Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Fylkestingsvalg: Vestfold

Velg nytt fylke eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
F2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 11 581 22,6 14 747 22,4 26 328 22,9 0,0 10 10
H 16 891 33,0 19 418 29,6 36 309 31,6 0,0 13 13
Frp 6 507 12,7 8 463 12,9 14 970 13,0 0,0 5 5
SV 3 017 5,9 3 138 4,8 6 155 5,4 0,0 2 2
Sp 1 648 3,2 3 206 4,9 4 854 4,2 0,0 2 2
KrF 1 698 3,3 2 402 3,7 4 100 3,6 0,0 1 1
V 1 756 3,4 2 349 3,6 4 105 3,6 0,0 2 2
MDG 2 277 4,5 2 385 3,6 4 662 4,1 0,0 2 2
R 2 119 4,1 2 115 3,2 4 234 3,7 0,0 2 2
Andre (vis) 3 643 7,1 5 392 8,2 9 035 7,9 0,0 2 2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
20 642 40,4 25 591 39,0 46 233 40,3 0,0 18 18
H+Frp+
KrF+V
26 852 52,5 32 632 49,7 59 484 51,8 0,0 21 21
Nærmest til å vinne mandat: KrF (5 stemmer), tape mandat: V (5 stemmer)
Stemmeberettigede: 203 785 Fremmøte: 57,3 % Opptalte stemmer: 116 836
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:13 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kommuner i fylket | Fylkesoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. Beregningen tar bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten med prognose hvis tilgjengelig - siste ti registreringer

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 22,9 31,6 13,0 5,4 4,2 3,6 3,6 4,1 3,7 7,8
20/9 - 15:15 22,9 31,6 13,0 5,4 4,2 3,6 3,6 4,1 3,7 7,8
20/9 - 15:15 22,9 31,6 13,0 5,4 4,2 3,6 3,6 4,1 3,7 7,8
14/9 - 10:30 22,9 31,6 13,0 5,4 4,2 3,6 3,6 4,1 3,7 7,8
14/9 - 10:30 22,9 31,6 13,0 5,4 4,2 3,6 3,6 4,1 3,7 7,8
14/9 - 10:30 22,9 31,6 13,0 5,4 4,2 3,6 3,6 4,1 3,7 7,8
14/9 - 10:02 22,9 31,6 13,0 5,4 4,2 3,6 3,6 4,1 3,7 7,8
14/9 - 10:02 22,9 31,6 13,0 5,4 4,2 3,6 3,6 4,1 3,7 7,8
14/9 - 10:02 22,9 31,6 13,0 5,4 4,2 3,6 3,6 4,1 3,7 7,8
13/9 - 10:35 22,9 31,6 13,0 5,4 4,2 3,6 3,6 4,1 3,7 7,8

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Poll of polls (brutt ned) 23,5 (9) 36,0 (15) 12,5 (5) 6,8 (3) 6,1 (2) 3,3 (1) 5,1 (2) 4,9 (2) 3,6 (1) 2,5 (1)
Siste lokale målings 19,2 (8) 33,2 (14) 13,2 (6) 7,8 (3) 4,5 (2) 3,6 (1) 3,8 (2) 3,3 (1) 4,6 (2) 6,7 (2)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 22,5 (9) 40,6 (16) 12,6 (5) 5,6 (2) 7,0 (3) 3,2 (1) 3,3 (1) 3,3 (1) 4,9 (2) 2,2 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Snittalder Kvinneandel
Frp 23 49 26
Høyre 37 56 46
KrF 33 55 42
Venstre 40 54 50
Sp 40 50 58
Ap 46 46 50
SV 23 47 57
Rødt 30 49 50
MDG 25 47 56
Liberalistene 10 38 0
Industri- og Næringspartiet 28 56 18
Partiet Sentrum 27 51 67
Folkestyretlisten 11 53 82
Norgesdemokratene 17 62 35
Folkets Parti 10 58 40
Konservativt 29 53 34
Sum 429 51 46
| Tidligere valg | Last ned

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2019 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) Partier
Posisjon Ikke registrert. Tips mottas med takk. Mer informasjon.
Borgerlige 43.6 (0) 56.9 (23) 53.8 (23) 59.7 (23) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 53.2 (0) 44.9 (17) 39.4 (16) 43.3 (17) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 17.6 (0) 14.5 (5) 11.9 (5) 13.5 (5) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om dette fylket

 • SV vokser i Vestfold (25/8-2023)
 • Frp+H+R opp i Vestfold (12/6-2023)

  Fylkesfakta

  Folketall per 30. oktober 2010 (SSB)253 555
  Godkjente stemmer fylkestingsvalget 2019 0
  Mandater i fylkestinget 41 (mandatfordeling)
  Fylkesordførere etter 2007

  Mer informasjon Wikipedia

  Lokale meningsmålinger for dette fylket

  Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

  Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
  InFact / NRK / Amedia 25/8- 2023 19,2 (8) 33,2 (14) 13,2 (6) 7,8 (3) 4,5 (2) 3,6 (1) 3,8 (2) 3,3 (1) 4,6 (2) 6,7 (2)
  InFact / NRK / Amedia 12/6- 2023 21,0 (9) 35,8 (15) 13,9 (6) 4,5 (2) 4,8 (2) 3,1 (1) 3,2 (1) 2,8 (1) 4,9 (2) 6,0 (2)

  Tidligere kommunevalgresultater i fylket

  Oppslutning i prosent. Beregningen tar bare hensyn til strukturendringer i siste periode.

  | Last ned

  Tidligere fylkestingsvalg

  Oppslutning i prosent. Beregningen tar bare hensyn til strukturendringer i siste periode.

  | Last ned