Poll of polls

Kommunestyrevalg: Gjøvik

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 1 280 35,1 3 476 32,3 4 756 33,4 -8,7 33,4 14 -5
H 668 18,3 2 041 19,0 2 709 19,0 -0,5 19,0 8 -1
Frp 135 3,7 404 3,8 539 3,8 -0,9 3,8 2 0
SV 238 6,5 500 4,7 738 5,2 2,0 5,2 2 1
Sp 650 17,8 2 552 23,7 3 202 22,5 10,3 22,5 9 4
KrF 93 2,5 253 2,4 346 2,4 -1,6 2,4 1 -1
V 106 2,9 298 2,8 404 2,8 -1,4 2,8 1 -1
MDG 189 5,2 364 3,4 553 3,9 1,1 3,9 2 1
R 254 7,0 617 5,7 871 6,1 2,2 6,1 2 0
Andre (vis) 37 1,0 103 1,0 140 1,0 1,0 1,0 0 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
2 611 71,5 7 509 69,9 10 120 71,1 6,9 71,1 29 1
H+Frp+
KrF+V
1 002 27,5 2 996 27,9 3 998 28,0 -4,4 28,0 12 -3
Nærmest til å vinne mandat: R (10 stemmer), tape mandat: Frp (17 stemmer)
Fremmøte: 58,9 % Stemmeberettigede: 24 504 Opptalte stemmer: 14 397
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 33,4 19,0 3,8 5,2 22,5 2,4 2,8 3,9 6,1 1,0
24/9 - 13:01 33,4 19,0 3,8 5,2 22,5 2,4 2,8 3,9 6,1 1,0
23/9 - 16:38 33,4 19,0 3,8 5,2 22,5 2,4 2,8 3,9 6,1 1,0
23/9 - 16:38 33,4 19,0 3,8 5,2 22,5 2,4 2,8 3,9 6,1 1,0
12/9 - 19:04 33,4 19,0 3,8 5,2 22,5 2,4 2,8 3,9 6,1 1,0
12/9 - 14:25 33,4 19,0 3,8 5,2 22,5 2,4 2,8 3,9 6,1 1,0
12/9 - 14:25 33,4 19,0 3,8 5,2 22,5 2,4 2,8 3,9 6,1 1,0
10/9 - 17:42 33,4 19,0 3,8 5,2 22,5 2,4 2,8 3,9 6,1 1,0
10/9 - 00:47 33,5 19,0 3,8 5,1 22,6 2,4 2,7 3,8 6,2 1,0
9/9 - 23:23 33,5 19,0 3,8 5,1 22,6 2,4 2,7 3,8 6,2 1,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 42,0 (19) 19,5 (9) 4,7 (2) 3,2 (1) 12,1 (5) 4,0 (2) 4,2 (2) 2,8 (1) 3,9 (2) 3,6 (2)
Poll of polls (brutt ned) 30,9 (13) 16,9 (7) 4,0 (2) 5,0 (2) 20,7 (8) 3,0 (1) 3,1 (1) 4,8 (2) 8,1 (3) 6,1 (2)
Siste lokale målings 36,4 (15) 18,1 (8) 3,8 (2) 3,1 (1) 20,3 (8) 3,9 (2) 3,5 (1) 4,5 (2) 5,6 (2) 0,8 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 28,9 (12) 17,7 (7) 4,0 (2) 6,4 (3) 21,0 (8) 3,0 (1) 2,6 (1) 5,7 (2) 6,9 (3) 4,3 (2)
K-snitt september (brutt ned) 31,0 (13) 16,6 (7) 3,6 (1) 5,3 (2) 21,7 (9) 2,9 (1) 2,7 (1) 5,0 (2) 7,6 (3) 5,9 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 51,9 (23) 48,8 (20) 49,6 (20) 47,9 (20) 48,9 (20) R, SV, Ap, MDG
Borgerlige 32,4 (15) 27,0 (11) 29,3 (13) 27,3 (11) 25,8 (10) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 64,0 (28) 69,5 (28) 69,9 (28) 68,9 (28) 70,6 (29) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 20,3 (9) 26,8 (10) 27,7 (11) 26,6 (10) 27,3 (11) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 42,0 (19) 19,5 (9) 4,7 (2) 3,2 (1) 12,1 (5) 4,0 (2) 4,2 (2) 2,8 (1) 3,9 (2) 3,6 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 14 4 51 36
Høyre 35 5 48 37
KrF 12 4 52 58
Venstre 35 2 51 43
Sp 46 4 49 52
Ap 47 6 51 49
SV 20 6 52 55
Rødt 46 4 53 48
MDG 20 4 49 50
Partiet De Kristne 12 1 62 50
Liberalistene 8 2 29 13
Sum 295 42 51 46
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 15 3 48 47
Høyre 39 5 49 36
KrF 15 2 53 53
Venstre 33 5 50 39
Sp 31 2 49 45
Ap 49 6 53 47
SV 21 2 50 52
Rødt 47 5 54 28
Miljøpartiet De Grønne 11 1 47 73
Pensjonistpartiet 9 3 54 22
Sum 270 34 51 42
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 21 6 45 33
Høyre 37 3 44 32
KrF 15 4 53 40
Venstre 46 3 47 35
Sp 23 3 43 43
Ap 47 6 55 49
SV 37 4 47 51
Rødt 36 3 51 25
Miljøpartiet De Grønne 16 0 46 50
Pensjonistpartiet 18 4 67 50
Sum 296 36 49 40
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 502).
Fylke Innlandet
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 29 397
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 13 101
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 74,5 %
F-2015 50,0 %
K-2015 55,2 %
S-2013 76,3 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 45 til 41. (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Bjørn Iddberg, Ap (2007-)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2019-2023 Ikke registrert. Tips mottas med takk.
Partier i posisjon 2015-2019 R, SV, Ap, MDG
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, Sp
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / OA 27/8-2019 36,4 (15) 18,1 (8) 3,8 (2) 3,1 (1) 20,3 (8) 3,9 (2) 3,5 (1) 4,5 (2) 5,6 (2) 0,8 (0)
Sentio / OA 8/8-2019 34,5 (14) 17,8 (7) 4,0 (2) 3,9 (2) 21,1 (8) 3,3 (1) 3,9 (2) 4,4 (2) 7,1 (3) 0,0 (0)
Sentio / OA 17/6-2019 29,9 (13) 20,0 (9) 4,5 (2) 5,5 (2) 19,3 (8) 3,4 (1) 2,0 (1) 3,0 (1) 8,4 (4) 4,0 (0)
Sentio / OA 23/1-2019 33,5 (14) 26,1 (11) 6,9 (3) 3,6 (2) 14,3 (6) 1,6 (0) 2,2 (1) 1,7 (1) 6,7 (3) 3,5 (0)
InFact / OA 10/10-2015 45,1 (20) 19,9 (9) 3,9 (2) 3,8 (2) 8,6 (4) 3,8 (2) 4,7 (2) 2,9 (1) 4,3 (2) 3,2 (1)
InFact / OA 10/9-2015 37,3 (17) 20,8 (9) 7,5 (3) 4,4 (2) 9,9 (5) 5,5 (3) 5,5 (3) 1,5 (0) 2,7 (1) 4,8 (2)
InFact / OA 26/8-2015 47,3 (22) 18,1 (8) 8,5 (4) 1,4 (0) 8,9 (4) 3,0 (1) 4,2 (2) 3,2 (2) 2,8 (1) 2,6 (1)
InFact / OA 24/6-2015 46,7 (22) 18,1 (8) 9,3 (4) 3,2 (1) 7,4 (3) 2,7 (1) 4,6 (2) 1,5 (0) 2,3 (1) 4,2 (3)
Sentio / OA 27/11-2014 49,2 (22) 22,8 (10) 3,5 (2) 2,3 (1) 6,9 (3) 2,7 (1) 3,5 (1) 2,3 (0) 0,0 (0) 5,1 (3)
Sentio / OA 24/8-2011 42,9 (19) 21,0 (10) 9,1 (4) 4,1 (2) 5,0 (2) 3,9 (2) 6,9 (3) 0,0 (0) 2,6 (1) 4,5 (2)
Sentio / OA 22/6-2011 36,7 (17) 26,3 (12) 13,7 (6) 6,1 (3) 3,2 (1) 2,5 (1) 2,5 (1) 0,0 (0) 2,6 (1) 6,4 (3)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 42,0 19,5 4,7 3,2 12,1 4,0 4,2 2,8 3,9 3,6
2011 43,1 24,0 5,3 3,0 7,0 4,5 5,8 1,0 2,2 4,1
2007 41,6 12,7 13,8 5,5 6,6 5,6 5,3 1,2 2,9 4,9
2003 46,1 11,3 13,1 10,9 6,7 5,5 2,5 0,8 3,0 0,0
1999 46,1 13,7 11,4 6,2 7,5 8,8 2,7 1,3 2,4 0,0
1995 49,1 11,4 10,6 5,8 11,6 6,9 2,5 0,8 1,4 0,0
1991 36,9 15,1 4,4 14,4 11,9 6,9 3,7 0,0 1,1 5,6
1987 52,7 14,7 9,7 5,0 7,1 6,7 3,3 0,0 0,8 0,0
1983 56,3 16,2 4,4 4,7 7,2 7,0 3,6 0,0 0,7 0,0
1979 54,3 18,7 1,7 4,0 7,8 8,6 5,0 0,0 0,0 0,0
1975 58,2 11,7 1,0 4,3 10,8 10,4 3,7 0,0 0,0 0,0
1971 59,4 10,5 0,0 0,0 11,5 9,4 4,8 0,0 0,0 4,5
1967 60,0 10,9 0,0 5,3 10,2 7,6 6,0 0,0 0,0 0,0
1963 62,3 12,4 0,0 0,0 10,1 7,1 5,2 0,0 0,0 2,9
1959 57,7 19,9 0,0 0,0 0,0 9,9 6,4 0,0 0,0 6,2
1955 59,9 4,0 0,0 0,0 29,2 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0
1951 52,5 19,2 0,0 0,0 0,0 9,9 8,1 0,0 0,0 10,3
1947 47,6 14,6 0,0 0,0 0,0 11,8 10,7 0,0 0,0 15,3
1945 44,3 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4 9,6 0,0 0,0 33,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 43,2 19,3 5,0 3,1 11,0 4,3 4,4 3,3 2,7 3,7
2011 44,2 22,6 6,0 3,7 6,6 4,8 5,5 1,2 1,5 3,9
2007 42,7 12,6 14,4 5,9 7,2 5,2 5,2 1,2 1,8 3,8
2003 44,1 11,3 13,0 11,4 7,9 5,6 2,1 0,7 1,7 2,1
1999 45,5 13,9 11,1 6,3 7,8 9,2 2,3 1,0 1,9 1,0
1995 49,0 11,8 10,1 5,4 11,2 7,5 2,6 0,8 1,1 0,4
1991 41,4 16,2 5,1 13,6 12,5 7,1 3,3 0,0 0,8 0,0
1987 52,6 14,9 9,9 4,5 6,9 6,8 3,4 0,0 0,6 0,4
1983 56,3 16,4 4,5 4,2 7,2 6,9 3,7 0,0 0,5 0,2
1979 54,4 18,7 1,8 3,6 7,9 8,2 4,8 0,0 0,0 0,7
1975 58,1 11,6 0,8 4,2 10,9 10,0 3,2 0,0 0,0 1,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 38,2 20,4 10,6 5,4 13,0 2,8 3,5 2,3 2,3 1,5
2013 42,8 22,0 11,4 2,6 6,3 4,1 5,1 2,3 1,1 2,4
2009 49,2 13,0 16,1 4,7 6,2 4,2 3,4 0,4 0,7 2,2
2005 47,1 9,7 17,3 7,8 6,6 5,1 4,2 0,2 0,7 1,3
2001 40,2 14,7 10,7 10,5 6,7 10,7 2,4 0,3 0,7 3,1
1997 51,0 10,3 10,7 4,8 7,5 11,0 2,7 0,3 0,9 0,7
1993 52,7 11,6 4,9 6,7 13,8 6,3 2,1 0,1 0,3 1,5
1989 51,6 14,9 9,8 8,1 6,6 6,4 1,8 0,3 0,0 0,4
1985 59,7 19,7 1,6 3,1 6,7 6,4 2,0 0,0 0,3 0,4
1981 55,5 20,0 2,8 3,6 0,0 7,4 0,0 0,0 0,4 10,4
1977 61,1 14,5 0,9 2,4 8,6 9,5 2,0 0,0 0,4 0,8
1973 56,7 11,5 2,5 6,5 0,0 8,5 0,0 0,0 0,3 14,1
1969 61,8 11,2 0,0 2,1 12,6 6,0 5,7 0,0 0,0 0,7
1965 58,5 14,5 0,0 5,0 10,8 5,0 5,2 0,0 0,0 1,1
1961 58,5 22,0 0,0 0,0 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 10,8
1957 57,8 22,1 0,0 0,0 1,4 9,8 4,4 0,0 0,0 4,6
1953 55,7 22,7 0,0 0,0 1,4 7,7 5,3 0,0 0,0 7,2
1949 54,5 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 17,4 0,0 0,0 8,5
1945 43,7 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 22,7 0,0 0,0 17,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 41.9 19.6 5.4 3.7 8.7 4 3.3 3.4 5.2 4.7
Valgting 42,0 19,5 4,5 3,0 13,0 4,0 4,5 2,6 3,6 3,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned