Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Ålesund

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 2 258 14,5 1 931 15,3 4 189 15,0 0,0 7 0
H 3 538 22,7 2 647 21,0 6 185 22,1 0,0 11 0
Frp 4 224 27,1 2 989 23,7 7 213 25,8 0,0 13 0
SV 652 4,2 445 3,5 1 097 3,9 0,0 2 0
Sp 324 2,1 429 3,4 753 2,7 0,0 1 0
KrF 747 4,8 651 5,2 1 398 5,0 0,0 2 0
V 292 1,9 278 2,2 570 2,0 0,0 1 0
MDG 416 2,7 341 2,7 757 2,7 0,0 1 0
R 280 1,8 231 1,8 511 1,8 0,0 1 0
Andre (vis) 2 872 18,4 2 410 19,1 5 282 18,9 0,0 8 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
3 930 25,2 3 377 26,7 7 307 26,1 0,0 12 0
H+Frp+
KrF+V
8 801 56,4 6 565 52,0 15 366 54,9 0,0 27 0
Nærmest til å vinne mandat: INP (38 stemmer), tape mandat: R (120 stemmer)
Fremmøte: 62,1 % Stemmeberettigede: 45 630 Opptalte stemmer: 28 232
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:11 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 15,0 22,1 25,8 3,9 2,7 5,0 2,0 2,7 1,8 18,9
20/9 - 15:15 15,0 22,1 25,8 3,9 2,7 5,0 2,0 2,7 1,8 18,9
20/9 - 15:15 15,0 22,1 25,8 3,9 2,7 5,0 2,0 2,7 1,8 18,9
14/9 - 10:30 15,0 22,1 25,8 3,9 2,7 5,0 2,0 2,7 1,8 18,9
14/9 - 10:30 15,0 22,1 25,8 3,9 2,7 5,0 2,0 2,7 1,8 18,9
14/9 - 10:02 15,0 22,1 25,8 3,9 2,7 5,0 2,0 2,7 1,8 18,9
13/9 - 09:52 15,0 22,1 25,8 3,9 2,7 5,0 2,0 2,7 1,8 18,9
13/9 - 09:52 15,0 22,1 25,8 3,9 2,7 5,0 2,0 2,7 1,8 18,9
13/9 - 09:52 15,0 22,1 25,8 3,9 2,7 5,0 2,0 2,7 1,8 18,9
12/9 - 18:13 15,0 22,1 25,8 3,9 2,7 5,0 2,0 2,7 1,8 18,9

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 20,4 (16) 19,5 (15) 17,4 (13) 3,2 (2) 12,8 (10) 5,9 (5) 2,1 (2) 4,7 (4) 1,8 (1) 12,2 (9)
Poll of polls (brutt ned) 17,1 (8) 25,6 (12) 22,7 (10) 4,1 (2) 6,7 (3) 6,2 (3) 2,7 (1) 3,4 (2) 1,8 (1) 11,2 (5)
Siste lokale målings 15,4 (7) 22,3 (11) 29,0 (14) 4,4 (2) 3,1 (1) 5,2 (3) 1,3 (0) 2,5 (1) 2,3 (1) 14,4 (7)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 17,5 (8) 24,3 (11) 24,8 (11) 4,1 (2) 6,3 (3) 7,2 (3) 2,7 (1) 3,2 (1) 2,0 (1) 12,2 (6)
K-snitt september (brutt ned) 17,1 (8) 24,6 (11) 22,9 (10) 4,1 (2) 6,9 (3) 6,4 (3) 2,8 (1) 3,3 (2) 2,1 (1) 12,6 (6)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 22,1 (10) 32,4 (14) 35,9 (16) 2,1 (1) 4,3 (2) 6,4 (3) 2,1 (1) 0,0 (0) 0,2 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 34 2 51 18
Høyre 50 6 48 32
KrF 20 2 51 65
Venstre 18 3 54 33
Sp 22 5 61 36
Ap 44 4 48 48
SV 29 3 49 55
Rødt 15 2 42 53
MDG 19 3 45 42
Ålesundlista Tverrpolitisk liste for Ålesund 39 1 59 33
Liberalistene 7 4 42 43
Industri- og Næringspartiet 18 2 60 22
Norgesdemokratene 15 2 56 20
Konservativt 12 1 60 17
Sum 342 40 52 37
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2024: Slått sammen av tidligere Ålesund kommuner.
1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Ålesund, Ørskog, Skodje, Haram og Sandøy kommuner.
Fylke Møre og Romsdal
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 67 520
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 30 658
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 77,1 %
K-2019 59,9 %
F-2019 56,6 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 77 til 47. (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Eva Vinje Aurdal, Ap (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 R, SV, Ap, Sp, V, KrF, H, Frp, MDG, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / SMP 28/8-2023 15,4 (7) 22,3 (11) 29,0 (14) 4,4 (2) 3,1 (1) 5,2 (3) 1,3 (0) 2,5 (1) 2,3 (1) 14,4 (7)
Norstat / NRK 10/8-2023 12,4 (6) 28,8 (14) 22,0 (11) 4,3 (2) 6,8 (3) 5,6 (3) 2,5 (1) 3,1 (1) 2,8 (1) 11,8 (5)
InFact / SMP 8/6-2023 15,8 (7) 23,1 (11) 24,9 (12) 3,4 (2) 6,8 (3) 5,3 (2) 1,5 (1) 4,4 (2) 4,2 (2) 10,7 (5)
InFact / SMP 3/5-2023 15,2 (7) 28,1 (14) 28,1 (14) 2,9 (1) 6,8 (3) 4,6 (2) 0,7 (0) 2,0 (1) 3,1 (1) 6,6 (4)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 20,4 19,5 17,4 3,2 12,8 5,9 2,1 4,7 1,8 12,2
2015 32,5 19,1 16,9 1,6 6,4 9,4 5,3 2,2 0,4 6,1
2011 21,9 27,1 20,4 1,9 5,4 8,9 7,0 0,0 0,6 6,8
2007 19,4 19,2 24,4 4,0 6,0 9,9 5,3 0,0 0,8 11,0
2003 16,4 14,5 26,2 7,7 6,7 10,3 3,5 0,0 0,6 14,1
1999 15,8 18,6 13,5 6,3 6,4 15,0 5,6 0,0 2,0 16,9
1995 18,9 15,7 11,8 5,1 8,2 12,8 7,1 0,0 1,6 18,9
1991 19,4 23,2 9,8 9,8 8,0 13,9 6,6 0,0 1,4 7,9
1987 24,6 24,0 14,8 4,0 4,1 13,5 3,1 0,0 1,1 10,8
1983 27,8 25,6 6,6 4,1 5,2 15,9 8,5 0,0 1,2 5,2
1979 24,1 29,0 1,4 2,9 7,7 17,3 9,9 0,0 1,6 6,1
1975 14,0 10,0 0,0 2,2 19,9 18,2 8,7 0,0 0,0 27,0
1971 18,1 5,5 0,0 2,5 14,9 18,3 13,7 0,0 0,0 27,1
1967 16,0 4,0 0,0 3,0 7,6 17,6 15,8 0,0 0,0 36,0
1963 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93,3
1959 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94,5
1955 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1951 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93,7
1947 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96,3
1945 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 17,6 16,9 22,8 3,4 11,3 5,8 2,2 5,3 1,6 12,9
2015 27,1 21,2 15,9 2,0 4,9 9,1 4,8 3,0 0,5 11,5
2011 21,3 23,4 18,9 2,2 6,8 8,7 5,5 0,4 0,5 12,3
2007 18,7 16,5 23,3 3,8 8,9 9,8 4,3 0,3 0,7 13,8
2003 14,1 14,5 26,1 7,4 7,4 10,3 3,9 0,2 0,6 15,5
1999 15,2 16,8 15,0 5,3 5,9 14,8 5,3 0,0 1,5 20,3
1995 21,3 10,1 11,2 3,6 6,7 11,5 4,8 0,0 1,0 29,9
1991 13,6 9,8 6,5 6,5 5,2 10,9 3,7 0,0 0,7 43,2
1987 22,8 20,1 15,2 4,0 3,2 13,4 6,3 0,0 0,8 14,3
1983 26,5 24,9 8,1 4,1 3,9 16,7 6,8 0,0 1,3 7,6
1979 23,9 30,0 1,6 3,2 7,6 19,4 9,2 0,0 1,3 3,9
1975 17,2 14,8 0,4 2,8 17,8 24,1 12,9 0,0 0,0 10,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 20,0 19,2 25,3 5,9 10,4 5,9 3,6 2,9 3,0 3,8
2017 20,6 29,0 24,2 3,5 7,2 6,8 3,7 2,4 1,0 1,5
2013 22,6 31,4 22,0 2,0 3,8 9,3 5,4 1,4 0,4 1,7
2009 27,5 20,0 31,2 3,3 4,4 8,8 3,7 0,1 0,5 0,5
2005 22,7 16,3 30,6 5,6 4,8 11,1 7,2 0,1 0,5 1,2
2001 16,3 22,5 21,9 8,5 3,1 18,7 4,8 0,0 0,4 3,9
1997 25,4 13,8 19,8 4,8 5,1 22,0 5,8 0,1 0,8 2,3
1993 30,6 17,7 8,5 5,4 16,3 13,4 4,6 0,0 0,4 3,1
1989 27,1 23,0 17,4 6,7 3,6 15,2 5,7 0,2 0,0 1,1
1985 30,6 32,1 5,1 3,2 4,5 16,2 5,3 0,0 0,3 2,6
1981 27,0 34,5 3,9 3,4 5,0 18,2 7,1 0,0 0,5 0,6
1977 30,0 26,0 1,4 2,5 6,6 23,2 7,7 0,0 0,6 2,0
1973 14,4 6,2 4,0 6,7 14,8 28,3 23,2 0,0 0,3 2,2
1969 24,3 6,9 0,0 2,6 18,0 23,4 24,9 0,0 0,0 0,0
1965 21,5 6,6 0,0 3,8 17,8 22,3 28,0 0,0 0,0 0,0
1961 19,8 5,1 0,0 3,2 17,1 24,2 30,6 0,0 0,0 0,0
1957 23,6 4,8 0,0 0,0 16,9 28,2 26,1 0,0 0,0 0,3
1953 23,5 4,2 0,0 0,0 16,6 28,3 26,9 0,0 0,0 0,6
1949 20,7 4,1 0,0 0,0 0,0 37,1 36,2 0,0 0,0 1,9
1945 17,8 0,9 0,0 0,0 21,7 32,2 26,5 0,0 0,0 0,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen