Poll of polls

Hegdal vs Nordtun i Stavanger

illustrasjon

Publisert 15. august 2023. Sist endret 15. august 2023.

Fakta om målingen
Respons for Aftenbladet.
OEEV
Ap25,26,0-6,9
H35,4-1,15,1
Frp12,70,33,9
SV6,9-0,22,3
Sp2,0-0,5-0,1
KrF4,2-1,3-0,4
V3,0-1,3-0,7
MDG3,0-0,50,1
R4,6-2,30,8
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 600 (gir vanlige feilmarginer).

Stavanger – Respons for Stavanger Aftenblad – 600 spurte – opptatt 4–9 august 2023.

Tusen takk til politisk redaktør Harald Birkevold for innsyn i bakgrunnstall.

Hovedspørsmålet i Stavanger er om ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) gjenvelges for fire nye år eller om utfordrer Sissel Knutsen Hegdal (H) overtar som oljehovedstadens fremste tillitsvalgte.

Takk til Gabriel Steinsbekk som skal krediteres teksten i pkt 5–13.

1) Målingen (k-19):

a. R 4,6 (5,5) – Rødt i minus mot k-2019 i Mimirs hjemby

b. SV 6,9 (4,8) – eneste rødgrønne parti i pluss mot forrige valg

c. MDG 3,0 (6,5)

d. Ap 25,2 (25,4)

e. Sp 2,0 (4,8)

f. FP 0 (9,2) – f.t. en del av Nessa Nordtuns koalisjon

g. V 3,0 (4,7)

h. KrF 4,2 (4,4)

i. H 35,4 (23,1)

j. Frp 12,7 (8,9)

k. Pp 0,5 (1,7)

l. INP 1,3 (-)

m. Kon 0,9

n. Lib 0,3

2) Blokker (k-19):

a. R+SV+Ap+Sp+MDG+FP: 41,7 (56,2)

b. Frp+H+KrF+V: 55,3 (41,1)

3) Blokker (Respons/Aftenbladet i mars):

a. R+SV+Ap+Sp+MDG+FP: 41,7 (39,2)

b. Frp+H+KrF+V: 55,3 (58,7)

4) Lojalitet mot stv 2021 (Respons/Aftenbladet i mars):

a. Ap: 57 (51)

b. H: 80 (82)

c. Frp: 60 (78)

d. Sp: 23 (33)

e. SV: 56 (57)

f. KrF: 72 (71)

g. V: 50 (51)

h. MDG: 47 (66)

i. R: 53 (65)

5) Størst endring i lojalitet fra forrige Respons-måling har Ap med hele +6 prosentpoeng. Rødt er ned 2,3 pp. Høyre, KrF og Venstre er ned i overkant av 1 prosentpoeng hver.

6) For Arbeiderpartiets del handler oppgangen i barometertall litt om høyere lojalitet, men først og fremst om klart økt henting fra andre partier og hjemmesittergruppen.

7) I mars vant Ap 2.300 velgere fra andre partier brutto, mens dette har økt til 4.000 i august. Når det gjelder hjemmesitterne har Ap gått fra å være 3.000 velgere i minus i mars til i underkant av 1.000 i august.

8) Arbeiderpartiets nettotap til Høyre har gått litt ned, fra 1.900 i mars til 1.300 i august.

9) Rødts nedgang skyldes den klare nedgangen i lojalitet. Ca. halvparten av disse velgerne oppgir at det er usikre, mens den andre halvparten oppgir at de vil stemme SV.

10) Høyre vinner flere Frp-velgere i august enn i mars, men henter klart færre fra partier som Ap, Sp og Andre-gruppen.

11) Venstres nedgang kommer av at partiet denne måneden henter null velgere fra hjemmesittergruppen, og heller ingen tidligere Ap-velgere.

12) KrF har et tilsvarende problem, og det er først og fremst tidligere Høyre og Frp-velgere som ikke oppgir at de vil stemme på partiet nå i august.

13) MDG har det største fallet i lojalitet fra mars til august, med nesten 20 prosentpoeng. Grunnen til at partiet likevel kun faller 0,5 pp i oppslutning er at partiet henter 3,4 pst av de tidligere hjemmesitterne i august mot 0 i mars.

14) Stavanger blir, i likhet med andre kommuner der stortingsblokkene står mot hverandre, i første rekke avgjort av (i) Arbeiderpartiets lojalitet, om ordfører Nessa Nordtun makter å øke denne betydelig, og (ii) om Arbeiderpartiets lekkasje til Høyre vedvarer, eventuelt på hvilket nivå.

15) Tre kommuner er målt i Rogaland så langt i august; Stavanger og Sandnes (Respons for Aftenbladet) og Sola (InFact for Solabladet). Sum oppslutning disse tre kommunene forutsatt samme antall godkjente stemmer som i k-2019 (sum disse kommunene i 2019):

a. Ap 21,8 (24,3)

b. H 34,0 (21,6)

c. Frp 15,3 (12,6)

d. SV 5,6 (4,6)

e. Sp 3,1 (6,0)

f. KrF 6,0 (5,5)

g. V 3,2 (3,8)

h. MDG 2,9 (5,8)

i. R 3,8 (4,1)

j. INP 1,8 (-)

k. Takk til Jon Aabye for beregningen.

Stavanger 1979-2023

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 F 2023 Sentio / Sandnesp 3/12-22 Respons / Aftenbladet 9/3-23 Norstat / NRK 1/6-23 Respons / Aftenbladet 12/8-23
Ap 33,5 32,2 25,8 32,1 27,3 19,3 19,2 25,5 25,2
Høyre 36,7 37,4 27,6 30,3 32,6 33,8 36,5 34,8 35,4
Frp 3,6 8,2 12,5 8,8 9,1 10,8 12,4 9,3 12,7
SV 4,3 4,8 6,9 4,6 5,2 6,0 7,1 5,3 6,9
Sp 1,8 2,1 5,5 2,1 2,3 2,0 2,5 4,0 2,0
KrF 12,6 10,3 4,7 4,6 4,8 4,4 5,5 2,7 4,2
Venstre 3,9 3,4 5,1 3,7 3,8 6,3 4,3 3,5 3,0
MDG 0,0 0,0 3,5 2,9 3,5 4,7 3,5 2,9 3,0
Rødt 0,6 0,5 5,4 3,8 4,0 7,2 6,9 5,5 4,6
Andre 2,9 1,1 3,1 7,1 7,4 5,6 2,1 5,1 3,0
R + SV + MDG + Ap + Sp 40,2 39,6 47,0 45,6 42,3 39,2 39,2 43,2 41,7
Frp + H + KrF + V 56,9 59,3 50,0 47,4 50,3 55,3 58,7 50,3 55,3
Sp + KrF + V 18,3 15,8 15,3 10,4 11,0 12,7 12,3 10,2 9,2

Stavanger leverte ved kommunevalget 2023 74 488 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Rogaland fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner