Poll of polls

Gjerdesittere Gjøvik: Sp 33 – Ap 28 – H 8

illustrasjon

Publisert 15. august 2023. Sist endret 15. august 2023.

Fakta om målingen
Sentio for Høyre.
OEV
Ap30,83,5
H24,53,4
Frp10,01,3
SV6,81,2
Sp9,4-10,1
KrF1,6-0,8
V3,90,6
MDG3,81,7
R5,5-0,4
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 400 (gir noe større feilmarginer enn vanlig).

Sentio for Gjøvik Høyre – opptatt 1–8 august – 400 spurte.

Dette er en måling fra et parti som ikke legges inn i elektroniske snitt, men vil inngå i manuelle beregninger.

1) Målingen (k-2019):

Ap 30,8 (33,4)

Frp 10,0 (3,8)

H 24,5 (19,0)

KrF 1,6 (2,4)

R 5,5 (6,1)

Sp 9,4 (22,5)

SV 6,8 (5,2) – eneste rødgrønne parti i pluss mot 2019

V 3,9 (2,8)

MDG 3,8 (3,9)

Liberalistene 0,8

Konservativt 1,3

INP 1,7

2) Lojalitet mot kvlg 2019:

Ap 60

Frp 67

H 83

KrF 43

R 43

Sp 36

SV 50

V 33

MDG 43

3) Prosentandel av egne 2019-velgere som er ikke sikker, på «gjerdet»:

Ap 28

Frp 17

H 8

KrF 43

R 0

Sp 32

SV 25

V 33

MDG 29

4) Gjerdesitter-andelene er gjenkjennelige fra et stort antall målinger:

(i) Senterpartiet er lavt mobilisert, men kan vokse betydelig hvis partiet i Gjøvik og andre kommuner henter ned egne gjerdesittere.

(ii) Arbeiderpartiet har som regel høyere lojalitet enn Sp, slik også i Gjøvik. Det gir, relativt sett, færre gjerdesittere enn Sp, men også Ap har en solid mulighet til mobilisering hvis egne velgere på gjerdet hentes ned.

(iii) Høyre har høy lojalitet og få gjerdesittere. Høyre har derfor små reserver på gjerdet. For Erna Solbergs parti handler valget både i Gjøvik og ellers i hovedsak seg om å (i) holde på egne velgere fra 2019 og 2021, og (ii) holde på overgangene fra Ap og Sp som i denne målingen er på 5 pst av Ap-velgerne i 2019 og 16 pst av Sp-velgerne.

Gjøvik 1979-2023

Oppslutning i prosent.

S 2021 K 2023 F 2023 Sentio / Høyre 14/8-23
Ap 38,1 27,3 29,1 30,8
Høyre 15,9 21,1 22,6 24,5
Frp 8,0 8,7 8,7 10,0
SV 6,2 5,6 5,8 6,8
Sp 17,1 19,5 13,8 9,4
KrF 2,3 2,4 2,6 1,6
Venstre 3,2 3,3 3,9 3,9
MDG 2,7 2,1 2,7 3,8
Rødt 3,9 5,9 4,3 5,5
Andre 2,5 4,1 6,5 3,8
R + SV + MDG + Ap + Sp 68,0 60,3 55,7 56,3
Frp + H + KrF + V 29,5 35,6 37,9 40,0
Sp + KrF + V 22,7 25,2 20,3 14,9

Gjøvik leverte ved kommunevalget 2023 13 541 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Innlandet fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner