Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Brønnøy

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 631 45,6 915 40,2 1 546 43,1 18,7 10 3
H 304 22,0 497 21,8 801 22,3 8,1 5 1
Frp 135 9,8 189 8,3 324 9,0 6,0 2 1
SV 92 6,6 139 6,1 231 6,4 1,1 2 1
Sp 93 6,7 231 10,1 324 9,0 -30,1 2 -9
KrF 18 1,3 46 2,0 64 1,8 0,5 0 0
V 21 1,5 37 1,6 58 1,6 -3,3 0 -1
R 90 6,5 152 6,7 242 6,7 -0,9 2 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
906 65,5 1 437 63,1 2 343 65,2 -11,2 16 -5
H+Frp+
KrF+V
478 34,5 769 33,8 1 247 34,7 11,3 7 1
Nærmest til å vinne mandat: KrF (44 stemmer), tape mandat: SV (11 stemmer)
Fremmøte: 60,1 % Stemmeberettigede: 6 149 Opptalte stemmer: 3 662
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:11 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 43,1 22,3 9,0 6,4 9,0 1,8 1,6 0,0 6,7 0,0
20/9 - 15:15 43,1 22,3 9,0 6,4 9,0 1,8 1,6 0,0 6,7 0,0
20/9 - 15:15 43,1 22,3 9,0 6,4 9,0 1,8 1,6 0,0 6,7 0,0
14/9 - 10:30 43,1 22,3 9,0 6,4 9,0 1,8 1,6 0,0 6,7 0,0
14/9 - 10:02 43,1 22,3 9,0 6,4 9,0 1,8 1,6 0,0 6,7 0,0
14/9 - 10:02 43,1 22,3 9,0 6,4 9,0 1,8 1,6 0,0 6,7 0,0
13/9 - 09:55 43,1 22,3 9,0 6,4 9,0 1,8 1,6 0,0 6,7 0,0
13/9 - 09:55 43,1 22,3 9,0 6,4 9,0 1,8 1,6 0,0 6,7 0,0
13/9 - 09:55 43,1 22,3 9,0 6,4 9,0 1,8 1,6 0,0 6,7 0,0
13/9 - 09:55 43,1 22,3 9,0 6,4 9,0 1,8 1,6 0,0 6,7 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 24,3 (7) 14,3 (4) 3,0 (1) 5,3 (1) 39,1 (11) 1,3 (0) 4,9 (1) 0,0 (0) 7,7 (2) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 20,3 (5) 18,7 (5) 4,0 (1) 6,9 (2) 20,5 (6) 1,4 (0) 6,6 (2) 0,0 (0) 7,7 (2) 0,0 (0)
Siste lokale målings 44,4 (11) 26,2 (6) 5,5 (1) 5,8 (1) 8,5 (2) 0,4 (0) 1,7 (0) 0,0 (0) 7,5 (2) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 20,9 (6) 17,7 (5) 4,3 (1) 7,0 (2) 19,3 (5) 1,6 (0) 6,6 (2) 0,0 (0) 8,7 (2) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 20,4 (5) 18,0 (5) 4,0 (1) 6,9 (2) 21,0 (6) 1,4 (0) 6,7 (2) 0,0 (0) 9,0 (2) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 21,7 (6) 24,4 (6) 4,5 (1) 6,7 (2) 14,2 (4) 2,6 (0) 4,3 (1) 0,0 (0) 10,5 (3) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 10 3 56 30
Høyre 28 4 48 29
KrF 7 2 63 43
Venstre 9 1 42 33
Sp 10 0 53 30
Ap 22 4 56 55
SV 15 2 50 53
Rødt 11 2 51 55
Sum 112 18 52 41
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Fylke Nordland
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 7 787
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 3 880
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 74,1 %
K-2019 62,2 %
F-2019 54,6 %
S-2017 74,0 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 27 til 23. (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Eilif Kristian Trælnes, Sp (2019-)
Johnny Hanssen, Ap (2015-2019)
Kjell H. Trælnes, Sp (2007-2015)
Partier i posisjon 2019-2023 Sp, H, Frp
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, V
Partier i posisjon 2011-2015 Sp, V, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, Sp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / BA 22/8-2023 44,4 (11) 26,2 (6) 5,5 (1) 5,8 (1) 8,5 (2) 0,4 (0) 1,7 (0) 0,0 (0) 7,5 (2) 0,0 (0)
Norfakta / BA 12/6-2023 43,2 (10) 21,2 (5) 7,2 (2) 5,3 (1) 9,4 (2) 0,3 (0) 4,7 (1) 0,0 (0) 7,8 (2) 0,0 (0)
Norfakta / BA 30/8-2019 26,1 (7) 11,0 (3) 2,1 (0) 6,3 (2) 40,9 (11) 0,8 (0) 7,5 (2) 0,0 (0) 5,4 (2) 0,0 (0)
Norfakta / BA 1/7-2019 28,3 (8) 12,7 (3) 2,8 (1) 6,6 (2) 30,2 (8) 2,3 (0) 10,6 (3) 0,0 (0) 6,5 (2) 0,0 (0)
Norfakta / BA 5/9-2015 33,2 (9) 26,5 (7) 0,0 (0) 2,9 (1) 14,8 (4) 1,9 (0) 20,7 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / BA 13/6-2015 41,9 (12) 27,3 (7) 0,0 (0) 3,4 (1) 11,6 (3) 2,4 (0) 13,5 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / BA 24/8-2011 31,8 (9) 24,3 (7) 7,7 (2) 4,4 (1) 24,2 (6) 1,4 (0) 6,3 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 24,3 14,3 3,0 5,3 39,1 1,3 4,9 0,0 7,7 0,0
2015 37,3 15,6 0,0 4,3 20,2 2,4 20,3 0,0 0,0 0,0
2011 35,6 32,5 4,1 3,2 18,2 1,9 4,6 0,0 0,0 0,0
2007 14,7 8,4 7,0 6,4 43,3 2,5 9,0 0,0 0,0 8,6
2003 20,7 12,1 10,8 12,3 17,2 3,4 13,7 0,0 0,0 9,9
1999 26,3 12,6 4,6 17,0 15,2 6,7 6,0 0,0 0,0 11,7
1995 40,9 12,4 3,2 10,6 28,0 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0
1991 39,5 15,7 2,2 12,2 21,1 4,7 1,9 0,0 2,5 0,0
1987 48,0 18,5 5,2 10,0 8,0 5,3 2,8 0,0 2,3 0,0
1983 42,8 23,0 2,6 11,2 7,6 6,6 3,4 0,0 2,7 0,0
1979 36,7 30,0 0,0 10,6 10,4 8,0 4,3 0,0 0,0 0,0
1959 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,5
1955 40,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,7
1951 53,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,4
1945 36,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 23,5 11,7 5,1 5,3 40,1 1,1 2,3 3,3 6,2 1,3
2015 40,9 15,3 6,4 4,1 16,1 2,2 6,7 3,0 3,0 2,3
2011 36,6 29,8 7,3 4,1 12,2 2,1 2,8 0,7 2,7 1,8
2007 30,8 12,4 13,4 6,9 22,7 3,1 4,8 0,7 2,3 2,6
2003 26,1 11,3 14,6 14,6 15,3 3,9 3,6 0,5 2,1 8,0
1999 25,1 26,1 7,0 12,3 12,7 6,2 3,2 0,0 1,8 5,6
1995 34,1 15,7 4,4 10,3 23,6 5,0 3,7 0,0 2,1 1,1
1991 35,8 16,3 2,7 16,3 18,7 5,5 2,9 0,0 1,9 0,0
1987 46,1 20,6 5,0 10,1 7,2 5,6 2,9 0,0 1,9 0,6
1983 41,0 24,4 2,5 10,8 8,9 6,8 3,2 0,0 1,9 0,6
1979 36,7 27,5 1,4 8,7 9,7 10,2 3,5 0,0 1,2 1,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 29,4 10,1 11,9 6,6 27,5 1,2 1,8 1,8 6,2 3,4
2017 29,1 17,6 16,0 6,1 20,9 1,5 1,9 2,4 2,7 1,7
2013 39,3 19,3 16,0 4,6 9,7 2,7 3,6 1,9 1,2 1,7
2009 38,9 12,2 22,8 7,1 11,6 3,0 2,3 0,2 1,0 0,9
2005 33,2 8,4 22,6 11,6 11,5 3,5 3,6 0,1 0,8 4,8
2001 22,3 11,9 10,9 14,4 8,7 10,5 1,9 0,0 0,7 18,6
1997 31,3 8,1 10,0 10,1 13,2 14,1 3,3 0,2 1,1 8,7
1993 31,6 9,9 2,7 13,3 32,3 5,3 2,9 0,0 0,7 1,2
1989 37,5 15,4 10,9 17,9 7,4 6,6 2,2 0,0 0,0 2,2
1985 46,4 21,3 1,3 14,4 6,5 6,4 2,5 0,0 0,7 0,4
1981 37,6 26,7 2,8 11,0 8,9 8,3 3,4 0,0 0,8 0,6
1977 40,8 20,9 1,3 8,5 11,4 12,8 3,0 0,0 0,7 0,6
1961 29,5 4,3 0,0 46,9 8,2 3,5 3,0 0,0 0,0 4,7
1957 40,4 9,6 0,0 0,0 10,5 6,1 8,3 0,0 0,0 25,0
1953 51,1 7,8 0,0 0,0 6,9 8,1 7,8 0,0 0,0 18,3
1949 33,6 6,0 0,0 0,0 0,5 6,3 7,2 0,0 0,0 46,6
1945 45,9 10,2 0,0 0,0 2,7 0,0 19,8 0,0 0,0 21,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 24.5 16.1 3.2 4.7 39 1.4 4.4 0 7.2 0
Valgting 24,3 13,6 3,0 5,6 39,1 1,3 5,1 0,0 7,8 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned