kommunevåpen
Hjelmeland kommune
Folketall: 2 619
Ordfører: Bjørn Laugaland, Sp
Fakta om målingen
Norfakta for Strandb.
OEV
Ap19,711,8
H18,7-4,7
Frp7,67,6
SV3,5-3,2
Sp25,6-22,6
KrF19,28,8
V5,75,7
MDG0,0-3,4
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 250 (gir særlig store feilmarginer).

Måling Hjelmeland i Rogaland - statsråd Magnhild Meltveit Kleppas hjemkommune - Norfakta for Strandbuen - Senterpartiet stuper.

1) Såvidt vi kan se, er Hjelmeland den kommune som er målt hittil i år som i K-2007 hadde høyest nivå for Sp - 35 pst. Målingen gir 25,6. Fallet på over ni prosentpoeng betyr at Sp i Hjelmeland kan ha tapt over en fjerdedel av sitt velgergrunnlag.

2) Hjelmeland er et nytt tegn på at Sp ennå ikke har begynt mobiliseringen, og at partiet sliter i mange av sine kjerneområder.

3) Hjelmeland illustrerer at problemene for Sp (og SV) også rammer Arbeiderpartiet. Sp har ordføreren og Ap varaordføreren i Hjelmeland. Senterpartiets fall betyr at grunnlaget for Ap's maktstilling også kan bli svekket.

Fakta om nivåene
  • Posisjonspartiene 2007 (Ap,Sp) mister flertallet med 9 av 19 mandater i målingen (mot 10 ved valget).
  • Høyres nivå på 18,7 pst ville blitt partiets nest beste siden krigen.
  • Frps nivå på 7,6 pst ville blitt partiets nest beste i dets historie.

4) Sp og Ap har f.t. flertall i Hjelmeland kommunestyre med ti av 19 mandater. Målingen gir ni og mindretall. Valget i 2007 ga Sp dessuten flertall med KrF, men også denne muligheten faller bort hvis målingen svarer til valgutfallet.

5) Problemene for de tre regjeringspartiene i et stort antall kommuner illustreres også ved at Sosialistisk Venstreparti faller ut av Hjelmeland kommunestyre hvis målingens nivå blir gjentatt i valget.

6) Strandbuens kommentator peker på at målingen gir et "opnare landskap" i kommunen, og synes ikke å utelukke en storkoalisjon av Ap og Høyre. En eventuell slik allianse må for å danne flertall etter målingen ha med enten både Frp og Venstre , eventuelt Sp eller KrF.

Se nærmere Strandbuen 1. juli 2011 sidene 4 og 5.

Hjelmeland 1979-2011

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 F 2023 Norfakta / Strandb 1/7-11
Ap 8,8 11,5 14,8 7,9 11,1 19,7
Høyre 21,0 24,3 13,7 23,4 20,0 18,7
Frp 0,0 3,8 9,9 0,0 5,3 7,6
SV 0,0 1,4 5,1 6,7 5,1 3,5
Sp 32,0 27,4 35,3 48,2 33,7 25,6
KrF 27,0 28,3 11,8 10,4 12,0 19,2
Venstre 0,0 2,1 1,3 0,0 0,9 5,7
MDG 0,0 0,0 1,5 3,4 2,1 0,0
Rødt 0,0 0,0 3,0 0,0 3,2 0,0
Andre 11,2 1,3 3,4 0,0 6,8 0,0
R + SV + MDG + Ap + Sp 40,8 40,3 59,8 66,2 55,1 48,8
Frp + H + KrF + V 48,0 58,4 36,8 33,8 38,1 51,2
Sp + KrF + V 58,9 57,8 48,5 58,6 46,5 50,5

Hjelmeland leverte ved kommunevalget 2023 1 400 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Rogaland fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner