Poll of polls

Ble 2023-valget avgjort i 2022?

illustrasjon

Publisert 26. november 2023. Sist endret 26. november 2023.

1) Vi la 31. desember 2022 ut en landstendens for kommunevalget, basert på summen av målinger i 46 kommuner som samlet leverte 56 pst av stemmene i kommunevalget 2019.

2) Landstendens 31. desember 2022 (i parentes kommunevalget september 2023 nasjonalt):

Ap 21,3 (21,6)

H 27,5 (25,9)

Frp 10,5 (11,3)

SV 7,9 (6,9)

Sp 7,1 (8,2)

KrF 3,8 (4,0)

V 4,9 (5,0)

MDG 4,2 (4,2)

R 5,4 (3,5)

Frp+H+KrF+V: 46,7 (46,2)

Ap+Sp+SV+MDG+R: 45,9 (44,4)

3) Endringene fra sum lokale målinger ved årsskiftet 2022/2023 og til valget var i hovedsak marginale, med det største unntaket for Rødt.

4) Høyre var på denne beregningen ved årsskiftet 1,6 prosentpoeng høyere enn valgresultatet. Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre kompenserte langt på vei ved å øke samlet 1,1 prosentpoeng fra årsskiftet.

5) De forholdsvis små endringene fra årsskiftet 2022/2023 til lokalvalget i september i år er et nytt eksempel på at partiene må finne formen lenge før den intensive valgkampen begynner i august i valgår.

Johan Giertsen

Del på Facebook