Poll of polls

Tromsø vs øvrige Troms

illustrasjon

Publisert 28. august 2023. Sist endret 28. august 2023.

Fakta om målingen
Norstat for NRK.
OEEV
Ap22,43,5-2,3
H18,7-8,20,8
Frp15,72,90,3
SV14,93,21,7
Sp2,4-1,20,4
KrF3,32,31,5
V2,7-1,3-0,4
MDG5,8-2,00,7
R5,8-1,4-0,1
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 605 (gir vanlige feilmarginer).

Tromsø – kommunevalget – Norstat for NRK – opptatt 22–23 august – 605 spurte – 408 opplyste partipreferanse (gir svarpst 67).

Takk til NRK, ved Håvard Grønli, for innsyn i bakgrunnstall.

1) Arbeiderpartiet har størst vekst med +3,5 pp mot forrige måling fra samme kilde (Norstat/NRK i juni). Arbeiderpartiet har også størst minus med -6,7 pp mot forrige måling i Tromsø uansett byrå (InFact/Nordlys i juli).

2) De fire målingene i Tromsø før NRKs måling i juni var fra InFact (primo juni, mai, februar og desember, den første iTromsø, de tre øvrige Nordlys). Arbeiderpartiets snitt på disse fire var 23,5 mot Høyre 20,5. Vi er da nær NRKs måling i august med Ap 22,4 og H 18,7.

3) Lojalitet mot kvlg 2019 i Tromsø iht Norstat for NRK i august (Norstat/NRK i juni):

a. Ap 52 (60)

b. Frp 80 (70)

c. H 59 (70)

d. KrF 73 (12)

e. R 76 (56)

f. Sp 17 (18)

g. SV 69 (45)

h. V 67 (40)

i. MDG 48 (54)

j. Ap og Høyre har senket egen lojalitet fra juni, motsatt Frp som mobiliserer ved å øke egen lojalitet.

4) Ap og Høyre er i Tromsø i august nær netto null i utveksling. Tromsø er blant få (om noen) byer som har et nullforhold mellom landets to største partier – det normale i denne valgkampen er pluss for H. Høyre hadde i juni et mindre pluss i bytteforholdet mot Ap.

5) Arbeiderpartiets pluss mot 2019 i Tromsø fører til at partiet f.t. gjør det skarpere i Troms fylke enn landstendensen. Ap er i kommunevalget i Troms i pluss mot 2019, gitt målingene i Tromsø, Harstad, Senja, Målselv, Balsfjord og Bardu (alle i august 2023). En motpost er at Høyres vekst i kommunevalget i Troms f.t. er lavere enn landstendensen.

6) Ser vi derimot på målte kommuner i Troms i august og holder Tromsø utenfor, er Arbeiderpartiet i minus mot 2019. Høyre scorer i Troms utenfor Tromsø relativt sett bedre enn sin landstendens i august. Se nærmere tabellen som med takk er utarbeidet av Jon Aabye.

Troms

Tromsø + Harstad + Senja + Målselv + Balsfjord + Bardu 28.aug.2023

2023 % K-2019 % Fylkestend Landstend
Ap 15170 23,4 14812 22,9 24,85 25,38
H 13512 20,9 10209 15,8 20,44 26,58
Frp 10292 15,9 5784 8,9 14,84 14,64
SV 7292 11,3 7340 11,3 9,87 6,06
Sp 4133 6,4 11611 17,9 6,84 5,13
KrF 1742 2,7 1331 2,1 3,89 5,24
V 1637 2,5 1963 3,0 2,05 3,24
MDG 2985 4,6 3619 5,6 3,84 5,61
R 3017 4,7 2623 4,0 3,72 4,35
A 5018 7,7 5506 8,5
SUM 64798 64798
Ap+Sp+SV+MDG+R 50,3 61,7
H+Frp+V+KrF 42,0 29,8
Ap+Sp+SV+R 45,7 56,2
H+Frp+V 39,3 27,7
Ap+Sp+SV 41,0 52,1
Ap+SV 34,7 34,2
Ap+Sp 29,8 40,8
H+Frp 36,7 24,7
H+V+KrF 26,1 20,8
SV+R 15,9 15,4

Utgjør 78 pst av fylkets godkjente stemmer i K-2019

Troms (minus Tromsø)

Harstad + Senja + Målselv + Balsfjord + Bardu Pr. 28. aug 2023

2023 % K-2019 % Fylkestend Landstend
Ap 6736 24,8 7702 28,4 21,22 21,67
H 6472 23,8 4367 16,1 22,88 29,76
Frp 4381 16,1 2552 9,4 14,32 14,13
SV 1682 6,2 1301 4,8 12,85 7,89
Sp 3229 11,9 7488 27,6 8,29 6,21
KrF 500 1,8 544 2,0 2,73 3,68
V 620 2,3 778 2,9 1,96 3,10
MDG 802 3,0 843 3,1 4,42 6,47
R 834 3,1 680 2,5 3,96 4,64
A 1893 7,0 894 3,3
SUM 27149 27149
Ap+Sp+SV+MDG+R 48,9 66,4
H+Frp+V+KrF 44,1 30,4
Ap+Sp+SV+R 46,0 63,2
H+Frp+V 42,3 28,4
Ap+Sp+SV 42,9 60,7
Ap+SV 31,0 33,2
Ap+Sp 36,7 56,0
H+Frp 40,0 25,5
H+V+KrF 28,0 21,0
SV+R 9,3 7,3

Utgjør 33 pst av fylkets godkjente stemmer i K-2019

Tromsø bystyre

Antall mandater.

H Frp V H Frp KrF V A H KrF V Frp Ap Sp SV R
K2023 16 15 2 4 17 20
InFact / iTromsø 28/8-23 16 14 2 5 16 20
Norstat / NRK 28/8-23 16 15 2 2 17 21
InFact / Nordlys 12/7-23 17 16 2 2 18 21
Norstat / NRK 15/6-23 20 18 2 0 20 19
InFact / iTromsø 8/6-23 17 16 2 1 18 22
InFact / Nordlys 5/5-23 17 15 3 2 18 22
InFact / iTromsø 10/2-23 18 17 2 3 19 19
InFact / Nordlys 21/12-22 17 15 2 2 17 22
InFact / Nordl. / NRK 16/8-22 18 16 2 1 18 21
InFact / Nordlys 23/11-21 14 13 2 1 15 25

Tromsø 1979-2023

Oppslutning i prosent.

K 2023 F 2023 Norstat / NRK 15/6-23 InFact / Nordlys 12/7-23 InFact / iTromsø 28/8-23 Norstat / NRK 28/8-23
Ap 24,7 23,9 18,9 29,1 24,1 22,4
Høyre 17,9 18,7 26,9 19,9 17,6 18,7
Frp 15,4 14,7 12,8 15,9 13,6 15,7
SV 13,2 12,8 11,7 10,3 13,6 14,9
Sp 2,0 3,3 3,6 3,8 3,5 2,4
KrF 1,8 2,4 1,0 1,7 0,9 3,3
Venstre 3,1 3,0 4,0 2,9 4,0 2,7
MDG 5,1 4,9 7,8 3,9 5,7 5,8
Rødt 5,9 6,2 7,2 5,6 5,9 5,8
Andre 10,9 10,1 3,1 6,9 10,3 8,3
R + SV + MDG + Ap + Sp 50,8 51,1 49,2 52,7 52,8 51,3
Frp + H + KrF + V 38,3 38,8 44,7 40,4 36,1 40,4
Sp + KrF + V 6,9 8,7 8,6 8,4 8,4 8,4

Tromsø leverte ved kommunevalget 2023 38 438 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Troms fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner