Poll of polls

Sp ned 59 pst i Nordland

illustrasjon

Publisert 12. juni 2023. Sist endret 12. juni 2023.

Fakta om målingen
Norfakta for BA.
OEV
Ap43,20,1
H21,2-1,1
Frp7,2-1,8
SV5,3-1,1
Sp9,40,4
KrF0,3-1,5
V4,73,1
MDG0,00,0
R7,81,1
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 402 (gir noe større feilmarginer enn vanlig).

1) Etter dagens måling i Brønnøy har vi målinger i disse kommunene i Nordland: Rana, Bodø, Narvik, Hemnes, Sortland, Hadsel, Andøy, Øksnes og Brønnøy.

2) Senterpartiets oppslutning i sum disse kommunene iht målingene er 9,7 pst mot 23,9 i de samme kommunene i 2019 (så fremt kommunene leverer samme antall godkjente stemmer som i k-19).

3) Fallet blir da 59 pst, som betyr mer enn halvering. Vedums landstendens i målte kommuner i Nordland er 5,8 pst.

4) Senterpartiets stormløp i kommunevalget 2019 hadde sitt arnested i Helgeland. Se vår kommentar 15. oktober 2019 om kommunevalget i Nordland i 2019, bl.a. på Helgeland.

5) Vi har f.t. tre målinger på Helgeland, Rana + Brønnøy + Hemnes, som samlet dekker 44 pst av stemmene i regionen i 2019. Senterpartiets oppslutning i sum Rana, Brønnøy og Hemnes er 10,9 pst iht målingene mot 30,6 i 2019. Brønnøy er et mulig særtilfelle, men også i Rana faller Vedum med siste måling 10,5 mot 29,2 i k-19.

6) Senterpartiet fikk 30.208 stemmer i kommunevalget i Nordland i 2019. Det svarer til 8 pst av partiets 386.350 stemmer nasjonalt i k-19.

7) Arbeiderpartiet har 22,4 pst i kommunene i Nordland som så langt er målt mot 24,6 i de samme kommunene i k-19. Det er relativt sett noe bedre enn Arbeiderpartiets tendens i Sør-Norge.

8) Høyre har 30,4 pst i kommunene i Nordland som så langt er målt mot 19,2 i de samme kommunene i k-19. Det er marginalt bedre enn Høyres tendens i Sør-Norge.

Brønnøy 1979-2023

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 F 2023 Norfakta / BA 12/6-23
Ap 36,7 37,6 29,4 43,1 32,4 43,2
Høyre 30,0 26,7 10,1 22,3 19,2 21,2
Frp 0,0 2,8 11,9 9,0 10,3 7,2
SV 10,6 11,0 6,6 6,4 5,3 5,3
Sp 10,4 8,9 27,5 9,0 12,8 9,4
KrF 8,0 8,3 1,2 1,8 1,7 0,3
Venstre 4,3 3,4 1,8 1,6 1,5 4,7
MDG 0,0 0,0 1,8 0,0 1,7 0,0
Rødt 0,0 0,8 6,2 6,7 7,4 7,8
Andre 0,0 0,6 3,4 0,0 7,7 0,0
R + SV + MDG + Ap + Sp 57,7 58,2 71,5 65,3 59,7 65,7
Frp + H + KrF + V 42,3 41,1 25,1 34,7 32,7 33,4
Sp + KrF + V 22,7 20,6 30,6 12,4 16,0 14,4

Brønnøy leverte ved kommunevalget 2023 3 590 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Nordland fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner