Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Tromsø

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 4 407 25,7 5 068 23,3 9 475 24,7 0,0 11 11
H 3 016 17,6 3 876 17,8 6 892 17,9 0,0 8 8
Frp 2 538 14,8 3 394 15,6 5 932 15,4 0,0 7 7
SV 2 434 14,2 2 633 12,1 5 067 13,2 0,0 6 6
Sp 307 1,8 464 2,1 771 2,0 0,0 1 1
KrF 252 1,5 432 2,0 684 1,8 0,0 1 1
V 537 3,1 661 3,0 1 198 3,1 0,0 1 1
MDG 948 5,5 1 027 4,7 1 975 5,1 0,0 2 2
R 1 108 6,5 1 146 5,3 2 254 5,9 0,0 2 2
Andre (vis) 1 615 9,4 2 575 11,8 4 190 10,9 0,0 4 4
Ap+SV+
MDG+Sp+R
9 204 53,6 10 338 47,5 19 542 50,9 0,0 22 22
H+Frp+
KrF+V
6 343 37,0 8 363 38,4 14 706 38,2 0,0 17 17
Nærmest til å vinne mandat: R (2 stemmer), tape mandat: Ap (9 stemmer)
Fremmøte: 63,6 % Stemmeberettigede: 61 514 Opptalte stemmer: 38 937
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:13 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 24,7 17,9 15,4 13,2 2,0 1,8 3,1 5,1 5,9 10,8
20/9 - 15:15 24,7 17,9 15,4 13,2 2,0 1,8 3,1 5,1 5,9 10,8
20/9 - 15:15 24,7 17,9 15,4 13,2 2,0 1,8 3,1 5,1 5,9 10,8
14/9 - 10:30 24,7 17,9 15,4 13,2 2,0 1,8 3,1 5,1 5,9 10,8
14/9 - 10:02 24,7 17,9 15,4 13,2 2,0 1,8 3,1 5,1 5,9 10,8
14/9 - 10:02 24,7 17,9 15,4 13,2 2,0 1,8 3,1 5,1 5,9 10,8
13/9 - 09:52 24,7 17,9 15,4 13,2 2,0 1,8 3,1 5,1 5,9 10,8
13/9 - 09:52 24,7 17,9 15,4 13,2 2,0 1,8 3,1 5,1 5,9 10,8
13/9 - 09:52 24,7 17,9 15,4 13,2 2,0 1,8 3,1 5,1 5,9 10,8
12/9 - 19:35 24,7 17,9 15,4 13,2 2,0 1,8 3,1 5,1 5,9 10,8

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 18,9 (8) 15,5 (7) 8,6 (4) 16,0 (7) 11,0 (5) 2,1 (1) 3,1 (1) 7,4 (3) 5,2 (2) 12,2 (5)
Poll of polls (brutt ned) 15,8 (7) 20,4 (8) 11,2 (5) 20,6 (9) 5,7 (2) 2,2 (1) 4,2 (2) 5,3 (2) 5,2 (2) 11,2 (5)
Siste lokale målings 23,1 (10) 18,3 (8) 16,1 (7) 12,4 (6) 2,9 (1) 1,8 (1) 2,7 (1) 6,2 (3) 7,2 (3) 9,2 (3)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 16,3 (7) 21,2 (9) 12,1 (5) 16,8 (8) 6,1 (3) 1,6 (1) 4,3 (2) 4,3 (2) 4,6 (2) 8,2 (4)
K-snitt september (brutt ned) 15,9 (7) 19,7 (8) 11,4 (5) 20,3 (9) 5,9 (2) 2,2 (1) 4,3 (2) 5,1 (2) 5,9 (2) 12,3 (5)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 25 6 48 36
Høyre 48 6 48 48
KrF 16 3 52 38
Venstre 39 4 51 41
Sp 21 3 55 48
Ap 46 6 47 46
SV 49 6 46 49
Rødt 42 6 48 52
MDG 38 3 49 45
By- og Landlista 43 2 54 51
Liberalistene 8 3 43 25
Industri- og Næringspartiet 19 6 50 26
NEI TIL BOMPENGER I TROMSØ 35 6 53 37
Norgesdemokratene 10 2 60 30
Konservativt 8 2 57 25
Sum 447 64 50 44
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2024: Endret kommunenummer (tidligere 5401).
1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 1902).
Fylke
Kommuneklasse (SSB) Sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 77 992
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 37 649
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 76,0 %
K-2019 62,8 %
F-2019 58,5 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 43 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Gunnar Wilhelmsen, Ap (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 SV, Ap, Sp, MDG
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / Nordlys 9/9-2023 23,1 (10) 18,3 (8) 16,1 (7) 12,4 (6) 2,9 (1) 1,8 (1) 2,7 (1) 6,2 (3) 7,2 (3) 9,2 (3)
Respons / VG 7/9-2023 25,7 (11) 17,1 (8) 16,2 (7) 15,1 (7) 3,7 (2) 1,9 (1) 2,7 (1) 5,0 (2) 5,6 (2) 7,0 (2)
InFact / Nordlys 29/8-2023 24,7 (11) 12,3 (6) 16,6 (7) 14,5 (6) 3,0 (1) 2,4 (1) 2,8 (1) 5,9 (3) 7,0 (3) 12,0 (4)
InFact / iTromsø 28/8-2023 24,1 (10) 17,6 (8) 13,6 (6) 13,6 (6) 3,5 (1) 0,9 (0) 4,0 (2) 5,7 (2) 5,9 (3) 10,3 (5)
Norstat / NRK 28/8-2023 22,4 (10) 18,7 (8) 15,7 (7) 14,9 (7) 2,4 (1) 3,3 (1) 2,7 (1) 5,8 (3) 5,8 (3) 8,3 (2)
InFact / Nordlys 12/7-2023 29,1 (13) 19,9 (9) 15,9 (7) 10,3 (4) 3,8 (2) 1,7 (1) 2,9 (1) 3,9 (2) 5,6 (2) 6,9 (2)
Norstat / NRK 15/6-2023 18,9 (9) 26,9 (12) 12,8 (6) 11,7 (5) 3,6 (2) 1,0 (0) 4,0 (2) 7,8 (4) 7,2 (3) 3,1 (0)
InFact / iTromsø 8/6-2023 26,3 (12) 18,8 (8) 17,6 (8) 11,5 (5) 3,4 (2) 1,8 (1) 3,2 (1) 4,8 (2) 6,4 (3) 6,2 (1)
InFact / Nordlys 5/5-2023 23,6 (11) 18,3 (8) 16,1 (7) 13,7 (6) 5,0 (2) 1,7 (1) 3,7 (2) 3,0 (1) 7,7 (3) 7,2 (2)
InFact / iTromsø 10/2-2023 21,6 (9) 23,4 (10) 16,6 (7) 11,1 (5) 3,8 (2) 1,8 (1) 2,7 (1) 3,9 (2) 6,9 (3) 8,2 (3)
InFact / Nordlys 21/12-2022 22,4 (10) 21,5 (9) 12,9 (6) 13,0 (6) 3,7 (2) 1,5 (0) 3,7 (2) 3,8 (2) 10,0 (4) 7,5 (2)
InFact / Nordl. / NRK 16/8-2022 22,6 (10) 19,5 (9) 15,0 (7) 12,6 (6) 5,5 (2) 1,4 (0) 3,6 (2) 6,6 (3) 7,7 (3) 5,5 (1)
InFact / Nordlys 23/11-2021 22,0 (10) 16,4 (7) 14,7 (6) 14,6 (6) 10,2 (5) 1,8 (1) 3,4 (1) 4,5 (2) 8,3 (4) 4,0 (1)
InFact / Nordlys 26/4-2020 17,0 (8) 20,2 (9) 9,6 (4) 18,2 (8) 14,0 (6) 1,9 (1) 1,5 (0) 6,0 (3) 5,2 (2) 6,3 (2)
InFact / Nordlys 24/1-2020 16,7 (8) 12,7 (6) 14,4 (6) 18,5 (8) 11,5 (5) 3,0 (1) 2,9 (1) 6,7 (3) 5,5 (2) 8,0 (3)
InFact / Nordlys 11/11-2019 18,8 (8) 16,5 (7) 7,8 (4) 16,9 (7) 12,5 (5) 1,9 (1) 2,7 (1) 8,2 (3) 5,3 (2) 7,8 (5)
InFact / Nordlys 4/9-2019 17,6 (8) 14,7 (7) 9,7 (4) 14,9 (7) 10,6 (5) 2,9 (1) 3,2 (1) 6,8 (3) 7,4 (3) 11,1 (4)
Respons / VG / iTr. 3/9-2019 16,9 (8) 15,4 (7) 9,9 (4) 16,1 (7) 10,0 (4) 2,2 (1) 1,8 (1) 9,5 (4) 6,8 (3) 11,4 (4)
InFact / Nordlys 8/8-2019 15,4 (7) 15,6 (7) 6,9 (3) 13,5 (6) 13,3 (6) 1,3 (0) 3,2 (1) 6,2 (3) 8,5 (4) 14,4 (6)
InFact / Nordlys 9/7-2019 16,8 (7) 17,0 (7) 9,0 (4) 12,7 (6) 10,9 (5) 1,5 (0) 2,3 (1) 6,0 (3) 8,5 (4) 15,2 (6)
Respons / VG 24/6-2019 20,1 (9) 16,3 (7) 10,2 (4) 12,9 (6) 8,8 (4) 1,6 (0) 3,9 (2) 6,6 (3) 8,4 (4) 10,2 (4)
InFact / Nordlys 22/5-2019 20,0 (9) 17,6 (7) 11,8 (5) 9,6 (4) 10,4 (4) 1,9 (1) 3,7 (2) 3,9 (2) 9,5 (4) 11,5 (5)
Respons / VG 22/3-2019 24,4 (11) 21,8 (10) 12,4 (5) 14,7 (7) 7,5 (3) 1,6 (1) 2,8 (1) 2,7 (1) 7,9 (3) 4,2 (1)
InFact / Nordlys 20/3-2019 23,6 (10) 18,8 (8) 14,4 (6) 11,7 (5) 6,8 (3) 1,8 (1) 4,0 (2) 4,6 (2) 8,1 (4) 7,4 (2)
Norfakta / iTromsø 11/1-2019 31,3 (13) 18,2 (8) 10,1 (4) 10,5 (5) 3,5 (2) 2,8 (1) 6,5 (3) 3,8 (2) 11,9 (5) 1,4 (0)
InFact / Nordlys 17/10-2018 22,7 (10) 28,0 (13) 14,0 (6) 11,8 (5) 5,6 (3) 2,6 (1) 3,2 (1) 2,6 (1) 7,5 (3) 1,9 (0)
InFact / Nordlys 23/8-2018 19,6 (8) 24,5 (11) 15,8 (7) 13,9 (6) 7,6 (3) 2,4 (1) 3,5 (2) 4,8 (2) 6,5 (3) 0,9 (0)
InFact / Nordlys 16/6-2018 18,1 (8) 26,8 (12) 16,4 (7) 11,7 (5) 8,8 (4) 3,2 (1) 4,0 (2) 3,3 (1) 6,5 (3) 1,4 (0)
InFact / Nordlys 12/4-2018 16,9 (7) 30,5 (13) 14,9 (7) 11,8 (5) 9,4 (4) 1,6 (0) 3,5 (2) 3,6 (2) 6,9 (3) 0,8 (0)
InFact / Nordlys 23/2-2017 22,9 (10) 20,9 (9) 14,7 (6) 10,3 (5) 8,4 (4) 2,9 (1) 4,7 (2) 3,4 (1) 10,8 (5) 1,5 (0)
InFact / Nordlys 20/10-2016 28,5 (12) 22,6 (10) 12,6 (5) 10,7 (5) 2,1 (1) 3,0 (1) 4,3 (2) 3,6 (2) 10,6 (5) 2,0 (0)
InFact / Nordlys 25/1-2016 32,1 (14) 18,7 (8) 13,2 (6) 9,0 (4) 1,7 (1) 3,9 (2) 3,1 (1) 4,5 (2) 12,6 (5) 1,8 (0)
InFact / Nordlys 12/10-2015 31,1 (13) 20,4 (9) 11,6 (5) 9,0 (4) 2,3 (1) 2,6 (1) 4,5 (2) 4,0 (2) 12,8 (6) 1,7 (0)
InFact / Nordlys 11/9-2015 26,8 (12) 19,2 (8) 12,5 (5) 8,2 (4) 2,2 (1) 3,1 (1) 5,1 (2) 4,0 (2) 17,2 (8) 1,7 (0)
InFact / Nordlys 7/9-2015 25,8 (11) 18,8 (8) 11,7 (5) 8,3 (4) 1,4 (0) 3,7 (2) 5,4 (2) 3,8 (2) 18,2 (8) 2,2 (1)
Norfakta / iTr. / NRK / Nordl. 3/9-2015 31,0 (13) 23,4 (10) 10,9 (5) 5,5 (2) 3,9 (2) 3,9 (2) 3,4 (1) 3,6 (2) 13,0 (6) 1,5 (0)
InFact / VG 31/8-2015 25,5 (11) 18,0 (8) 13,4 (6) 9,4 (4) 2,2 (1) 3,2 (1) 5,8 (3) 5,3 (2) 15,0 (7) 2,3 (0)
InFact / Nordlys 26/8-2015 33,2 (14) 17,3 (8) 14,3 (6) 6,5 (3) 2,4 (1) 2,4 (1) 4,2 (2) 4,9 (2) 12,4 (5) 2,5 (1)
InFact / Nordlys 8/8-2015 35,5 (16) 19,0 (8) 12,6 (6) 6,3 (3) 1,5 (0) 2,4 (1) 3,9 (2) 5,4 (2) 11,5 (5) 2,0 (0)
InFact / Nordlys 13/6-2015 36,7 (16) 18,1 (8) 10,6 (5) 7,0 (3) 1,9 (1) 3,4 (2) 3,3 (1) 5,2 (0) 10,6 (5) 3,1 (2)
Norfakta / iTromsø / NRK 5/6-2015 35,5 (15) 20,8 (9) 11,8 (5) 6,7 (3) 1,8 (1) 2,9 (1) 4,0 (2) 4,9 (0) 10,6 (5) 0,3 (2)
InFact / Nordlys 5/3-2015 40,9 (18) 16,6 (7) 12,1 (5) 7,3 (3) 2,1 (1) 2,4 (1) 3,9 (2) 4,7 (0) 8,6 (4) 1,3 (2)
Norfakta / iTromsø 5/2-2015 39,6 (18) 23,7 (10) 9,2 (4) 7,7 (3) 1,9 (1) 2,9 (1) 4,0 (2) 2,8 (0) 7,8 (3) 0,5 (1)
InFact / Nordlys 25/1-2015 40,3 (18) 18,6 (8) 10,1 (4) 8,4 (4) 1,6 (0) 2,4 (1) 5,4 (2) 3,6 (0) 8,8 (4) 0,7 (2)
InFact / Nordlys 23/1-2015 42,1 (18) 24,3 (11) 9,3 (4) 6,5 (3) 0,9 (0) 2,3 (1) 3,5 (2) 2,8 (0) 7,5 (3) 0,7 (1)
InFact / Nordlys 7/11-2014 33,7 (14) 26,9 (11) 12,3 (5) 6,5 (3) 2,2 (1) 1,7 (1) 3,9 (2) 4,8 (0) 6,3 (3) 1,7 (3)
Norfakta / iTromsø 16/9-2014 30,6 (13) 34,9 (15) 10,5 (5) 5,7 (3) 1,6 (1) 2,7 (1) 5,1 (2) 2,7 (0) 5,4 (2) 0,5 (1)
InFact / Nordlys 11/9-2014 31,0 (13) 26,8 (12) 12,8 (6) 8,2 (4) 1,2 (0) 3,3 (1) 3,5 (2) 4,5 (0) 7,6 (3) 1,2 (2)
InFact / Nordlys 29/4-2013 25,6 (11) 31,9 (14) 15,4 (7) 6,7 (3) 1,2 (0) 3,0 (1) 4,3 (2) 1,6 (0) 8,3 (4) 2,0 (1)
InFact / Nordlys 22/3-2013 26,6 (11) 30,7 (13) 13,0 (6) 4,5 (2) 4,3 (2) 5,0 (2) 4,8 (2) 3,9 (0) 5,5 (2) 1,8 (3)
InFact / Nordlys 31/1-2013 27,5 (12) 35,0 (15) 11,0 (5) 9,6 (4) 1,6 (1) 3,7 (2) 2,5 (1) 1,1 (0) 7,1 (3) 0,9 (0)
InFact / Nordlys 21/9-2012 25,3 (11) 40,0 (17) 9,3 (4) 6,5 (3) 1,6 (0) 3,8 (2) 3,8 (2) 0,0 (0) 7,9 (3) 1,8 (1)
InFact / Nordlys 7/6-2012 26,9 (12) 38,2 (16) 11,6 (5) 4,5 (2) 2,8 (1) 2,0 (1) 3,0 (1) 0,0 (0) 9,3 (4) 1,8 (1)
Sentio / Nordlys 23/3-2012 29,2 (13) 34,2 (15) 12,6 (5) 5,0 (2) 3,9 (2) 4,8 (2) 2,3 (1) 0,0 (0) 6,4 (3) 1,7 (0)
InFact / NRK 9/3-2012 28,1 (12) 35,1 (15) 8,5 (4) 6,5 (3) 2,4 (1) 3,6 (1) 3,9 (2) 0,0 (0) 9,7 (4) 2,2 (1)
InFact / Nordlys 24/12-2011 28,8 (12) 34,7 (15) 11,7 (5) 6,7 (3) 1,9 (1) 1,7 (1) 2,7 (1) 0,0 (0) 9,4 (4) 2,3 (1)
InFact / Nordlys 10/9-2011 27,7 (12) 29,8 (13) 15,6 (7) 7,7 (3) 2,1 (1) 2,9 (1) 4,8 (2) 0,0 (0) 6,7 (3) 2,7 (1)
Norfakta / iTromsø 5/9-2011 34,0 (15) 27,5 (12) 16,4 (7) 5,2 (2) 2,4 (1) 3,0 (1) 1,8 (1) 0,0 (0) 6,3 (3) 3,5 (1)
InFact / VG 5/9-2011 32,0 (14) 26,7 (12) 18,4 (8) 5,7 (2) 2,3 (1) 3,2 (1) 2,5 (1) 0,0 (0) 7,1 (3) 2,1 (1)
InFact / Nordlys 3/9-2011 31,0 (14) 23,8 (10) 19,3 (8) 5,4 (2) 2,8 (1) 3,5 (2) 3,7 (2) 0,0 (0) 8,0 (3) 2,4 (1)
InFact / Nordlys 10/8-2011 34,2 (15) 25,5 (11) 18,5 (8) 5,9 (3) 3,2 (1) 2,3 (1) 2,1 (1) 0,0 (0) 5,7 (3) 2,5 (0)
InFact / Nordlys 14/7-2011 21,3 (9) 36,2 (16) 18,0 (8) 8,4 (4) 1,3 (0) 2,3 (1) 3,3 (1) 0,0 (0) 7,3 (3) 2,0 (0)
Sentio / NRK 29/6-2011 30,6 (14) 25,5 (11) 19,0 (8) 7,0 (3) 2,5 (1) 2,3 (1) 5,7 (3) 0,0 (0) 5,4 (2) 2,0 (0)
InFact / Nordlys 13/5-2011 25,8 (11) 27,6 (11) 20,8 (9) 7,7 (3) 3,8 (2) 2,3 (1) 3,8 (2) 0,0 (0) 6,5 (3) 2,2 (1)
InFact / Nordlys 26/1-2011 25,5 (11) 29,6 (13) 19,4 (8) 10,6 (4) 1,9 (1) 3,6 (2) 3,2 (1) 0,0 (0) 4,3 (2) 1,9 (1)
InFact / Nordlys 24/9-2010 22,6 (10) 24,5 (11) 25,8 (11) 9,5 (4) 2,9 (1) 3,6 (2) 4,4 (2) 0,0 (0) 5,2 (2) 1,5 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 18,9 15,5 8,6 16,0 11,0 2,1 3,1 7,4 5,2 12,2
2015 29,8 20,3 10,8 7,9 2,2 3,1 4,9 4,4 14,4 2,1
2011 26,4 36,0 13,0 5,7 2,4 3,1 3,8 1,8 7,2 0,6
2007 39,5 11,7 20,9 7,3 3,1 3,7 4,2 0,7 7,9 0,9
2003 28,6 12,5 18,4 22,3 2,7 3,7 3,4 0,0 2,6 5,9
1999 38,1 18,3 11,0 12,1 3,8 6,3 3,8 0,6 3,7 2,3
1995 29,1 21,4 7,0 11,3 6,6 5,9 3,9 1,7 6,5 6,6
1991 24,5 34,6 3,2 19,2 6,6 5,2 2,9 0,0 3,7 0,0
1987 31,4 34,4 8,1 8,8 1,6 5,3 3,6 0,0 6,2 0,6
1983 34,5 31,6 4,9 8,5 2,6 6,6 4,6 0,0 5,6 1,2
1979 30,7 33,0 2,2 7,3 5,2 8,3 6,9 0,0 4,1 2,3
1975 35,4 20,6 1,4 8,9 8,5 11,3 7,3 0,0 2,1 4,5
1971 43,4 14,1 0,0 7,3 8,3 5,6 16,9 0,0 0,0 4,4
1967 51,6 14,5 0,0 5,7 3,1 3,7 18,8 0,0 0,0 2,7
1963 50,2 16,7 0,0 3,5 2,0 5,1 20,0 0,0 0,0 2,5
1959 47,9 18,1 0,0 0,0 0,0 5,1 23,4 0,0 0,0 5,5
1955 43,8 14,3 0,0 0,0 0,0 6,4 26,7 0,0 0,0 8,8
1951 44,7 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 33,4 0,0 0,0 8,2
1947 41,8 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 33,7 0,0 0,0 12,6
1945 45,1 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0 0,0 0,0 16,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 21,1 16,6 10,9 13,9 15,9 2,6 3,1 7,6 5,7 2,5
2015 32,0 20,6 10,3 8,2 4,3 3,5 4,8 5,2 9,8 1,2
2011 28,9 31,5 12,5 7,0 3,8 3,3 4,0 2,1 5,1 1,7
2007 36,5 12,0 19,2 9,5 5,2 4,2 4,1 1,2 5,8 2,2
2003 25,0 12,3 16,4 19,4 8,6 5,9 2,9 1,0 3,1 5,4
1999 31,9 16,4 10,8 13,0 9,5 6,8 3,7 0,8 4,4 2,5
1995 32,9 17,3 7,2 9,6 7,3 5,6 4,1 1,5 8,8 5,7
1991 32,3 26,6 3,8 18,7 7,1 5,3 3,3 0,0 2,7 0,2
1987 33,3 30,7 8,7 9,1 1,8 5,5 4,0 0,0 5,8 1,1
1983 34,9 30,6 5,1 8,3 2,8 6,6 4,0 0,0 6,4 1,2
1979 30,9 33,1 2,3 7,3 4,9 8,0 6,9 0,0 4,2 2,5
1975 35,9 20,7 1,5 9,1 8,2 11,4 6,4 0,0 2,0 4,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 26,2 14,4 12,6 15,2 12,5 2,1 3,5 4,4 6,3 2,8
2017 23,0 22,3 15,9 14,8 8,6 2,4 4,1 3,9 3,4 1,6
2013 30,5 24,2 16,1 9,5 2,9 3,7 5,3 3,3 2,9 1,6
2009 36,5 14,6 22,7 10,2 5,3 3,4 3,3 0,4 2,5 1,1
2005 32,6 10,4 22,3 12,6 4,2 4,3 3,8 0,2 1,9 7,8
2001 21,6 17,2 13,2 19,5 3,5 10,4 3,1 0,2 1,3 10,2
1997 34,5 12,7 12,9 9,8 7,2 12,9 3,7 0,4 5,5 0,4
1993 35,3 14,6 4,9 15,7 16,8 5,7 3,9 0,0 2,5 0,7
1989 33,3 21,9 12,1 18,7 2,0 6,0 3,3 0,5 0,0 2,1
1985 42,9 30,8 2,8 9,2 3,1 5,6 2,9 0,0 2,0 0,7
1981 35,5 34,3 3,5 7,8 3,4 6,8 4,3 0,0 3,5 1,0
1977 41,1 25,5 2,1 6,6 5,1 10,9 3,4 0,0 2,3 3,0
1973 32,6 16,0 6,7 17,6 0,0 9,0 0,0 0,0 1,1 17,0
1969 53,3 14,6 0,0 4,3 0,0 0,0 18,7 0,0 0,0 9,0
1965 44,9 17,4 0,0 6,6 6,7 0,0 22,5 0,0 0,0 1,9
1961 49,0 19,1 0,0 0,0 0,8 4,7 22,8 0,0 0,0 3,7
1957 49,9 16,1 0,0 0,0 0,2 6,5 22,8 0,0 0,0 4,5
1953 46,9 12,4 0,0 0,0 0,0 6,1 27,8 0,0 0,0 6,8
1949 48,1 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 30,3 0,0 0,0 8,4
1945 42,3 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 31,4 0,0 0,0 15,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 18.6 15.1 7.4 16.3 10.9 1.6 3.1 9.3 7 11.7
Valgting 19,0 15,7 9,2 15,9 11,0 2,3 3,2 6,4 4,3 12,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned