Poll of polls

Høyre juni-vinner - klatrer Ap til 30?

Publisert 30. juni 2011. Sist endret 30. juni 2011.

pollofpolls.no har i juni registrert 64 lokale kommunevalgmålinger - fem nasjonale kommunevalgmålinger - åtte fylkesmålinger med fylkestingsspørsmål - tre fylkesmålinger og en kommunemåling med stortingsvalgspørsmål - og syv nasjonale stortingsvalgmålinger (Oslo er her talt som kommunemåling).

1) Skal juni oppsummeres, er det først grunn til å rette en stor takk til de mange lokalaviser som bruker ressurser på målinger. Slike målinger bidrar - tror vi - til å øke interessen for valget. Som vi har sagt før i denne spalten - flere "nasjonale" medier kan lære atskillig av hvordan lokale medier dekker målinger.

Nasjonale kommunevalgmålinger

Oppslutning i prosent. Alle publiserte målinger i aktuelle måneder.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Snitt mai 28,4 27,2 17,0 5,8 6,0 5,2 5,2 0,0 1,7 3,4
Snitt juni 27,2 30,3 16,4 5,4 5,7 5,3 4,5 0,0 1,9 3,2
Endring -1,2 3,1 -0,6 -0,4 -0,3 0,1 -0,7 0,0 0,2 -0,2
Sterkeste 29,0 32,5 20,6 6,5 6,3 6,9 4,9 0,0 2,4 4,2
Svakeste 25,3 26,8 13,2 4,2 5,1 4,7 3,7 0,0 1,5 2,3
Sprik 3,7 5,7 7,4 2,3 1,2 2,2 1,2 0,0 0,9 1,9

Endring i prosentpoeng. Medier som har publisert målinger både i mai og i juni.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Dato
Respons / Aftenp. / BT 2,1 5,1 -3,0 -1,1 0,2 -1,3 -1,1 0,0 -0,1 -0,8 10/6-2011
InFact / VG 1,4 0,4 0,0 -0,2 0,5 -0,2 -1,1 0,0 -0,4 -0,3 10/6-2011
Verian / TV2 -0,3 2,9 -2,0 0,0 -1,3 1,9 -0,3 0,0 0,4 -1,3 10/6-2011
Norstat / NRK -5,3 2,8 3,8 0,1 -0,3 0,1 -1,3 0,0 -0,2 0,4 16/6-2011
Snitt disse målingene -0,5 2,8 -0,3 -0,3 -0,2 0,1 -1,0 0,0 -0,1 -0,5
Erna Solberg
Storting 2021: 20,4 %
S-snitt mai: 25,7 %
Kommune 2023: 25,9 %

2) Høyres snitt i juni på de nasjonale kommunevalgmålingene ble 30,3 pst (27,2 i mai). Snittet på de nasjonale stortingsvalgmålingene ble 29 pst (27,3 i mai). Partiet hadde i hovedsak vekst på de mange lokale målingene, men vi er usikre på om disse målingene samlet sett kan forsvare et nivå på 30 for Høyre. Siste nasjonale kommunevalgmåling ble publisert 16. juni (NRK/Norstat). Vi har ingen nasjonal kommunevalgmåling opptatt ultimo juni som eventuelt kan bekrefte eller kanskje avkrefte Høyres vekst fra mai.

3) Vi skrev på denne plass 30. desember 2010 at Arbeiderpartiet har "en sjanse for å passere 30% nasjonalt" i kommunevalget. Målingene i juni viser at avstanden opp til 30 kanskje er blitt større, men vi vil likevel stå ved dette utsagnet. Ap har stemmereserver, gjør det med noen unntak forholdsvis bra i befolkningstunge kommuner, og har en sterk organisasjon med mobiliseringsevne.

Jonas Gahr Støre
Storting 2021: 26,3 %
S-snitt mai: 19,9 %
Kommune 2023: 21,6 %

4) Juni-målingene i Oslo, Tromsø og Tønsberg var bedre for Ap enn forrige måling i disse byene. I Bergen og Stavanger har Ap i hovedsak vært målt over 2007. Selv om siste måling i Trondheim var svak for Ap, vil partiet trolig få betalt for sin sterke organisasjon i trønderhovedstaden. Fordi opposisjonen i Trondheim har meget å ta igjen fra 2007, er Ap favoritt til å beholde Trondheim, men med (klart) knappere margin enn for fire år siden.

5) De største kommunene kan derfor samlet sett komme til å gi Ap et stemme-overskudd mot 2007. På denne bakgrunn, samt i lys av partiets mobiliseringsevne og at Høyre er fullmobilisert, er Arbeiderpartiet favoritt til å beholde sin posisjon som landets største parti.

Siv Jensen
Storting 2021: 11,6 %
S-snitt mai: 16,8 %
Kommune 2023: 11,3 %

6) Frp's snitt på de nasjonale kommunevalgmålingene fra april til juni har vært 16-17 pst (17,5 i 2007). De mange lokale målingene i juni kan antyde et lavere nivå, men det er mulig at befolkningstunge kommuner som er svake for Frp er overrepresentert blant disse. Uansett hefter det usikkerhet ved Frp's nivå ved inngangen til juli.

Kjell Ingolf Ropstad
Storting 2021: 3,8 %
S-snitt mai: 3,9 %
Kommune 2023: 4,0 %

7) Knut Arild Hareide kan notere et pluss for KrF på snittet av nasjonale kommune- og stortingsvalgmålinger i juni. For Sp, SV og Venstre er det motsatt.

8) Nivåene for Sp og SV skaper trolig bekymring også i Arbeiderpartiet. Selv om Ap skulle oppnå sitt mål på 30 pst, kan problemene for Sp og SV virke inn på blokkstillingen i mange kommunestyrer. Senterpartiet har ennå ikke begynt mobiliseringen, og for SV er spørsmålet om partiet har fallhøyde også fra rundt 5,5 pst som målingene i juni antyder.

9) Venstre har et snitt på 4,5 pst på nasjonale kommunevalgmålinger i juni. Lokale målinger i juni antyder rundt fem.

Nasjonale stortingsvalgmålinger

Oppslutning i prosent. Alle publiserte målinger i aktuelle måneder.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Snitt mai 29,9 27,3 19,2 5,6 5,1 4,9 5,3 0,0 1,6 1,1
Snitt juni 29,1 29,0 19,1 5,2 5,0 5,4 4,3 0,0 1,6 1,2
Endring -0,8 1,7 0,0 -0,4 0,0 0,4 -0,9 0,0 0,0 0,2
Sterkeste 31,5 32,8 22,2 6,4 6,0 6,4 5,3 0,0 2,1 1,9
Svakeste 27,1 25,1 14,5 3,8 3,8 4,8 3,2 0,0 1,1 0,4
Sprik 4,4 7,7 7,7 2,6 2,2 1,6 2,1 0,0 1,0 1,5

Endring i prosentpoeng. Medier som har publisert målinger både i mai og i juni.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Dato
Verian / TV2 -0,1 4,0 -2,7 0,4 -0,2 0,7 -1,2 0,0 -1,0 -0,1 7/6-2011
Norfakta / Nat. / KK -1,5 0,5 0,9 1,3 -0,7 0,3 -1,3 0,0 0,2 1,9 11/6-2011
Respons / Aftenp. / BT -0,1 5,0 -3,5 -1,5 0,4 0,4 -0,9 0,0 -0,1 0,3 12/6-2011
Sentio / DN -3,9 5,4 -2,8 0,0 -0,4 0,2 0,3 0,0 0,6 0,5 15/6-2011
Norstat / NRK 0,2 1,9 -0,1 -0,7 -0,9 -0,3 -0,9 0,0 -0,3 1,2 16/6-2011
Norstat / VL -0,3 -0,3 1,9 -0,6 -1,3 0,9 -1,1 0,0 1,0 -0,2 24/6-2011
Ipsos / Dagbladet -2,7 0,4 3,2 0,0 -0,3 0,6 -1,2 0,0 -0,4 0,2 26/6-2011
Snitt disse målingene -1,2 2,4 -0,4 -0,2 -0,5 0,4 -0,9 0,0 0,0 0,5

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H