Poll of polls

Kommunevalget: H 27 vs Ap 21

illustrasjon

Publisert 31. desember 2022. Sist endret 31. desember 2022.

Tabellene bygger på lokale målinger om kommunevalg i 2022. Landstendens med vår beregningsmåte ved årsskiftet: H 27 vs Ap 21, se tabellen «hele landet».

I kommuner som har to eller flere målinger, er den sist publiserte lagt til grunn. Hjertelig takk til Jon Aabye som med stor nøyaktighet registrerer lokale målinger.

Hele landet

Målinger i 46 kommuner publisert 03 feb --30 des med 1.502.002 stemmer i k-2019 = 56% av 2.682.605 stemmer.

2022 %-vis K-2019 %-vis K-2011 %-vis Landstend.
Ap 292989 19,5 340774 22,7 420479 31,2 21,31
H 453481 30,2 330682 22,0 428528 31,8 27,54
Frp 154425 10,3 120763 8,0 154820 11,5 10,52
SV 135085 9,0 104475 7,0 58432 4,3 7,89
Sp 64945 4,3 131211 8,7 46128 3,4 7,13
KrF 48020 3,2 50701 3,4 65623 4,9 3,79
V 84982 5,7 67537 4,5 86462 6,4 4,89
MDG 85100 5,7 137741 9,2 18494 1,4 4,20
R 104010 6,9 72864 4,9 29299 2,2 5,40
Andre 78965 5,3 145254 9,7 37605 2,8
Godkjente stemmer 1502002 1502002 1345870

Oslo

365.467 stemmer i k-2019 = 14% av 2.682.605 stemmer

2022 %-vis K-2019 %-vis K-2011 %-vis Landstend.
Ap 56282 15,4 73122 20,0 102707 33,1 19,07
H 113295 31,0 92833 25,4 110776 35,7 24,51
Frp 16446 4,5 19272 5,3 21852 7,0 7,02
SV 50800 13,9 33258 9,1 19477 6,3 9,32
Sp 5117 1,4 7980 2,2 1591 0,5 9,23
KrF 6578 1,8 6346 1,7 7571 2,4 4,15
V 34719 9,5 21110 5,8 25351 8,2 6,40
MDG 39105 10,7 55772 15,3 7653 2,5 4,77
R 32892 9,0 26302 7,2 11257 3,6 4,73
Andre 10233 2,8 29472 8,1 2077 0,7
Godkjente stemmer 365467 365467 310312

Bergen+Trondheim+Stavanger

325.964 stemmer i k-2019= 12% av 2.682.605 stemmer

2022 %-vis K-2019 %-vis K-2011 %-vis Landstend.
Ap 64000 19,6 73980 22,7 91827 32,0 21,44
H 106159 32,6 68095 20,9 92335 32,2 31,30
Frp 28183 8,6 18680 5,7 30221 10,5 12,42
SV 31872 9,8 28151 8,6 13590 4,7 6,91
Sp 8566 2,6 18794 5,8 5902 2,1 6,56
KrF 9068 2,8 9887 3,0 14132 4,9 3,67
V 18570 5,7 14244 4,4 19418 6,8 5,07
MDG 15994 4,9 30394 9,3 5651 2,0 3,58
R 21945 6,7 18447 5,7 7639 2,7 4,50
Andre 21607 6,6 45292 13,9 6301 2,2
Godkjente stemmer 325964 325964 287016

Øvrige kommuner 50000 + innbyggere

Omfatter 11 kommuner= 3% av 356 kommuner. 434.721 stemmer i k-2019 = 16% av 2.682.605 stemmer

2022 %-vis K-2019 %-vis K-2011 %-vis Landstend.
Ap 90713 20,9 100265 23,1 115720 30,1 22,42
H 143036 32,9 110407 25,4 136225 35,4 26,01
Frp 50127 11,5 41284 9,5 48603 12,6 9,99
SV 30383 7,0 24934 5,7 13250 3,4 7,43
Sp 11898 2,7 31216 7,2 9649 2,5 5,49
KrF 16974 3,9 17627 4,1 20937 5,4 3,85
V 20280 4,7 18615 4,3 19798 5,1 4,24
MDG 20133 4,6 34057 7,8 2982 0,8 4,02
R 27493 6,3 16088 3,7 6951 1,8 6,46
Andre 23684 5,4 40228 9,3 10633 2,8
Godkjente stemmer 434721 434721 384748

Kommuner 10000-49999 innbyggere

Omfatter 26 kommuner = 7% av 356 kommuner. 359.458 stemmer i k-2019= 13% av 2.682.605 stemmer

2022 %-vis K-2019 %-vis K-2011 %-vis Landstend.
Ap 78756 21,9 90207 25,1 100012 30,9 21,63
H 88116 24,5 57122 15,9 74704 23,1 30,98
Frp 57675 16,0 40388 11,2 48830 15,1 11,75
SV 21273 5,9 17393 4,8 10779 3,3 7,46
Sp 35453 9,9 68131 19,0 26616 8,2 7,49
KrF 14966 4,2 16142 4,5 20936 6,5 3,71
V 9689 2,7 11250 3,1 18922 5,9 3,35
MDG 9470 2,6 16996 4,7 2002 0,6 3,79
R 21123 5,9 12027 3,3 3340 1,0 0,00
Andre 22937 6,4 29802 8,3 17279 5,3
Godkjente stemmer 359458 359458 323420

Kommuner 1-9999 innbyggere

Omfatter 5 kommuner = 1% av 356 kommuner. 16.392 stemmer i k-2019 = 1% av 2.682.605 stemmer

2022 %-vis K-2019 %-vis K-2011 %-vis Landstend.
Ap 3238 19,8 3200 19,5 4472 29,8 25,07
H 2874 17,5 2225 13,6 2457 16,3 25,94
Frp 1994 12,2 1139 6,9 2156 14,3 14,41
SV 757 4,6 739 4,5 304 2,0 6,25
Sp 3911 23,9 5090 31,1 2039 13,6 11,06
KrF 434 2,6 699 4,3 892 5,9 2,48
V 1724 10,5 2318 14,1 1844 12,3 2,89
MDG 398 2,4 522 3,2 0 0,0 5,18
R 557 3,4 0 0,0 0 0,0 0,00
Andre 505 3,1 460 2,8 864 5,7
Godkjente stemmer 16392 16392 15028

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H