Poll of polls

Hjemmesittere løfter Kari Nessa Nordtun

illustrasjon

Publisert 8. september 2023. Sist endret 8. september 2023.

Fakta om målingen
Norstat for NRK.
OEEV
Ap32,26,70,1
H30,4-4,40,1
Frp7,2-2,1-1,6
SV4,5-0,8-0,1
Sp0,9-3,1-1,2
KrF4,31,6-0,3
V4,30,80,6
MDG4,71,81,8
R4,3-1,20,5
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 604 (gir vanlige feilmarginer).

Stavanger kommunevalg: Respons for VG/Stavanger Aftenblad og Norstat for NRK – publisert 6. og 8. september. Opptaket var 30. august – 4. september (Respons) og 30. august – 5. september (Norstat).

Svarprosentene var 80 (Respons) og 82 pst (Norstat), som for begge er høyere enn landstendensen. Så blir spørsmålet om dette kan antyde en høy deltakelse i valget i oljebyen.

Takk til VG (Andreas Nielsen) og Håvard Grønli (NRK) for innsyn i bakgrunnstall.

1) Respons vekter Stavanger mot 2021. Norstat vekter mot 2019. «Vektingsvalget» eller «referansevalget» er startpunktet i en måling. Barometeret beror på vektingsvalget og endringene i lys av netto velgerbevegelser. Om Respons eller Norstat treffer best med sitt vektingsvalg, får vi først svar på valgnatten.

2) Kommunevalget i Stavanger (stortingsvalget 2021 i Stavanger):

a. Ap 25,4 (25,8)

b. H 23,1 (27,6)

c. Frp 8,9 (12,5)

d. SV 4,8 (6,9)

e. Sp 4,8 (5,5)

f. KrF 4,4 (4,7)

g. V 4,7 (5,1)

h. MDG 6,5 (3,5)

i. R 5,5 (5,4)

j. Vektingsvalget har størst betydning for H, Frp og SV.

k. Terje Sørensen i TV2 har som retningslinje at vektingsvalgets betydning – alt annet likt – er forskjellen i oppslutning i mulige referansevalg multiplisert med lojaliteten. For Høyre i Stavanger er forskjellen i oppslutningen i vektingsvalgene 4,5 pp. Multipliseres dette med lojalitet på ca 75, blir vektingsvalgets utslag over tre pp.

3) Respons for VG i Stavanger (Norstat for NRK):

a. R 6,1 (4,3)

b. SV 6,0 (4,5)

c. MDG 3,4 (4,7)

d. Ap 27,2 (32,2)

e. Sp 1,5 (0,9)

f. V 4,5 (4,3)

g. KrF 4,9 (4,3)

h. H 31,5 (30,4)

i. Frp 9,0 (7,2)

j. FP/FNB 0,5

k. Pp 0,8 (0,4)

l. INP 3,0 (4,6)

m. Kon 0,7

n. Sentrum 0,4

o. Lib 0,2

4) Snitt av målingene (Stavanger bystyre 67 repr):

a. R 5,7 (4)

b. SV 5,25 (4)

c. MDG 4,05 (3)

d. Ap 29,7 (20)

e. Sp 1,2 (1)

f. V 4,4 (3)

g. KrF 4,6 (3)

h. H 30,95 (21)

i. Frp 8,1 (5)

j. INP 3,8 (3)

k. INP og SV har utsatte mandater med tosifret margin i stemmetall. Frp vinner SVs sistemandat hvis Listhaugs partifeller i Stavanger løfter stemmetallet med 107 (så fremt Stavanger leverer samme antall godkjente stemmer som i k-19). Ingen måling kan være så finjustert.

5) Lojalitet Stavanger Respons/VG/Aftenbladet (mot 2021) – i parentes Norstat for NRK (mot k-19):

a. R 56 (59)

b. SV 50 (70)

c. Ap 61 (59)

d. Sp 21 (7)

e. V 53 (35)

f. KrF 70 (72)

g. H 77 (77)

h. Frp 54 (45)

i. MDG 63 (38)

j. Både Ap og Høyre har på begge målinger høyere lojalitet enn landstendensen.

6) Norstat for NRK – men der velgere som ikke stemte i k-19 er tatt ut av målingen (parentes barometertallet):

a. Ap 28,7 (32,2) – hjemmesittere løfter ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap)

b. Frp 6,7 (7,2)

c. H 33,2 (30,4)

d. KrF 4,7 (4,3)

e. R 4,3 (4,3)

f. Sp 0,8 (0,9)

g. SV 5,5 (4,5)

h. V 3,1 (4,3)

i. MDG 4,3 (4,7)

j. INP 6,9 (4,6)

k. Arbeiderpartiets «fall» fra barometeret 32,2 skyldes at partiet iht Norstat mobiliserer hele 40 pst (!) av aktiviserte velgere som ikke stemte i 2019. Høyre henter her 25 pst.

l. Arbeiderpartiets andel av aktiviserte hjemmesittere i målingen fra Respons for VG (= velgere som ikke stemte i 2021) var til sammenligning 22 pst mot Høyre 29.

m. Takk til Gabriel Steinsbekk for denne beregningen.

7) Bompengevelgerne i Stavanger i 2019 kan bli utslagsgivende i et jevnt valg, både om disse vil stemme og hvis ja, på hvilket parti. Norstats overgangsmatrise spesifiserer ikke disse. Gitt matrisen, kan det ikke utelukkes at INP mobiliserer de fleste av disse tett foran Høyre, og et hestehode deretter sofaen og Ap.

Stavanger 1979-2023

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 F 2023 Norstat / NRK 1/6-23 Respons / Aftenbladet 12/8-23 Respons / Aftenbladet / VG 5/9-23 Norstat / NRK 8/9-23
Ap 33,5 32,2 25,8 32,1 27,3 25,5 25,2 27,2 32,2
Høyre 36,7 37,4 27,6 30,3 32,6 34,8 35,4 31,5 30,4
Frp 3,6 8,2 12,5 8,8 9,1 9,3 12,7 9,0 7,2
SV 4,3 4,8 6,9 4,6 5,2 5,3 6,9 6,0 4,5
Sp 1,8 2,1 5,5 2,1 2,3 4,0 2,0 1,5 0,9
KrF 12,6 10,3 4,7 4,6 4,8 2,7 4,2 4,9 4,3
Venstre 3,9 3,4 5,1 3,7 3,8 3,5 3,0 4,5 4,3
MDG 0,0 0,0 3,5 2,9 3,5 2,9 3,0 3,4 4,7
Rødt 0,6 0,5 5,4 3,8 4,0 5,5 4,6 6,1 4,3
Andre 2,9 1,1 3,1 7,1 7,4 5,1 3,0 5,9 7,2
R + SV + MDG + Ap + Sp 40,2 39,6 47,0 45,6 42,3 43,2 41,7 44,2 46,6
Frp + H + KrF + V 56,9 59,3 50,0 47,4 50,3 50,3 55,3 49,9 46,2
Sp + KrF + V 18,3 15,8 15,3 10,4 11,0 10,2 9,2 10,9 9,5

Stavanger leverte ved kommunevalget 2023 74 488 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Rogaland fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner