Poll of polls

Frp+H+R opp i Vestfold

illustrasjon

Publisert 12. juni 2023. Sist endret 12. juni 2023.

Vestfold fylkesting – InFact for NRK – opptatt 6. juni 2023 – 1.003 spurte.

(Nye) Vestfold fylkeskommune vil fra 1. januar 2024 bestå av seks kommuner: Tønsberg, Færder, Larvik, Holmestrand, Sandefjord, Horten.

1) NRKs fylkestingsmåling i Vestfold (oppslutning sum disse seks kommunene i fylkestingsvalget 2019):

a. R 4,9 (3,3)

b. SV 4,5 (4,7)

c. Ap 21,0 (27,0)

d. Sp 4,8 (10,8)

e. MDG 2,8 (7,4)

f. V 3,2 (3,4)

g. KrF 3,1 (3,4)

h. H 35,8 (26,9)

i. Frp 13,9 (9,9)

j. INP 3,7 (-)

k. Andre 2,3

l. Tre partier er i vekst mot 2019: Fremskrittspartiet, Høyre og Rødt.

2) Arbeiderpartiets landstendens i NRKs fylkestingsmålinger i Nordland (9. juni) og Vestfold (12. juni) er 18,2 og 18,8. Senterpartiets er 7,7 og 6,4. Høyres landstendens iht denne målingen er 27 pst.

3) NRKs fylkestingsmåling (i parentes kommunevalget Vestfold = sum målinger om kommunevalg i alle seks kommuner, forutsatt at kommunene leverer samme antall godkjente stemmer som i kommunevalget 2019):

a. R 4,9 (4,7)

b. SV 4,5 (4,9)

c. Ap 21,0 (22,0)

d. Sp 4,8 (3,6)

e. MDG 2,8 (3,7)

f. V 3,2 (3,3)

g. KrF 3,1 (4,0)

h. H 35,8 (35,0)

i. Frp 13,9 (13,8)

j. Stort sammenfall mellom NRKs fylkestingsmåling Vestfold og Jon Aabyes beregning av kommunevalget Vestfold.

4) Fylkestingsvalget iht nasjonal måling fra Nationen, Klassekampen og Marthinsen 10. juni (i parentes fylkestingsvalget iht Aabyes beregning i lys av lokale målinger):

a. Ap 20,2 (18,8)

b. H 30,7 (30,8)

c. Frp 11,0 (11,4)

d. SV 7,2 (8,8)

e. Sp 9,4 (7,9)

f. KrF 3,8 (4,0)

g. V 3,5 (4,2)

h. MDG 3,4 (4,0)

i. R 5,7 (5,8)

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner