Poll of polls

Oslo: 21 pst av Ap-velgerne til H

illustrasjon

Publisert 24. juni 2023. Sist endret 24. juni 2023.

Fakta om målingen
Respons for Høyre.
OEEV
Ap17,70,2-0,7
H35,82,23,2
Frp4,9-0,1-1,2
SV11,7-2,11,6
Sp0,8-0,50,0
KrF1,60,0-0,1
V8,1-0,3-1,0
MDG10,30,10,1
R6,3-1,20,5
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1001 (gir vanlige feilmarginer).

Oslo – kommunevalgets episenter – Respons for Oslo Høyre – 1.001 spurte – opptatt 15–20 juni 2023.

Takk til Oslo Høyre ved seniorrådgiver Lars-Jørgen Kihlberg Olsen for innsyn i barometer- og bakgrunnstall.

Respons anbefaler at Oslo vektes mot stv 2021. Byråets målinger for Venstre (mai) og VG (primo juni) er derfor vektet mot 2021.

1) Oslo vektet mot 2021 iht Respons ultimo juni (Oslo bystyre 59 representanter):

a. H 35,8 (21)

b. Ap 17,7 (11)

c. SV 11,7 (7)

d. MDG 10,3 (6)

e. V 8,1 (5)

f. R 6,3 (4)

g. Frp 4,9 (3)

h. KrF 1,6 (1)

i. INP 1,3 (1)

j. Sp 0,8

k. Folkets Parti FNB 0,3

l. Norgesdemokr 0,5

m. Lib 0,2

n. Sentrum 0,2

o. Pp 0,1

p. Konserv 0,1

q. Alliansen 0,1

r. Mandatberegningen.

2) Blokker av partier iht 2021-vekting (30 gir flertall):

a. Ap+SV+MDG (byrådet): 24

b. Ap+SV+MDG+R: 28

c. H+MDG+V: 32

d. Frp+H+KrF+V: 30

e. INP: 1

3) Respons har på anmodning fra oppdragsgiveren også vektet mot kvlg 2019. Barometertallene ble da:

a. H 36,2 (22)

b. Ap 16,4 (10)

c. SV 11,3 (7)

d. MDG 11,4 (7)

e. R 7,4 (4)

f. V 6,6 (4)

g. Frp 4,2 (3)

h. KrF 1,5 (1)

i. Sp 0,9

j. INP 1,9 (1)

k. Folkets Parti 0,4

l. Mandatberegningen.

4) Blokker av partier iht 2019-vekting (30 gir flertall):

a. Ap+SV+MDG (byrådet): 24

b. Ap+SV+MDG+R: 28

c. H+MDG+V: 33

d. H+MDG+KrF: 30

e. Frp+H+KrF+V: 30

f. INP: 1

5) Lojalitet mot stv 2021 (mot kvlg 2019):

a. Ap: 49 (50)

b. H: 82 (79)

c. Frp: 59 (45)

d. Sp: 14 (28)

e. SV: 61 (60)

f. KrF: 70 (72)

g. V: 56 (50)

h. MDG: 73 (48)

i. R: 47 (60)

j. Arbeiderpartiets (mangel på) lojalitet blant egne velgere viser Raymond Johansens hovedoppgave. Skal byrådet få fire nye år, må Ap-velgerne fra 2019 og 2021 i større grad holde fast ved Ap.

6) På spørsmål om kommunevalg: Hvor er Oslo Arbeiderpartis 2021-velgere? (parentes Respons/VG primo juni). Prosentandeler:

a. Til R: 2 (1)

b. Til SV: 3 (4)

c. Lojale: 49 (49)

d. Til Sp: 1 (2)

e. Til KrF: 0 (0)

f. Til H: 21 (18) – Raymond Johansen må senke denne lekkasjen. Brutto lekkasje fra Ap til H ultimo juni iht Respons er 18.000 av Arbeiderpartiets 2021-velgere.

g. Til Frp: 1 (0)

h. Til MDG: 2 (4)

i. Ikke sikker: 20 (21)

j. På målingen fra Respons for Venstre i mai var Arbeiderpartiets lojalitet 51, bruttolekkasjen til Høyre var 16 pst, andelen «ikke sikker» var 21 pst.

7) Venstre vs MDG iht Respons/H ultimo juni:

a. 2021-velgere: 7 pst av Venstres velgere til MDG. 4 pst av MDGs velgere til V.

b. 2019-velgere: 7 pst av Venstres velgere til MDG. 7 pst av MDGs velgere til V.

8) Gabriel Steinsbekks merknader pkt. 9–20. Tusen takk til Gabriel for tekst og beregninger.

9) 32 mandater for H+V+MDG og 30 mandater for H+Frp+V+KrF er interessant. Det betyr at Høyre kan være avhengig av at KrF faktisk vinner mandat i hovedstaden for at den borgerlige stortingsblokken skal være et mulig flertallsalternativ.

10) KrF har kun vunnet mandat på to av de siste seks Oslo-målingene, men det har likevel vært flertall for H+Frp+V på noen av disse.

11) Netto overganger fra Ap til Høyre er på denne målingen på 17.000 velgere, som utgjør hele 4,5 prosentpoeng i oppslutning i Oslo. Bruttoovergangen på 21 pst fra Ap til Høyre er dobbelt så høy som den var på forrige hovedstadsmåling fra Norstat for Aftenposten.

12) Samlet sett taper rødgrønn side netto 20.000 velgere til borgerlige. Arbeiderpartiets tap til H utgjør altså 85 pst av dette.

13) Grunnen til at Arbeiderpartiet likevel får en oppslutning på rett i underkant av 18 pst, er at partiet vinner velgere fra begge sine to samarbeidspartnere i SV og MDG og enda flere fra budsjettpartner Rødt.

14) Denne situasjonen med stort tap for Ap til Høyre og relativ stor henting fra de andre partiene på rødgrønn side er noe vi ikke har sett like tydelig på tidligere Oslo-målinger. Vi så i stedet flere målinger hvor Arbeiderpartiets tap til Høyre var mer begrenset og tapet til SV, MDG og R var større.

15) Fortsetter denne utviklingen, blir den direkte velgerkampen mellom Ap og Høyre enda viktigere for hvem som vinner makten 11. september.

16) Et nytt fenomen på denne målingen som vi ikke har sett tidligere i Oslo (eller i andre storbyer), er at den største netto overgangen mellom partiene på rødgrønn side er Rødts tap til MDG.

17) Det blir svært spennende å se om dette er et utslag på en enkeltmåling eller om det viser seg å være en trend. På denne målingen er det hentingen fra Rødt på i overkant av 4.000 velgere som gjør at MDG «bare» faller 33 pst i Oslo. Denne nedgangen er klart mindre enn f.eks. i Bergen hvor MDG falt 59 pst på sist måling (Respons for BT).

18) Rødt har nå hatt nedgang fra 2019-valget i fem Oslo-målinger på rad. Med et slikt nivå i hovedstaden og landstendens på 3,9 pst i storbyene samlet, skal det holde hardt for partiet å få framgang fra 2019 nasjonalt.

19) Respons/H ultimo juni uvektete råtall (parentes målingen minus velgere som ikke stemte i 2021):

a. Ap 16,9 (17,3)

b. H 36,9 (35,1)

c. Frp 3,8 (4,8)

d. Sp 0,8 (0,9)

e. SV 12,0 (12,0)

f. KrF 1,5 (1,7)

g. V 8,0 (8,4)

h. MDG 10,6 (10,9)

i. R 7,4 (6,2)

j. Andre 2,2 (2,6)

20) Høyre har ikke et like voldsomt råtall i Oslo som i Bergen, men mister heller ikke like mye oppslutning dersom velgere som ikke stemte i 2021 holdes utenfor beregningen.

21) Takk til Jon Aabye for tabellen om blokkstillingen i målinger i Oslo.

Oslo kommunevalg etter stv 2021

Kilde Dato Borgerlige Rødgrønne Avstand
Respons/Høyre 21.06.2023 50,4 46,8 3,6
Norstat/Aft.p 14.06.2023 49,4 48,6 0,8
Respons/VG 08.06.2023 49,3 48,9 0,4
InFact/Frp 02.06.2023 48,7 47,9 0,8
Respons/Venstre 01.06.2023 49,1 48,0 1,1
Norstat/NRK 16.05.2023 46,3 46,6 -0,3
Respons/Høyre 27.03.2023 48,6 50,3 -1,7
Norstat/Aft.p 14.03.2023 50,8 45,9 4,9
InFact/Nettav. 25.01.2023 52,7 44,7 8,0
Respons/Høyre 22.12.2022 46,8 50,4 -3,6
Norstat/Aft.p 07.12.2022 45,2 50,5 -5,3
Respons/Høyre 14.09.2022 46,6 51,6 -5,0
Norstat/Aft.p 13.09.2022 43,1 50,0 -6,9
Norstat/Aft.p 28.04.2022 43,5 51,9 -8,4
Respons/Høyre 25.03.2022 47,8 51,1 -3,3
Respons/Høyre 21.12.2021 43,7 54,5 -10,8

Oslo bystyre

Antall mandater.

H Frp KrF V H KrF V Frp A Ap MDG SV R
K2023 24 1 6 31 1 27
Respons / Høyre 23/6-23 24 1 5 30 1 28
Norstat / Aftenp 14/6-23 25 0 4 29 1 29
Respons / VG 8/6-23 24 1 5 30 0 28
InFact / Frp 2/6-23 25 0 5 30 0 29
Respons / Venstre 1/6-23 24 0 6 30 0 29
Norstat / NRK 16/5-23 24 0 4 28 4 26
Respons / Høyre 27/3-23 23 1 5 29 0 29
Norstat / Aftenp 14/3-23 25 1 4 30 0 29
InFact / Nettavisen 25/1-23 26 1 5 32 0 27
Respons / Høyre 22/12-22 22 1 6 29 0 29

Oslo 1979-2023

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 InFact / Frp 2/6-23 Respons / VG 8/6-23 Norstat / Aftenp 14/6-23 Respons / Høyre 23/6-23
Ap 33,5 33,0 23,0 18,4 19,7 17,1 19,1 17,7
Høyre 43,3 42,4 23,5 32,6 33,0 36,0 37,3 35,8
Frp 4,6 7,0 6,0 6,1 6,2 3,6 4,8 4,9
SV 5,6 6,7 13,3 10,1 12,2 14,7 9,9 11,7
Sp 0,8 0,7 3,1 0,8 0,8 1,7 0,9 0,8
KrF 5,4 4,8 1,8 1,7 0,9 1,8 1,1 1,6
Venstre 3,5 2,8 10,0 9,1 8,6 7,9 6,2 8,1
MDG 0,0 0,0 8,5 10,2 8,4 8,7 11,8 10,3
Rødt 1,8 1,7 8,3 5,8 6,8 6,7 6,9 6,3
Andre 1,3 1,0 2,5 5,2 3,4 1,1 2,0 2,8
R + SV + MDG + Ap + Sp 41,8 42,1 56,1 45,3 47,9 48,9 48,6 46,8
Frp + H + KrF + V 56,9 56,9 41,4 49,4 48,7 49,3 49,4 50,4
Sp + KrF + V 9,8 8,2 15,0 11,6 10,3 11,4 8,2 10,5

Oslo leverte ved kommunevalget 2023 362 385 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Oslo fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner