Poll of polls

NRK: Knapt borgerlig i Oslo

illustrasjon

Publisert 23. august 2023. Sist endret 23. august 2023.

Fakta om målingen
Norstat for NRK.
OEEV
Ap16,20,5-2,2
H33,8-0,81,2
Frp6,21,70,1
SV8,8-3,7-1,3
Sp2,10,71,3
KrF1,10,6-0,6
V9,52,80,4
MDG12,72,82,5
R6,5-0,60,7
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 599 (gir vanlige feilmarginer).

Norstat for NRK, Oslo, publisert 22. august 2023.

Tusen takk til NRK ved Håvard Grønli for innsyn i bakgrunnstall.

1) Representanter Oslo bystyre:

Ap 10

H 20

Frp 4

SV 5

Sp 1

KrF 0

V 6

MDG 8

R 4

FNB/FP 1

Gir 30/59 for sum Frp+H+KrF+V.

2) Lojalitet mot kvlg 2019 hos Norstat/NRK i august (Norstat/NRK i mai):

Ap 48 (47)

Frp 81 (57)

H 84 (82)

KrF 61 (13)

R 75 (54)

Sp 52 (64)

SV 67 (70)

V 66 (43)

MDG 49 (48)

Gabriel Steinsbekks analyse i pkt 3 flg. Tusen takk til Gabriel.

3) Størst nedgang har SV med -3,7 prosentpoeng og størst framgang har MDG og Venstre med +2,8 pp begge to. I tillegg har Frp en klar framgang på +1,7 pp.

4) Det er ganske uvanlig at to av partiene med størst endring fra forrige måling, SV og MDG, ikke har noen særlig endring i lojalitet (SVs er ned 3 pp mens MDGs er opp 1 pp).

5) Dermed må det være hentingen fra andre partier og fra hjemmesittergruppen som er bakgrunnen for endringen i oppslutning:

6) For SV er det klart mindre henting fra nettopp MDG og fra Rødt som utgjør hovedforskjellen. SV vant 7.000 velgere fra disse to partiene på NRKs måling i mai, som utgjorde to prosentpoeng i oppslutning. Disse overgangene har sunket til så godt som null i august.

7) Faktisk er det ikke én eneste respondent som beveger seg mellom SV og Rødt i Oslo på denne målingen, som er svært uvanlig. SV henter også klart færre tidligere hjemmesittere i august enn i mai.

8) MDG har hatt en «sving» vis a vis Rødt fra -1.000 i mai til +2.000 i august. I tillegg henter partiet flere velgere fra Ap, slik at det negative bytteforholdet for MDG blir halvert siden forrige måling. Men den viktigste forskjellen er likevel at MDG henter tre ganger så mange tidligere hjemmesittere i august som i mai.

9) Venstre har en lojalitetsøkning på 23 prosentpoeng fra mai til august. I Oslo utgjør dette over 4.000 velgere for partiet. Det mest interessante for Venstre er at partiet har nøyaktig samme bruttotap til Høyre i august som i mai, nemlig 25 pst av egne velgere, mens andelen usikre velgere har sunket fra 28 pst til 4 pst.

10) Det er altså de usikre Venstre-velgerne som ser ut til å ha vendt «hjem», og ikke velgere som har tatt et aktivt valg om å vurdere et annet parti.

11) Fremskrittspartiets framgang baserer seg også på en klar lojalitetsøkning (24 prosentpoeng). I motsetning til hos Venstre halveres Frps bruttotap til Høyre fra 21 pst i mai til 11 pst i august.

12) Arbeiderpartiets tap til Høyre i alle storbyene er en kjerne i denne valgkampen. På denne målingen er bruttoovergangen fra Ap til Høyre halvert, fra 19 pst i mai til 9 pst i august.

13) Grunnen til at Arbeiderpartiet likevel ikke har noen tydelig framgang, er at disse velgerne har gått til nye partier og ikke vendt tilbake til sitt gamle parti. Disse ser nå ut til å spre seg blant flere andre partier, først og fremst Venstre og Senterpartiet.

XX bystyre

Antall mandater.

H Frp KrF V H KrF V Frp A Ap MDG SV R
K2023 24 1 6 31 1 27
Norstat / NRK 22/8-23 24 0 6 30 1 27
Respons / VG 16/8-23 23 1 6 30 0 28
Norstat / Aftenp 15/8-23 26 1 5 32 0 27
Respons / Høyre 23/6-23 24 1 5 30 1 28
Norstat / Aftenp 14/6-23 25 0 4 29 1 29
Respons / VG 8/6-23 24 1 5 30 0 28
InFact / Frp 2/6-23 25 0 5 30 0 29
Respons / Venstre 1/6-23 24 0 6 30 0 29
Norstat / NRK 16/5-23 24 0 4 28 4 26
Respons / Høyre 27/3-23 23 1 5 29 0 29

Oslo 1979-2023

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 Respons / Høyre 23/6-23 Norstat / Aftenp 15/8-23 Respons / VG 16/8-23 Norstat / NRK 22/8-23
Ap 33,5 33,0 23,0 18,4 17,7 15,2 16,6 16,2
Høyre 43,3 42,4 23,5 32,6 35,8 36,2 32,6 33,8
Frp 4,6 7,0 6,0 6,1 4,9 5,3 5,4 6,2
SV 5,6 6,7 13,3 10,1 11,7 12,0 14,2 8,8
Sp 0,8 0,7 3,1 0,8 0,8 1,1 1,6 2,1
KrF 5,4 4,8 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,1
Venstre 3,5 2,8 10,0 9,1 8,1 7,5 10,6 9,5
MDG 0,0 0,0 8,5 10,2 10,3 11,8 9,5 12,7
Rødt 1,8 1,7 8,3 5,8 6,3 6,8 6,3 6,5
Andre 1,3 1,0 2,5 5,2 2,8 2,5 0,8 3,1
R + SV + MDG + Ap + Sp 41,8 42,1 56,1 45,3 46,8 46,9 48,2 46,3
Frp + H + KrF + V 56,9 56,9 41,4 49,4 50,4 50,5 50,1 50,6
Sp + KrF + V 9,8 8,2 15,0 11,6 10,5 10,1 13,7 12,7

Oslo leverte ved kommunevalget 2023 362 385 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Oslo fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner