Poll of polls

Trondheim: Ap-lekkasjen til H kan avgjøre

illustrasjon

Publisert 21. juni 2023. Sist endret 21. juni 2023.

Fakta om målingen
Norstat for Adressa / NRK.
OEEV
Ap16,2-0,5-7,9
H29,90,50,7
Frp5,2-0,4-0,2
SV13,9-2,51,6
Sp3,30,91,3
KrF2,80,80,8
V6,00,80,3
MDG7,1-3,30,9
R8,11,63,5
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 604 (gir vanlige feilmarginer).

Trondheim – kommunevalg – Norstat for NRK og Adresseavisen – publisert 19. juni 2023.

Vi viser til:

NRK

Adresseavisen

Tusen takk til redaktør Siv Sandvik i Adresseavisen for innsyn i bakgrunnstall.

1) Målingen (Trondheim bystyre 67 representanter):

Ap 16,2 (11)

Frp 5,2 (4)

KrF 2,8 (2)

R 8,1 (6)

Sp 3,3 (2)

SV 13,9 (9) – bare 2,3 pp opp til Ap

V 6,0 (4)

MDG 7,1 (5)

INP 2,5 (2)

Pp 3,6 (2)

2) Lojalitet mot kvlg 2019 Norstat/NRK/Adressa i juni (samme kilde i mai):

Ap 46 (45) – bruttolekkasje 8 pst av egne 2019-velgere til H i juni (9 pst i mai)

Frp 52 (76)

H 83 (86)

KrF 36 (61)

R 70 (71)

Sp 39 (24)

SV 66 (80)

V 69 (38)

MDG 45 (64)

3) Arbeiderpartiet sliter med samme problem i alle storbyene; lojalitet under 50 og lekkasje til Høyre. Lojaliteten må opp om Støres parti skal få valg partiet vil være bekjent av.

4) Gabriel Steinsbekks merknader i pkt 5–14. Tusen takk til Gabriel for skarpsindige analyser.

5) MDG og SV er mest ned fra forrige Norstat-måling med hhv. -3,3 prosentpoeng og -2,5 prosentpoeng. Rødt går mest fram med +1,6 prosentpoeng.

6) MDGs nedgang skylds et fall i lojaliteten på 19 prosentpoeng. Denne nedgangen er ikke like ekstremt som den vi så på den nyeste målingen i Bergen (-34 pp), men er illevarslende for partiet dersom den viser seg å fange opp en trend i storbyene.

7) «Fordelen» for MDG er at mesteparten av tapet i lojalitet ser ut til å være tidligere MDG-velgere som nå oppgir at de ikke vet / er usikre på hva de vil stemme. I tillegg har bruttotapet til Rødt økt fra 0 i mai til 6 pst av egne 2019-velgere i juni.

8) SVs nedgang handler også om nedgang i lojalitet, fra 80 i mai til 66 i juni. Partiet taper flere velgere brutto til både MDG og Rødt denne måneden, så nettohentingen fra disse to partiene synker sammenlignet med mai. I tillegg synker SVs henting av tidligere hjemmesittere klart.

9) Rødt vokser pga. økt henting fra MDG og mindre tap til SV. I tillegg henter partiet langt flere tidligere hjemmesittere i juni enn i mai.

10) Vi ser altså at de største endringene i Trondheim skjer blant partier som befinner seg på samme side hva gjelder samarbeid.

11) Forskjellene mellom Trondheims-målingene i juni fra Norstat (NRK og Adressa) og fra InFact (Nidaros) er spesielt stor for Arbeiderpartiet (4,6 prosentpoeng større hos InFact). InFact vekter som kjent mot stortingsvalget 2021.

12) Den største forskjellen mellom InFact og Norstat ser ut til å være hvor mange velgere Ap vinner fra andre partier. Arbeiderpartiets bruttohenting hos InFact (Norstat i parentes), begge målingene i juni:

H: 3 (0)

Frp: 2 (0)

V: 7 (0)

SV: 8 (2)

Sp: 2 (3)

R: 6 (6)

MDG: 4 (0)

Hjemmesittergruppen: 10 (7)

13) Netto overganger fra Ap til H øker litt; fra 2.200 hos Norstat i mai til 2.400 i juni (samme tall for InFact i juni er 2.900).

14) Det kan fort være disse mellom 2,5 og 3 prosentpoengene i oppslutning som avgjør om Ap eller Høyre vinner ordføreren i Trondheim.

Trondheim bystyre

Antall mandater.

Ap Sp SV Ap Sp SV A Ap Sp SV R A H KrF V Frp A
K2023 27 31 34 29 4
Norstat / Adressa / NRK 19/6-23 22 26 32 30 4
InFact / Nidaros 5/6-23 25 26 31 32 1
Norstat / Adressa / NRK 10/5-23 25 27 31 29 2
Norstat / Adressa / NRK 23/3-23 22 23 30 31 1
InFact / Nidaros 15/3-23 25 25 31 32 0
Norstat / Adressa / NRK 21/11-22 24 28 34 29 4
InFact / Nidaros 1/9-22 27 28 33 29 1
Norstat / Adressa / NRK 12/7-22 28 28 36 26 0

Trondheim 1979-2023

Oppslutning i prosent.

S 2021 K 2023 F 2023 Norstat / Adressa / NRK 23/3-23 Norstat / Adressa / NRK 10/5-23 InFact / Nidaros 5/6-23 Norstat / Adressa / NRK 19/6-23
Ap 30,3 24,1 25,5 16,6 16,7 20,8 16,2
Høyre 18,3 29,2 28,0 33,4 29,4 30,4 29,9
Frp 7,4 5,4 5,5 3,8 5,6 6,8 5,2
SV 11,5 12,3 11,0 14,6 16,4 12,0 13,9
Sp 7,7 2,0 2,8 1,3 2,4 4,1 3,3
KrF 1,9 2,0 2,0 2,2 2,0 2,8 2,8
Venstre 5,7 5,7 5,5 5,5 5,2 5,4 6,0
MDG 6,5 6,2 6,8 8,9 10,4 5,5 7,1
Rødt 6,9 4,6 5,0 10,8 6,5 7,8 8,1
Andre 3,7 8,5 8,0 2,1 5,5 4,6 7,4
R + SV + MDG + Ap + Sp 62,9 49,2 51,0 52,2 52,4 50,2 48,6
Frp + H + KrF + V 33,3 42,3 41,0 44,9 42,2 45,4 43,9
Sp + KrF + V 15,3 9,8 10,3 9,0 9,6 12,3 12,1

Trondheim leverte ved kommunevalget 2023 109 353 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Trøndelag fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner