Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Hjelmeland

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 44 15,0 129 12,2 173 13,0 -4,7 13,0 2 -1
H 64 21,8 183 17,3 247 18,5 -5,1 18,5 4 -1
SV 17 5,8 59 5,6 76 5,7 2,7 5,7 1 1
Sp 125 42,5 506 47,8 631 47,3 17,1 47,3 9 3
KrF 27 9,2 117 11,1 144 10,8 -8,0 10,8 2 -2
MDG 17 5,8 46 4,3 63 4,7 4,7 4,7 1 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
203 69,0 740 69,9 943 70,7 19,8 70,7 13 4
H+Frp+
KrF+V
91 31,0 300 28,4 391 29,3 -13,1 29,3 6 -3
Nærmest til å vinne mandat: Ap (4 stemmer), tape mandat: H (5 stemmer)
Fremmøte: 69,2 % Stemmeberettigede: 1 957 Opptalte stemmer: 1 352
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:01 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 13,0 18,5 0,0 5,7 47,3 10,8 0,0 4,7 0,0 0,0
24/9 - 13:01 13,0 18,5 0,0 5,7 47,3 10,8 0,0 4,7 0,0 0,0
12/9 - 14:25 13,0 18,5 0,0 5,7 47,3 10,8 0,0 4,7 0,0 0,0
12/9 - 14:25 13,0 18,5 0,0 5,7 47,3 10,8 0,0 4,7 0,0 0,0
12/9 - 14:25 13,0 18,5 0,0 5,7 47,3 10,8 0,0 4,7 0,0 0,0
12/9 - 14:25 13,0 18,5 0,0 5,7 47,3 10,8 0,0 4,7 0,0 0,0
12/9 - 14:25 13,0 18,5 0,0 5,7 47,3 10,8 0,0 4,7 0,0 0,0
12/9 - 14:25 13,0 18,5 0,0 5,7 47,3 10,8 0,0 4,7 0,0 0,0
12/9 - 14:25 13,0 18,5 0,0 5,7 47,3 10,8 0,0 4,7 0,0 0,0
12/9 - 14:25 13,0 18,5 0,0 5,7 47,3 10,8 0,0 4,7 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 17,6 (3) 23,6 (5) 0,0 (0) 3,0 (0) 30,2 (6) 18,8 (4) 6,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 13,0 (2) 20,4 (4) 0,0 (0) 4,7 (1) 51,5 (9) 14,0 (2) 5,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 18,3 (4) 19,2 (4) 0,0 (0) 1,0 (0) 38,9 (7) 20,3 (4) 2,3 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 12,1 (2) 21,4 (4) 0,0 (0) 6,1 (1) 52,2 (9) 14,1 (2) 4,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 13,0 (2) 20,0 (4) 0,0 (0) 5,0 (1) 54,0 (9) 13,8 (2) 4,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 54,7 (10) 69,6 (12) 59,5 (11) 68,5 (12) 71,5 (12) Ap, Sp, V
Borgerlige 49,2 (10) 39,5 (7) 41,8 (8) 39,7 (7) 38,3 (7) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 50,8 (9) 69,2 (12) 58,2 (11) 70,4 (12) 72,0 (12) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 55,8 (11) 70,6 (12) 61,5 (11) 70,5 (12) 72,3 (12) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 17,6 (3) 23,6 (5) 0,0 (0) 3,0 (0) 30,2 (6) 18,8 (4) 6,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 17 4 51 18
KrF 12 3 36 33
Sp 16 3 48 31
Ap 12 2 59 42
SV 12 1 41 67
MDG 7 2 49 43
Sum 76 15 48 37
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 22 4 45 32
KrF 14 1 46 43
Venstre 9 2 44 22
Sp 19 1 41 37
Ap 20 1 55 45
SV 8 1 51 38
Sum 92 10 47 37
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 13 1 51 31
Høyre 24 4 46 42
KrF 15 1 46 40
Venstre 9 1 46 11
Sp 18 0 46 28
Ap 12 0 56 50
SV 11 3 44 45
Kystpartiet 7 2 38 14
Sum 109 12 47 35
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Rogaland
Kommuneklasse (SSB) Blandede landbruks- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 790
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 412
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 81,2 %
F-2015 62,5 %
K-2015 69,9 %
S-2013 78,9 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 19 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Bjørn Laugaland, Sp (2015-)
Trine L. Danielsen, H (2011-2015)
Bjørn Laugaland, Sp (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp, V
Partier i posisjon 2011-2015 KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, Sp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Respons / Aftenbladet 9/9-2015 18,3 (4) 19,2 (4) 0,0 (0) 1,0 (0) 38,9 (7) 20,3 (4) 2,3 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,0 (0)
Norfakta / Strandb 1/7-2015 17,8 (3) 23,2 (5) 0,0 (0) 1,7 (0) 31,7 (6) 21,6 (4) 4,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / Strandb 1/7-2011 19,7 (4) 18,7 (4) 7,6 (1) 3,5 (0) 25,6 (5) 19,2 (4) 5,7 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 17,6 23,6 0,0 3,0 30,2 18,8 6,9 0,0 0,0 0,0
2011 13,1 24,6 6,9 3,6 25,8 21,1 3,8 0,0 0,0 1,0
2007 17,7 12,9 7,7 3,6 35,0 18,9 4,2 0,0 0,0 0,0
2003 12,3 13,5 7,3 5,9 25,3 27,2 8,6 0,0 0,0 0,0
1999 7,9 10,8 6,7 0,0 27,7 28,3 0,0 0,0 0,0 18,6
1995 8,5 14,6 3,6 6,1 32,8 20,1 14,3 0,0 0,0 0,0
1991 8,6 11,3 4,0 6,7 37,2 22,7 0,0 0,0 0,0 9,5
1987 11,0 14,9 4,9 0,0 33,5 25,7 0,0 0,0 0,0 9,9
1983 10,4 16,6 5,4 0,0 34,5 25,2 0,0 0,0 0,0 7,9
1979 8,8 21,0 0,0 0,0 32,0 27,0 0,0 0,0 0,0 11,2
1975 8,8 9,9 0,0 0,0 39,6 27,9 0,0 0,0 0,0 13,8
1971 8,8 0,0 0,0 0,0 37,4 24,8 19,4 0,0 0,0 9,6
1967 9,5 0,0 0,0 0,0 37,2 20,9 21,2 0,0 0,0 11,3
1963 11,0 0,0 0,0 0,0 41,0 18,3 21,7 0,0 0,0 8,0
1959 12,2 0,0 0,0 0,0 50,3 16,7 20,9 0,0 0,0 0,0
1955 20,9 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8 0,0 0,0 0,0 68,3
1951 0,0 3,1 0,0 0,0 33,5 16,3 25,0 0,0 0,0 22,1
1947 15,4 6,2 0,0 0,0 27,9 21,1 28,9 0,0 0,0 0,6
1945 22,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 17,4 20,5 4,2 2,6 31,2 17,4 2,1 2,8 0,4 1,3
2011 18,9 20,5 8,7 4,1 23,2 18,0 3,3 0,7 0,1 2,5
2007 14,3 10,9 14,6 3,2 32,3 18,7 4,0 0,2 0,1 1,7
2003 9,3 12,9 12,9 7,1 28,6 19,9 6,7 0,3 0,5 1,8
1999 7,4 12,8 12,0 4,3 28,2 23,3 9,6 0,5 1,0 0,9
1995 8,9 15,5 4,5 4,0 35,5 20,2 8,4 0,9 0,2 1,8
1991 7,5 16,2 4,8 7,1 40,8 18,6 2,7 0,8 0,1 1,4
1987 11,7 18,9 5,2 2,1 30,4 26,2 4,4 0,0 0,2 0,8
1983 10,5 18,8 5,8 2,2 33,0 26,2 2,0 0,0 0,1 1,4
1979 8,7 21,8 1,7 1,1 32,1 28,5 2,4 0,0 0,1 3,6
1975 6,7 9,6 2,4 1,6 36,9 34,0 2,4 0,0 0,0 6,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 15,3 17,5 13,7 3,0 32,3 12,4 2,1 2,1 0,3 1,2
2013 16,8 16,1 12,2 3,3 27,8 18,0 2,2 2,2 0,1 1,2
2009 13,7 12,2 17,4 3,3 29,2 18,0 4,1 0,2 0,3 1,7
2005 11,6 10,1 15,5 5,1 30,9 18,9 6,2 0,1 0,3 1,4
2001 7,0 12,8 9,0 5,7 28,2 28,9 5,5 0,1 0,4 2,4
1997 11,7 8,7 9,7 2,8 32,4 24,9 8,1 0,4 0,4 1,0
1993 10,3 9,4 3,5 5,9 46,9 19,5 3,4 0,1 0,2 0,7
1989 13,6 15,2 7,9 4,7 32,1 21,9 4,1 0,2 0,0 0,3
1985 15,1 22,3 2,4 1,2 29,0 25,7 3,5 0,0 0,2 0,6
1981 11,5 24,3 3,8 1,4 27,4 28,3 2,1 0,0 0,0 1,3
1977 10,4 17,3 1,5 2,3 24,9 37,4 2,4 0,0 0,0 3,8
1973 9,0 4,4 2,9 2,5 35,9 34,8 4,1 0,0 0,1 6,3
1969 11,6 5,2 0,0 0,5 36,8 32,8 12,9 0,0 0,0 0,1
1965 11,7 5,3 0,0 0,3 34,1 30,5 17,9 0,0 0,0 0,1
1961 14,6 4,7 0,0 0,0 36,8 27,5 16,2 0,0 0,0 0,1
1957 15,2 5,1 0,0 0,0 34,2 30,9 14,6 0,0 0,0 0,0
1953 14,4 5,1 0,0 0,0 32,6 31,2 16,7 0,0 0,0 0,0
1949 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 24,8 24,4 0,0 0,0 35,4
1945 19,7 8,5 0,0 0,0 23,8 15,5 31,9 0,0 0,0 0,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 21.6 26.2 0 4.3 22.7 19.5 5.7 0 0 0
Valgting 16,6 22,9 0,0 2,7 32,0 18,6 7,2 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned