Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Sola

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 648 15,9 1 491 16,2 2 139 16,2 -0,8 16,2 7 0
H 1 135 27,8 2 585 28,0 3 720 28,2 -9,9 28,2 12 -4
Frp 661 16,2 1 673 18,1 2 334 17,7 1,2 17,7 7 0
SV 167 4,1 329 3,6 496 3,8 2,1 3,8 2 2
Sp 382 9,4 929 10,1 1 311 9,9 4,4 9,9 4 2
KrF 254 6,2 595 6,5 849 6,4 -3,0 6,4 3 -1
V 110 2,7 241 2,6 351 2,7 -1,5 2,7 1 -1
MDG 172 4,2 282 3,1 454 3,4 0,9 3,4 1 0
R 65 1,6 137 1,5 202 1,5 1,5 1,5 0 0
Andre (vis) 490 12,0 845 9,2 1 335 10,1 10,1 10,1 4 4
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 434 35,1 3 168 34,4 4 602 34,8 8,1 34,8 14 4
H+Frp+
KrF+V
2 160 52,9 5 094 55,2 7 254 55,0 -13,2 55,0 23 -6
Nærmest til å vinne mandat: R (25 stemmer), tape mandat: SV (30 stemmer)
Fremmøte: 66,3 % Stemmeberettigede: 20 113 Opptalte stemmer: 13 305
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:31 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 16,2 28,2 17,7 3,8 9,9 6,4 2,7 3,4 1,5 10,1
14:25 16,2 28,2 17,7 3,8 9,9 6,4 2,7 3,4 1,5 10,1
09:35 16,2 28,2 17,7 3,8 9,9 6,4 2,7 3,4 1,5 10,1
17:04 16,2 28,2 17,7 3,8 9,9 6,4 2,7 3,4 1,5 10,1
12:57 16,2 28,3 17,8 3,7 9,9 6,4 2,6 3,3 1,5 10,2
00:27 16,2 28,3 17,8 3,7 9,9 6,4 2,6 3,3 1,5 10,2
00:06 16,2 28,3 17,8 3,7 9,9 6,4 2,6 3,3 1,5 10,2
23:35 16,2 28,3 17,8 3,7 9,9 6,4 2,6 3,3 1,5 10,2
22:55 16,2 28,4 17,7 3,6 10,0 6,4 2,4 3,4 1,5 10,3
22:43 16,1 29,2 17,1 3,5 10,3 6,4 2,5 3,6 1,5 9,7

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 17,0 (7) 38,1 (16) 16,5 (7) 1,7 (0) 5,5 (2) 9,4 (4) 4,2 (2) 2,5 (1) 0,0 (0) 5,2 (2)
Poll of polls (brutt ned) 12,5 (5) 33,0 (15) 14,1 (6) 2,7 (1) 9,4 (4) 7,0 (3) 3,1 (1) 4,4 (2) 0,0 (0) 8,6 (4)
Siste lokale målings 18,7 (8) 34,2 (14) 19,8 (8) 5,0 (2) 6,6 (3) 4,8 (2) 2,3 (1) 1,8 (1) 2,4 (1) 4,4 (1)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 11,7 (5) 34,5 (15) 14,1 (6) 3,4 (2) 9,6 (4) 7,1 (3) 2,6 (1) 5,2 (2) 0,0 (0) 6,1 (3)
K-snitt september (brutt ned) 12,5 (6) 32,3 (14) 12,8 (6) 2,8 (1) 9,9 (4) 6,9 (3) 2,7 (1) 4,5 (2) 0,0 (0) 8,4 (4)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 51,7 (22) 43,1 (19) 41,3 (17) 44,2 (19) 41,9 (18) V, KrF, H
Borgerlige 68,1 (29) 57,2 (25) 61,1 (25) 58,3 (25) 54,7 (24) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 26,7 (10) 29,0 (12) 34,5 (15) 29,9 (13) 29,7 (13) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 19,1 (8) 19,5 (8) 13,7 (6) 19,3 (8) 19,5 (8) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 17,0 (7) 38,1 (16) 16,5 (7) 1,7 (0) 5,5 (2) 9,4 (4) 4,2 (2) 2,5 (1) 0,0 (0) 5,2 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 41 3 52 22
Høyre 41 2 47 44
KrF 30 3 53 47
Venstre 14 2 49 36
Sp 36 5 54 25
Ap 39 4 45 49
SV 21 3 49 62
Rødt 10 1 42 60
MDG 9 1 44 67
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger 10 4 48 10
Sum 251 28 50 40
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 41 4 55 22
Høyre 41 1 51 44
KrF 30 3 47 50
Venstre 30 5 50 37
Sp 38 4 51 26
Ap 30 4 50 47
SV 13 2 48 69
Miljøpartiet De Grønne 7 4 37 43
Tanangerlisten 31 6 50 35
Sum 261 33 50 38
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 42 6 52 26
Høyre 41 1 44 44
KrF 29 1 46 28
Venstre 32 4 52 44
Sp 29 4 54 28
Ap 30 2 42 50
SV 22 2 46 77
Pensjonistpartiet 27 5 71 15
Tanangerlisten 47 4 49 38
Sum 299 29 50 38
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Rogaland
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 24 913
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 10 863
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 80,6 %
F-2015 55,0 %
K-2015 57,5 %
S-2013 79,9 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 41 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Ole Ueland, H (2011-)
Håkon Rege, H (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 V, KrF, H
Partier i posisjon 2011-2015 V, KrF, H
Partier i posisjon 2007-2011 H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Respons / Aftenbladet 20/3-2019 18,7 (8) 34,2 (14) 19,8 (8) 5,0 (2) 6,6 (3) 4,8 (2) 2,3 (1) 1,8 (1) 2,4 (1) 4,4 (1)
Respons / Høyre 15/2-2019 21,7 (9) 33,6 (15) 18,6 (8) 2,6 (1) 5,8 (3) 5,7 (2) 4,1 (2) 2,6 (1) 1,6 (0) 3,7 (0)
Sentio / Høyre 10/3-2015 17,9 (8) 37,7 (17) 16,8 (7) 1,5 (0) 4,4 (2) 9,8 (4) 5,4 (2) 0,2 (0) 1,3 (0) 5,1 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 17,0 38,1 16,5 1,7 5,5 9,4 4,2 2,5 0,0 5,2
2011 16,4 36,3 20,3 2,4 3,4 10,1 4,1 0,0 0,0 7,2
2007 14,3 28,8 24,0 4,0 3,9 10,1 4,4 0,0 0,0 10,5
2003 13,4 26,4 26,9 8,2 5,7 10,8 3,2 0,0 0,0 5,4
1999 14,9 28,8 21,1 0,0 6,7 15,2 5,1 0,0 0,0 8,2
1995 16,0 22,1 17,0 0,0 13,4 13,5 4,6 0,0 0,0 13,3
1991 14,0 19,1 19,5 5,8 13,9 12,0 3,6 0,0 0,0 12,3
1987 17,4 18,7 23,1 2,4 10,4 11,5 0,0 0,0 0,0 16,5
1983 22,3 35,1 13,6 0,0 10,5 12,9 0,0 0,0 0,0 5,6
1979 21,9 42,8 0,0 0,0 12,3 14,5 2,8 0,0 0,0 5,6
1975 24,5 33,3 0,0 0,0 19,1 17,7 0,0 0,0 0,0 5,5
1971 27,0 21,1 0,0 0,0 22,9 18,4 10,5 0,0 0,0 0,0
1967 28,9 20,3 0,0 0,0 20,1 16,6 14,0 0,0 0,0 0,0
1963 26,0 18,1 0,0 0,0 20,2 16,9 14,2 0,0 0,0 4,6
1959 16,5 15,1 0,0 0,0 27,6 21,3 0,0 0,0 0,0 19,4
1955 29,1 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0 0,0 0,0 0,0 51,9
1951 13,9 7,5 0,0 0,0 37,4 22,3 0,0 0,0 0,0 18,8
1947 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 29,7 0,0 0,0 0,0 61,7
1945 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0 32,8 0,0 0,0 0,0 49,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 20,6 36,2 18,4 1,5 5,1 9,1 4,2 3,1 0,4 1,5
2011 21,9 35,2 20,4 2,0 3,4 9,6 4,2 0,5 0,3 2,5
2007 19,7 28,4 25,8 3,3 4,2 10,4 4,7 0,4 0,4 2,7
2003 14,0 25,8 28,6 7,9 6,0 9,7 3,1 0,3 0,4 4,2
1999 15,0 29,0 22,6 3,6 6,6 14,9 3,8 0,5 1,0 3,0
1995 17,2 25,2 18,1 2,7 13,2 13,3 4,2 0,5 0,3 5,3
1991 15,2 30,4 14,1 6,5 13,7 11,4 3,2 0,5 0,2 4,8
1987 18,8 29,3 21,7 2,4 9,5 11,9 4,8 0,0 0,2 1,4
1983 21,1 35,0 13,6 2,0 10,1 13,2 3,2 0,0 0,3 1,6
1979 20,3 41,6 3,9 1,3 11,1 15,0 2,5 0,0 0,2 4,0
1975 22,8 30,4 3,6 1,5 17,0 18,0 1,1 0,0 0,3 5,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 19,1 35,3 22,6 2,8 5,7 6,6 3,4 2,3 0,7 1,6
2013 18,1 37,1 21,7 2,4 3,4 9,3 4,5 1,8 0,3 1,5
2009 21,8 23,7 31,9 3,3 4,1 9,2 4,3 0,3 0,3 1,1
2005 19,7 18,7 32,4 5,2 4,6 11,1 6,8 0,1 0,3 1,1
2001 13,4 28,1 21,7 6,9 4,2 18,3 4,1 0,1 0,4 2,8
1997 23,5 18,7 23,9 2,7 6,8 17,8 4,3 0,1 0,6 1,7
1993 25,3 20,0 11,1 4,6 18,1 12,6 4,5 0,2 0,1 3,4
1989 21,4 25,2 21,0 5,4 9,4 12,2 4,7 0,3 0,0 0,4
1985 22,6 39,9 9,1 2,1 10,0 11,6 3,9 0,0 0,1 0,7
1981 19,3 41,3 11,7 1,7 10,1 12,3 2,4 0,0 0,1 1,1
1977 24,6 34,9 4,6 1,6 11,5 18,0 1,2 0,0 0,1 3,4
1973 21,9 16,9 13,2 4,9 16,7 18,7 2,9 0,0 0,0 4,9
1969 26,8 19,5 0,0 1,4 19,9 18,5 13,4 0,0 0,0 0,5
1965 23,3 20,7 0,0 2,9 18,6 16,8 17,4 0,0 0,0 0,3
1961 24,8 19,0 0,0 0,0 21,9 18,3 15,6 0,0 0,0 0,5
1957 22,5 16,1 0,0 0,0 27,6 19,5 13,8 0,0 0,0 0,5
1953 21,6 14,1 0,0 0,0 30,6 21,0 12,1 0,0 0,0 0,6
1949 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 17,5 17,3 0,0 0,0 48,5
1945 11,3 16,6 0,0 0,0 36,8 22,3 12,5 0,0 0,0 0,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 19.1 35.5 16.7 2.3 4.8 9.4 4.1 3.6 0 4.7
Valgting 16,5 38,8 16,4 1,5 5,7 9,4 4,2 2,2 0,0 5,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned