Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Gjøvik

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 1 524 28,9 2 166 25,5 3 690 27,3 -6,1 11 -3
H 1 216 23,0 1 643 19,3 2 859 21,1 2,1 9 1
Frp 410 7,8 768 9,0 1 178 8,7 4,9 4 2
SV 330 6,3 423 5,0 753 5,6 0,4 2 0
Sp 713 13,5 1 928 22,7 2 641 19,5 -3,0 8 -1
KrF 148 2,8 182 2,1 330 2,4 0,0 1 0
V 201 3,8 247 2,9 448 3,3 0,5 1 0
MDG 138 2,6 147 1,7 285 2,1 -1,8 1 -1
R 387 7,3 412 4,9 799 5,9 -0,2 3 1
Andre (vis) 212 4,0 346 4,1 558 4,1 3,1 1 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
3 092 58,6 5 076 59,8 8 168 60,4 -10,7 25 -4
H+Frp+
KrF+V
1 975 37,4 2 840 33,4 4 815 35,5 7,5 15 3
Nærmest til å vinne mandat: R (4 stemmer), tape mandat: Ap (15 stemmer)
Fremmøte: 56,0 % Stemmeberettigede: 24 654 Opptalte stemmer: 13 772
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:12 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 27,3 21,1 8,7 5,6 19,5 2,4 3,3 2,1 5,9 4,2
20/9 - 15:15 27,3 21,1 8,7 5,6 19,5 2,4 3,3 2,1 5,9 4,2
20/9 - 15:15 27,3 21,1 8,7 5,6 19,5 2,4 3,3 2,1 5,9 4,2
14/9 - 10:30 27,3 21,1 8,7 5,6 19,5 2,4 3,3 2,1 5,9 4,2
14/9 - 10:02 27,3 21,1 8,7 5,6 19,5 2,4 3,3 2,1 5,9 4,2
14/9 - 10:02 27,3 21,1 8,7 5,6 19,5 2,4 3,3 2,1 5,9 4,2
13/9 - 09:54 27,3 21,1 8,7 5,6 19,5 2,4 3,3 2,1 5,9 4,2
13/9 - 09:54 27,3 21,1 8,7 5,6 19,5 2,4 3,3 2,1 5,9 4,2
13/9 - 09:54 27,3 21,1 8,7 5,6 19,5 2,4 3,3 2,1 5,9 4,2
13/9 - 09:54 27,3 21,1 8,7 5,6 19,5 2,4 3,3 2,1 5,9 4,2

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 33,4 (14) 19,0 (8) 3,8 (2) 5,2 (2) 22,5 (9) 2,4 (1) 2,8 (1) 3,9 (2) 6,1 (2) 1,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 27,9 (13) 24,9 (11) 4,9 (2) 6,7 (3) 11,8 (5) 2,5 (1) 3,8 (2) 2,8 (1) 6,1 (3) 0,9 (0)
Siste lokale målings 30,8 (13) 24,5 (11) 10,0 (4) 6,8 (3) 9,4 (4) 1,6 (0) 3,9 (2) 3,8 (2) 5,5 (2) 3,8 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 28,7 (13) 23,7 (11) 5,4 (2) 6,8 (3) 11,1 (5) 3,0 (1) 3,8 (2) 2,6 (1) 7,0 (3) 1,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 28,0 (13) 24,0 (11) 5,0 (2) 6,7 (3) 12,1 (5) 2,6 (1) 3,8 (2) 2,7 (1) 7,2 (3) 1,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 30,0 (13) 19,1 (8) 3,4 (1) 4,4 (2) 27,0 (11) 2,2 (1) 3,0 (1) 4,5 (2) 5,6 (2) 0,8 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 16 4 56 25
Høyre 36 4 54 33
KrF 14 3 59 57
Venstre 27 2 48 44
Sp 41 5 51 49
Ap 46 6 53 50
SV 18 4 57 56
Rødt 38 4 55 50
MDG 21 2 45 57
Liberalistene 7 3 38 29
Industri- og Næringspartiet 7 2 49 14
Konservativt 8 1 66 50
Sum 279 40 53 46
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 502).
Fylke Innlandet
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 30 563
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 14 258
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 73,8 %
K-2019 58,2 %
F-2019 54,2 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 41 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Torvild Sveen, Sp (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 Sp, V, KrF, H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / Høyre 14/8-2023 30,8 (13) 24,5 (11) 10,0 (4) 6,8 (3) 9,4 (4) 1,6 (0) 3,9 (2) 3,8 (2) 5,5 (2) 3,8 (0)
Sentio / OA 27/8-2019 36,4 (15) 18,1 (8) 3,8 (2) 3,1 (1) 20,3 (8) 3,9 (2) 3,5 (1) 4,5 (2) 5,6 (2) 0,8 (0)
Sentio / OA 8/8-2019 34,5 (14) 17,8 (7) 4,0 (2) 3,9 (2) 21,1 (8) 3,3 (1) 3,9 (2) 4,4 (2) 7,1 (3) 0,0 (0)
Sentio / OA 17/6-2019 29,9 (13) 20,0 (9) 4,5 (2) 5,5 (2) 19,3 (8) 3,4 (1) 2,0 (1) 3,0 (1) 8,4 (4) 4,0 (0)
Sentio / OA 23/1-2019 33,5 (14) 26,1 (11) 6,9 (3) 3,6 (2) 14,3 (6) 1,6 (0) 2,2 (1) 1,7 (1) 6,7 (3) 3,5 (0)
InFact / OA 10/10-2015 45,1 (20) 19,9 (9) 3,9 (2) 3,8 (2) 8,6 (4) 3,8 (2) 4,7 (2) 2,9 (1) 4,3 (2) 3,2 (1)
InFact / OA 10/9-2015 37,3 (17) 20,8 (9) 7,5 (3) 4,4 (2) 9,9 (5) 5,5 (3) 5,5 (3) 1,5 (0) 2,7 (1) 4,8 (2)
InFact / OA 26/8-2015 47,3 (22) 18,1 (8) 8,5 (4) 1,4 (0) 8,9 (4) 3,0 (1) 4,2 (2) 3,2 (2) 2,8 (1) 2,6 (1)
InFact / OA 24/6-2015 46,7 (22) 18,1 (8) 9,3 (4) 3,2 (1) 7,4 (3) 2,7 (1) 4,6 (2) 1,5 (0) 2,3 (1) 4,2 (3)
Sentio / OA 27/11-2014 49,2 (22) 22,8 (10) 3,5 (2) 2,3 (1) 6,9 (3) 2,7 (1) 3,5 (1) 2,3 (0) 0,0 (0) 5,1 (3)
Sentio / OA 24/8-2011 42,9 (19) 21,0 (10) 9,1 (4) 4,1 (2) 5,0 (2) 3,9 (2) 6,9 (3) 0,0 (0) 2,6 (1) 4,5 (2)
Sentio / OA 22/6-2011 36,7 (17) 26,3 (12) 13,7 (6) 6,1 (3) 3,2 (1) 2,5 (1) 2,5 (1) 0,0 (0) 2,6 (1) 6,4 (3)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 33,4 19,0 3,8 5,2 22,5 2,4 2,8 3,9 6,1 1,0
2015 42,0 19,5 4,7 3,2 12,1 4,0 4,2 2,8 3,9 3,6
2011 43,1 24,0 5,3 3,0 7,0 4,5 5,8 1,0 2,2 4,1
2007 41,6 12,7 13,8 5,5 6,6 5,6 5,3 1,2 2,9 4,9
2003 46,1 11,3 13,1 10,9 6,7 5,5 2,5 0,8 3,0 0,0
1999 46,1 13,7 11,4 6,2 7,5 8,8 2,7 1,3 2,4 0,0
1995 49,1 11,4 10,6 5,8 11,6 6,9 2,5 0,8 1,4 0,0
1991 36,9 15,1 4,4 14,4 11,9 6,9 3,7 0,0 1,1 5,6
1987 52,7 14,7 9,7 5,0 7,1 6,7 3,3 0,0 0,8 0,0
1983 56,3 16,2 4,4 4,7 7,2 7,0 3,6 0,0 0,7 0,0
1979 54,3 18,7 1,7 4,0 7,8 8,6 5,0 0,0 0,0 0,0
1975 58,2 11,7 1,0 4,3 10,8 10,4 3,7 0,0 0,0 0,0
1971 59,4 10,5 0,0 0,0 11,5 9,4 4,8 0,0 0,0 4,5
1967 60,0 10,9 0,0 5,3 10,2 7,6 6,0 0,0 0,0 0,0
1963 62,3 12,4 0,0 0,0 10,1 7,1 5,2 0,0 0,0 2,9
1959 57,7 19,9 0,0 0,0 0,0 9,9 6,4 0,0 0,0 6,2
1955 59,9 4,0 0,0 0,0 29,2 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0
1951 52,5 19,2 0,0 0,0 0,0 9,9 8,1 0,0 0,0 10,3
1947 47,6 14,6 0,0 0,0 0,0 11,8 10,7 0,0 0,0 15,3
1945 44,3 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4 9,6 0,0 0,0 33,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 34,4 18,8 4,1 4,9 20,8 2,4 2,8 4,7 4,3 2,7
2015 43,2 19,3 5,0 3,1 11,0 4,3 4,4 3,3 2,7 3,7
2011 44,2 22,6 6,0 3,7 6,6 4,8 5,5 1,2 1,5 3,9
2007 42,7 12,6 14,4 5,9 7,2 5,2 5,2 1,2 1,8 3,8
2003 44,1 11,3 13,0 11,4 7,9 5,6 2,1 0,7 1,7 2,1
1999 45,5 13,9 11,1 6,3 7,8 9,2 2,3 1,0 1,9 1,0
1995 49,0 11,8 10,1 5,4 11,2 7,5 2,6 0,8 1,1 0,4
1991 41,4 16,2 5,1 13,6 12,5 7,1 3,3 0,0 0,8 0,0
1987 52,6 14,9 9,9 4,5 6,9 6,8 3,4 0,0 0,6 0,4
1983 56,3 16,4 4,5 4,2 7,2 6,9 3,7 0,0 0,5 0,2
1979 54,4 18,7 1,8 3,6 7,9 8,2 4,8 0,0 0,0 0,7
1975 58,1 11,6 0,8 4,2 10,9 10,0 3,2 0,0 0,0 1,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 38,1 15,9 8,0 6,2 17,1 2,3 3,2 2,7 3,9 2,5
2017 38,2 20,4 10,6 5,4 13,0 2,8 3,5 2,3 2,3 1,5
2013 42,8 22,0 11,4 2,6 6,3 4,1 5,1 2,3 1,1 2,4
2009 49,2 13,0 16,1 4,7 6,2 4,2 3,4 0,4 0,7 2,2
2005 47,1 9,7 17,3 7,8 6,6 5,1 4,2 0,2 0,7 1,3
2001 40,2 14,7 10,7 10,5 6,7 10,7 2,4 0,3 0,7 3,1
1997 51,0 10,3 10,7 4,8 7,5 11,0 2,7 0,3 0,9 0,7
1993 52,7 11,6 4,9 6,7 13,8 6,3 2,1 0,1 0,3 1,5
1989 51,6 14,9 9,8 8,1 6,6 6,4 1,8 0,3 0,0 0,4
1985 59,7 19,7 1,6 3,1 6,7 6,4 2,0 0,0 0,3 0,4
1981 55,5 20,0 2,8 3,6 0,0 7,4 0,0 0,0 0,4 10,4
1977 61,1 14,5 0,9 2,4 8,6 9,5 2,0 0,0 0,4 0,8
1973 56,7 11,5 2,5 6,5 0,0 8,5 0,0 0,0 0,3 14,1
1969 61,8 11,2 0,0 2,1 12,6 6,0 5,7 0,0 0,0 0,7
1965 58,5 14,5 0,0 5,0 10,8 5,0 5,2 0,0 0,0 1,1
1961 58,5 22,0 0,0 0,0 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 10,8
1957 57,8 22,1 0,0 0,0 1,4 9,8 4,4 0,0 0,0 4,6
1953 55,7 22,7 0,0 0,0 1,4 7,7 5,3 0,0 0,0 7,2
1949 54,5 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 17,4 0,0 0,0 8,5
1945 43,7 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 22,7 0,0 0,0 17,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 35.4 18.5 3.7 6.6 18 2.6 2.9 5.2 7 1
Valgting 32,7 19,2 3,8 4,7 24,0 2,4 2,8 3,4 5,8 1,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned