Poll of polls

Spektakulært i Tromsø

Publisert 30. juni 2011. Sist endret 30. juni 2011.

Kommunevåpen
Tromsø kommune
Folketall: 71 019
Fakta om målingen
Sentio for NRK.
OEV
Ap30,6nan
H25,5nan
Frp19,0nan
SV7,0nan
Sp2,5nan
KrF2,3nan
V5,7nan
MDG0,0nan
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 500 (gir vanlige feilmarginer).

Måling Tromsø - Sentio for NRK - Arbeiderpartiet kan ha passert bunnen.

1) Tromsø blir blant valgkampens mest spektakulære oppgjør. Ap har ordføreren, og noterer medio juni sin minst svake måling i Nordens Paris så langt denne valgkampen - med nesten 31 pst mot knapt 40 i 2007.

2) Høyre er mer enn doblet mot 2007. Frp får sin svakeste måling hittil. Venstre gjør det skarpt med nærmere 6 pst mot vel 4 pst i 2007.

3) Blokkstillingen - se tabell nedenfor - er etter målingen stadig i favør av et maktskifte.

Fakta om nivåene
  • Posisjonspartiene 2007 (SV,Ap,Sp,V) mister flertallet med 21 av 43 mandater i målingen (mot 23 ved valget).
  • Frps nivå på 19,0 pst ville blitt partiets nest beste i dets historie.

Avstanden mellom blokkene er mindre sammenlignet med de tidligere målingene, og spenningen er stigende.

Se nærmere NRK Troms.

Tromsø bystyre

Antall mandater.

H Frp V H Frp KrF V A H KrF V Frp Ap Sp SV R
Sentio / NRK 29/6-11 22 19 4 0 23 20
InFact / Nordlys 13/5-11 22 20 3 1 23 19
InFact / Nordlys 26/1-11 22 21 3 1 24 18
InFact / Nordlys 24/9-10 24 22 4 0 26 17

Tromsø 1979-2011

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 InFact / Nordlys 24/9-10 InFact / Nordlys 26/1-11 InFact / Nordlys 13/5-11 Sentio / NRK 29/6-11
Ap 30,7 35,5 22,6 25,5 25,8 30,6
Høyre 33,0 34,3 24,5 29,6 27,6 25,5
Frp 2,2 3,5 25,8 19,4 20,8 19,0
SV 7,3 7,8 9,5 10,6 7,7 7,0
Sp 5,2 3,4 2,9 1,9 3,8 2,5
KrF 8,3 6,8 3,6 3,6 2,3 2,3
Venstre 6,9 4,3 4,4 3,2 3,8 5,7
MDG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rødt 4,1 3,5 5,2 4,3 6,5 5,4
Andre 2,3 1,0 1,5 1,9 2,2 2,0
R + SV + MDG + Ap + Sp 47,2 50,1 40,2 42,3 43,8 45,5
Frp + H + KrF + V 50,5 48,8 58,3 55,8 54,5 52,5
Sp + KrF + V 20,4 14,4 10,9 8,7 9,9 10,5

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner