Poll of polls

Kommunestyrevalg: Brønnøy

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 250 24,4 694 24,1 944 24,3 -12,9 24,3 7 -3
H 164 16,0 389 13,5 553 14,3 -1,4 14,3 4 0
Frp 33 3,2 85 3,0 118 3,0 3,0 3,0 1 1
SV 48 4,7 159 5,5 207 5,3 1,0 5,3 1 0
Sp 398 38,8 1 119 38,9 1 517 39,1 18,9 39,1 11 5
KrF 14 1,4 37 1,3 51 1,3 -1,1 1,3 0 0
V 45 4,4 147 5,1 192 4,9 -15,3 4,9 1 -5
R 74 7,2 224 7,8 298 7,7 7,7 7,7 2 2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
770 75,0 2 196 76,3 2 966 76,4 14,7 76,4 21 4
H+Frp+
KrF+V
256 25,0 658 22,9 914 23,5 -14,8 23,5 6 -4
Nærmest til å vinne mandat: SV (10 stemmer), tape mandat: Frp (22 stemmer)
Fremmøte: 62,8 % Stemmeberettigede: 6 241 Opptalte stemmer: 3 904
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 24,3 14,3 3,0 5,3 39,1 1,3 4,9 0,0 7,7 0,0
24/9 - 13:01 24,3 14,3 3,0 5,3 39,1 1,3 4,9 0,0 7,7 0,0
24/9 - 13:01 24,3 14,3 3,0 5,3 39,1 1,3 4,9 0,0 7,7 0,0
13/9 - 10:00 24,3 14,3 3,0 5,3 39,1 1,3 4,9 0,0 7,7 0,0
12/9 - 14:25 24,3 14,3 3,0 5,3 39,1 1,3 4,9 0,0 7,7 0,0
12/9 - 14:25 24,3 14,3 3,0 5,3 39,1 1,3 4,9 0,0 7,7 0,0
10/9 - 17:22 24,3 14,3 3,0 5,3 39,1 1,3 4,9 0,0 7,7 0,0
9/9 - 23:17 24,4 14,1 3,1 5,3 39,1 1,3 4,9 0,0 7,8 0,0
9/9 - 23:17 24,4 14,1 3,1 5,3 39,1 1,3 4,9 0,0 7,8 0,0
9/9 - 18:40 24,3 15,7 3,4 4,4 39,2 1,3 4,1 0,0 7,6 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 37,3 (10) 15,6 (4) 0,0 (0) 4,3 (1) 20,2 (6) 2,4 (0) 20,3 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 27,4 (8) 13,5 (4) 0,0 (0) 6,9 (2) 34,4 (9) 1,8 (0) 14,9 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 26,1 (7) 11,0 (3) 2,1 (0) 6,3 (2) 40,9 (11) 0,8 (0) 7,5 (2) 0,0 (0) 5,4 (2) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 25,6 (7) 14,1 (4) 0,0 (0) 8,8 (2) 34,9 (10) 1,8 (0) 12,5 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 27,5 (7) 13,2 (4) 0,0 (0) 7,3 (2) 36,1 (10) 1,8 (0) 13,1 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 23,5 (6) 11,8 (3) 0,0 (0) 7,2 (2) 46,0 (13) 2,8 (1) 8,9 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 61,8 (17) 49,2 (14) 39,9 (11) 46,9 (13) 47,9 (13) 39,6 (10) SV, Ap, V
Borgerlige 38,3 (10) 30,2 (8) 21,4 (5) 28,4 (8) 28,1 (8) 23,5 (6) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 61,7 (17) 68,7 (19) 78,7 (22) 69,3 (19) 70,9 (19) 76,7 (21) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 42,8 (12) 51,1 (13) 49,2 (13) 49,2 (14) 51,0 (14) 57,7 (16) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 37,3 (10) 15,6 (4) 0,0 (0) 4,3 (1) 20,2 (6) 2,4 (0) 20,3 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 9 6 59 22
Høyre 28 4 44 29
KrF 7 2 62 43
Venstre 18 3 42 39
Sp 33 4 43 45
Ap 23 2 55 48
SV 19 3 48 63
Rødt 17 2 51 41
Sum 154 26 48 42
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 29 4 49 38
KrF 12 2 61 75
Venstre 33 5 44 33
Sp 33 2 44 45
Ap 26 2 49 50
SV 18 2 53 50
Sum 151 17 48 45
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 18 2 51 22
Høyre 30 3 51 30
KrF 15 3 63 67
Venstre 12 3 42 25
Sp 33 4 47 42
Ap 22 4 48 50
SV 20 2 46 55
Sum 150 21 49 41
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Nordland
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 7 889
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 3 511
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 74,0 %
F-2015 47,1 %
K-2015 57,5 %
S-2013 71,8 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 27 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Johnny Hanssen, Ap (2015-)
Kjell H. Trælnes, Sp (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2019-2023 Ikke registrert. Tips mottas med takk.
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, V
Partier i posisjon 2011-2015 Sp, V, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, Sp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / BA 30/8-2019 26,1 (7) 11,0 (3) 2,1 (0) 6,3 (2) 40,9 (11) 0,8 (0) 7,5 (2) 0,0 (0) 5,4 (2) 0,0 (0)
Norfakta / BA 1/7-2019 28,3 (8) 12,7 (3) 2,8 (1) 6,6 (2) 30,2 (8) 2,3 (0) 10,6 (3) 0,0 (0) 6,5 (2) 0,0 (0)
Norfakta / BA 5/9-2015 33,2 (9) 26,5 (7) 0,0 (0) 2,9 (1) 14,8 (4) 1,9 (0) 20,7 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / BA 13/6-2015 41,9 (12) 27,3 (7) 0,0 (0) 3,4 (1) 11,6 (3) 2,4 (0) 13,5 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / BA 24/8-2011 31,8 (9) 24,3 (7) 7,7 (2) 4,4 (1) 24,2 (6) 1,4 (0) 6,3 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 37,3 15,6 0,0 4,3 20,2 2,4 20,3 0,0 0,0 0,0
2011 35,6 32,5 4,1 3,2 18,2 1,9 4,6 0,0 0,0 0,0
2007 14,7 8,4 7,0 6,4 43,3 2,5 9,0 0,0 0,0 8,6
2003 20,7 12,1 10,8 12,3 17,2 3,4 13,7 0,0 0,0 9,9
1999 26,3 12,6 4,6 17,0 15,2 6,7 6,0 0,0 0,0 11,7
1995 40,9 12,4 3,2 10,6 28,0 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0
1991 39,5 15,7 2,2 12,2 21,1 4,7 1,9 0,0 2,5 0,0
1987 48,0 18,5 5,2 10,0 8,0 5,3 2,8 0,0 2,3 0,0
1983 42,8 23,0 2,6 11,2 7,6 6,6 3,4 0,0 2,7 0,0
1979 36,7 30,0 0,0 10,6 10,4 8,0 4,3 0,0 0,0 0,0
1959 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,5
1955 40,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,7
1951 53,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,4
1945 36,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 40,9 15,3 6,4 4,1 16,1 2,2 6,7 3,0 3,0 2,3
2011 36,6 29,8 7,3 4,1 12,2 2,1 2,8 0,7 2,7 1,8
2007 30,8 12,4 13,4 6,9 22,7 3,1 4,8 0,7 2,3 2,6
2003 26,1 11,3 14,6 14,6 15,3 3,9 3,6 0,5 2,1 8,0
1999 25,1 26,1 7,0 12,3 12,7 6,2 3,2 0,0 1,8 5,6
1995 34,1 15,7 4,4 10,3 23,6 5,0 3,7 0,0 2,1 1,1
1991 35,8 16,3 2,7 16,3 18,7 5,5 2,9 0,0 1,9 0,0
1987 46,1 20,6 5,0 10,1 7,2 5,6 2,9 0,0 1,9 0,6
1983 41,0 24,4 2,5 10,8 8,9 6,8 3,2 0,0 1,9 0,6
1979 36,7 27,5 1,4 8,7 9,7 10,2 3,5 0,0 1,2 1,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 29,1 17,6 16,0 6,1 20,9 1,5 1,9 2,4 2,7 1,7
2013 39,3 19,3 16,0 4,6 9,7 2,7 3,6 1,9 1,2 1,7
2009 38,9 12,2 22,8 7,1 11,6 3,0 2,3 0,2 1,0 0,9
2005 33,2 8,4 22,6 11,6 11,5 3,5 3,6 0,1 0,8 4,8
2001 22,3 11,9 10,9 14,4 8,7 10,5 1,9 0,0 0,7 18,6
1997 31,3 8,1 10,0 10,1 13,2 14,1 3,3 0,2 1,1 8,7
1993 31,6 9,9 2,7 13,3 32,3 5,3 2,9 0,0 0,7 1,2
1989 37,5 15,4 10,9 17,9 7,4 6,6 2,2 0,0 0,0 2,2
1985 46,4 21,3 1,3 14,4 6,5 6,4 2,5 0,0 0,7 0,4
1981 37,6 26,7 2,8 11,0 8,9 8,3 3,4 0,0 0,8 0,6
1977 40,8 20,9 1,3 8,5 11,4 12,8 3,0 0,0 0,7 0,6
1961 29,5 4,3 0,0 46,9 8,2 3,5 3,0 0,0 0,0 4,7
1957 40,4 9,6 0,0 0,0 10,5 6,1 8,3 0,0 0,0 25,0
1953 51,1 7,8 0,0 0,0 6,9 8,1 7,8 0,0 0,0 18,3
1949 33,6 6,0 0,0 0,0 0,5 6,3 7,2 0,0 0,0 46,6
1945 45,9 10,2 0,0 0,0 2,7 0,0 19,8 0,0 0,0 21,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 36.8 20.2 0 5 15 3.6 19.4 0 0 0
Valgting 37,4 14,6 0,0 4,1 21,3 2,2 20,4 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned