Poll of polls

TV2 med «rullerende» utvalg

illustrasjon

Publisert 29. august 2023. Sist endret 29. august 2023.

1) Kantar for TV2 kommunevalget nasjonalt, tirsdag 29.august 2023

2) TV2.no opplyser: «TV 2s kommunebarometer er utarbeidet av Kantar, basert på intervjuer med et landsrepresentativt utvalg på 1568 personer i perioden 22. til 28.8.2023 . Usikkerhetsmarginen er mellom +/-1,4 og +/-2,8 prosentpoeng.»

3) Opptaksperioden er 22–28 august. Opptaksperioden for kanalens forrige måling (publisert 25. august) var 15–24 august.

4) Opptaksperiodene i disse to målingene er derfor delvis sammenfallende. Dette er gjort ved at intervjuene 22+23+24 august først var en del av grunnlaget for målingen 25. august, og deretter også var en del av grunnlaget for målingen 29. august.

5) Det betyr at utvalget av respondenter «rullerer» (eller på stammespråket en «vindu»-måling). Noen av intervjudagene i forrige måling brukes også i den neste, og slik «rullerer» utvalget.

6) I målingen i dag 29. august er etter det opplyste rundt 700 respondenter intervjuet fredag 25. august og mandag 28. august. Disse rundt 700 er de «nye» eller «ferske» respondentene. I tillegg kommer 8-900 respondenter intervjuet 22–24 august.

7) Respons for VG bruker ikke «rullererende» utvalg. Respons har tusen respondenter i sine landsmålinger. Alle er «ferske», i den forstand at respondenter ikke gjenbrukes ved rullering.

8) Vi la 3. september 2013 ut en veiledning for hvordan man kan studere TV2s rullerende målinger.

9) Tusen takk til TV2s Terje Sørensen for informativ kontakt.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode