Poll of polls

Blåblått i Fjell

Publisert 23. juni 2011. Sist endret 23. juni 2011.

Kommunevåpen
Fjell kommune
Folketall: 23 531
Fakta om målingen
Norfakta for Frp.
OEV
Ap17,0nan
H30,0nan
Frp28,0nan
SV2,0nan
Sp2,0nan
KrF9,0nan
V3,0nan
MDG0,0nan
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 447 (gir noe større feilmarginer enn vanlig).

Måling Fjell i Hordaland - Norfakta for Hordaland Frp - grunnlaget for Høyres ordfører styrkes.

1) Målingen er publisert i avisen VestNytt (23. juni sidene 4-5). Målingen er publisert med tall avrundet til nærmeste hele prosent. Høyre fikk 15 pst i K-2007, partiet har ordføreren, og er iflg Norfakta nesten doblet.

2) Ap faller omtrent i samsvar med sin landstendens. Frp faller noe mer enn sin landstendens, men relativt sett i samsvar med partiets fall i henhold til lokale målinger på Vestlandet sett samlet.

3) Målingen gir 58 pst for Høyre og Frp samlet. Frp ble største parti i Fjell i K-2007. Etter målingen er Høyre størst, men avstanden til Frp er innenfor feilmarginen.

Fakta om nivåene
  • Posisjonspartiene 2007 (KrF,H,Frp) beholder flertallet med 30 av 45 mandater i målingen (mot 27 ved valget).
  • Aps nivå på 17,0 pst ville blitt partiets svakeste siden krigen.
  • Høyres nivå på 30,0 pst ville blitt partiets nest beste siden krigen.
  • KrFs nivå på 9,0 pst ville blitt partiets svakeste siden krigen.

4) Fjell grenser i vest mot Nordsjøen, i øst mot Bergen. Fjell var i K-2007 tredje størst i Hordaland i antall stemmer (9.034) - etter Bergen (117.627) og Askøy (10.794).

5) Når det gjelder målinger opptatt av politiske partier, viser vi til vår kommentar 4. juni 2011. Vi har så langt registrert målinger med Frp og Høyre som oppdragsgivere. Hvis andre partier har vært oppdragsgivere for målinger, skal vi gjerne legge ut tallene på pollofpolls.no - så fremt målingen svarer til kravene angitt i nevnte kommentar. Fremskrittspartiet i Hordaland og Sogn og Fjordane skal ha honnør for at partiet lar allmennheten bli kjent med flere målinger partiet har vært oppdragsgiver for - som også omfatter målinger som kanskje er møtt med skuffelse i Frp.

Fjell 1979-2011

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 Norfakta / Frp 23/6-11
Ap 21,8 23,3 17,0
Høyre 30,4 35,2 30,0
Frp 3,5 8,2 28,0
SV 3,2 2,8 2,0
Sp 9,4 4,2 2,0
KrF 23,6 21,5 9,0
Venstre 4,2 3,1 3,0
MDG 0,0 0,0 0,0
Rødt 0,0 0,3 0,0
Andre 3,9 1,4 9,0
R + SV + MDG + Ap + Sp 34,3 30,5 21,0
Frp + H + KrF + V 61,7 68,0 70,0
Sp + KrF + V 37,2 28,8 14,0

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner