Poll of polls

Gjerdesitterne kan løfte Ap i Ålesund

illustrasjon

Publisert 10. august 2023. Sist endret 10. august 2023.

Ålesund – Norstat for NRK – publisert 10. august 2023.

Takk til NRKs Håvard Grønli for hyggelig kontakt om denne målingen.

Nåværende Ålesund kommune skal deles 1. januar 2024 ved at Haram skilles ut. Den øvrige del fortsetter som Ålesund kommune. Målingen gjelder Ålesund minus Haram, dvs enheten som fra 2024 er Ålesund kommune. Det er bare intervjuet respondenter i Ålesund minus Haram.

Det foreligger ingen offisiell valgstatistikk for Ålesund minus Haram i k-2019. TV2s Terje Sørensen har beregnet det sannsynlige antall stemmer i Ålesund minus Haram i 2019, og hvordan disse stemmene ble fordelt. I parentesen i pkt 1 under om målingen har vi lagt til grunn Terje Sørensens antatte stemmefordeling i Ålesund minus Haram i 2019.

1) (Nye) Ålesund bystyre får 47 representanter. Målingen gir flertall for Frp+H med 25.

2) Målingen (k-19):

a. Ap 12,4 (21,0)

b. H 28,8 (20,4)

c. Frp 22,0 (17,4)

d. SV 4,3 (3,4)

e. KrF 5,6 (5,9)

f. R 2,8 (1,9)

g. Sp 6,8 (9,3) – relativt sett bedre enn snittet i landet

h. MDG 3,1 (4,9)

i. INP 2,1

j. Demokr 0,6

k. Lib 0,6

l. Ålesundlista 7,6 (9,4)

3) Lojalitet mot kvlg 19:

a. Ap 48

b. Frp 70

c. H 73

d. KrF 69

e. R 61

f. Sp 46

g. SV 39

h. V 32

i. MDG 51

4) Arbeiderpartiet lekker 3 pst av sine 2019-velgere til H. Det er klart mindre enn landssnittet.

5) Arbeiderpartiet har 34 pst av sine 2019-velgere på gjerdet («ikke sikker»). Høyre er fullmobilisert med 8 pst av egne velgere på gjerdet. Ap vil se helt andre tall hvis partiet mobiliserer gjerdesitterne.

Ålesund 1979-2023

Oppslutning i prosent.

K 2023 F 2023 InFact / SMP 3/5-23 InFact / SMP 8/6-23 Norstat / NRK 10/8-23
Ap 15,0 14,1 15,2 15,8 12,4
Høyre 22,1 22,1 28,1 23,1 28,8
Frp 25,8 28,8 28,1 24,9 22,0
SV 3,9 4,0 2,9 3,4 4,3
Sp 2,7 2,7 6,8 6,8 6,8
KrF 5,0 5,1 4,6 5,3 5,6
Venstre 2,0 2,2 0,7 1,5 2,5
MDG 2,7 3,1 2,0 4,4 3,1
Rødt 1,8 1,9 3,1 4,2 2,8
Andre 18,9 16,0 6,6 10,7 11,8
R + SV + MDG + Ap + Sp 26,1 25,8 30,0 34,6 29,4
Frp + H + KrF + V 55,0 58,1 61,5 54,8 58,9
Sp + KrF + V 9,7 10,0 12,1 13,6 14,9

Ålesund leverte ved kommunevalget 2023 27 955 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Møre og Romsdal fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner