Poll of polls

Ap 14 pst i Rogaland minus Stavanger

illustrasjon

Publisert 9. august 2023. Sist endret 9. august 2023.

Fakta om målingen
InFact for SB.
OEV
Ap11,90,5
H42,05,2
Frp19,1-3,4
SV1,2-2,8
Sp4,30,1
KrF7,51,0
V2,0-0,7
MDG2,90,4
R3,21,2
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 454 (gir noe større feilmarginer enn vanlig).

1) Valgårets første måling i Sola ble publisert av InFact for Solabladet 9. august (k-2019):

Ap 11,9 (16,2) – landstendens Sola 18 pst

H 42,0 (28,2) – landstendens Sola 30 pst

Frp 19,1 (17,7)

SV 1,2 (3,8)

Sp 4,3 (9,9) – mer enn halvert

KrF 7,5 (6.4) – pluss mot 2019

V 2,0 (2,7)

MDG 2,9 (3,4)

R 3,2 (1,5)

INP 5,2

2) Lojalitet i Sola mot stv 2021:

Ap 46

Frp 52

H 84 – høyere enn landssnittet

KrF 78 – høyere enn landssnittet

V 36

SV 13

Sp 35

R 64

MDG 50

3) Velgere 18–29 år i Sola:

Ap og INP begge 11 pst

Frp 14 pst

H 48 pst

4) Frp og Sp lekker hhv 7 pst og 12 pst av sine 2021-velgere til INP. Høyre lekker 3 pst til INP.

5) I Rogaland har vi f.t. lokale målinger i Sandnes + Hå + Tim + Klepp + Vindafjord + Sauda + Haugesund + Karmøy + Eigersund + Randaberg + Suldal + Tysvær + Sola, foruten Stavanger.

6) Ser vi på Rogaland minus Stavanger, og forutsetter at kommunene leverer samme antall godkjente stemmer som i kvlg 2019, finner vi at Høyre er størst, etterfulgt av Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti.

7) KrF er i pluss mot k-2019 i summen av disse kommunene.

8) Arbeiderpartiet er ned 39 pst i Rogaland minus Stavanger = nesten ni prosentpoeng, til oppslutning 14 pst i sum målte kommuner. Det svarer til en landstendens på 15 pst.

9) Stavanger vil bli grundig dekket når vi får første måling i oljehovedstaden.

Rogaland minus Stavanger

Sum Sandnes + Hå + Time + Klepp + Vindafjord + Sauda + Haugesund + Karmøy + Eigersund + Randaberg + Suldal + Tysvær + Sola. Målinger til 9. aug 2023.

2023 % K-2019 % Fylkestend Landstend
Ap 19904 14,0 32723 22,9 14,18 15,07
H 43450 30,5 29446 20,6 31,53 29,63
Frp 24168 16,9 20951 14,7 14,32 9,49
SV 7822 5,5 6307 4,4 5,42 7,57
Sp 10178 7,1 16605 11,6 6,48 8,83
KrF 14824 10,4 13154 9,2 9,23 4,51
V 4318 3,0 3536 2,5 3,87 4,75
MDG 3048 2,1 5385 3,8 2,54 3,85
R 4443 3,1 1855 1,3 6,16 9,05
A 10495 7,4 12688 8,9
SUM 142650 142650
Ap+Sp+SV+MDG+R 31,8 44,1
H+Frp+V+KrF 60,8 47,0
Ap+Sp+SV+R 29,7 40,3
H+Frp+V 50,4 37,8
Ap+Sp+SV 26,6 39,0
Ap+SV 19,4 27,4
Ap+Sp 21,1 34,6
H+Frp 47,4 35,3
H+V+KrF 43,9 32,3
SV+R 8,6 5,7

Sola 1979-2023

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 F 2023 InFact / SB 9/8-23
Ap 21,9 19,3 19,3 11,4 12,6 11,9
Høyre 42,8 41,3 30,5 36,8 40,9 42,0
Frp 0,0 11,7 20,3 22,5 17,2 19,1
SV 0,0 1,7 3,7 4,0 3,6 1,2
Sp 12,3 10,1 8,2 4,2 3,4 4,3
KrF 14,5 12,3 6,6 6,5 6,7 7,5
Venstre 2,8 2,4 3,6 2,7 2,7 2,0
MDG 0,0 0,0 1,9 2,5 2,1 2,9
Rødt 0,0 0,1 2,6 2,0 2,1 3,2
Andre 5,6 1,1 3,3 7,3 8,8 5,8
R + SV + MDG + Ap + Sp 34,2 31,2 35,8 24,1 23,8 23,5
Frp + H + KrF + V 60,2 67,6 60,9 68,6 67,4 70,6
Sp + KrF + V 29,6 24,7 18,4 13,5 12,8 13,8

Sola leverte ved kommunevalget 2023 13 330 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Rogaland fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner