Poll of polls

Raymond mangler 0,48 pst

illustrasjon

Publisert 11. juni 2023. Sist endret 11. juni 2023.

Fakta om målingen
Respons for VG.
OEV
Ap17,1-1,3
H36,03,4
Frp3,6-2,5
SV14,74,6
Sp1,70,9
KrF1,80,1
V7,9-1,2
MDG8,7-1,5
R6,70,9
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 800 (gir vanlige feilmarginer).

Oslo – kommunevalg – Respons for VG – opptatt 3–6 juni 2023.

Tusen takk til VG, ved Andreas Nielsen, for hyggelig kontakt og innsyn i bakgrunnstall.

Respons målte også Oslo for Venstre med opptak 10–27 mai. Begge målingene hadde 800 spurte og et hårfint borgerlig flertall 30 vs 29.

1) Oslo bystyre 59 representanter iht Respons for VG (Respons for Venstre):

a. Ap 10 (11)

b. H 22 (21)

c. Frp 2 (3)

d. SV 9 (8)

e. Sp 1 (0)

f. KrF 1 (0)

g. V 5 (6)

h. MDG 5 (6)

i. R 4 (4)

2) Høyre holder sistemandatet. Arbeiderpartiet er nærmeste utfordrer. Mandatberegningen.

3) Settes Arbeiderpartiet i VGs måling til 17,582 pst og ikke 17,1 pst, og de øvrige uendret, henter Ap Høyres sistemandat. Bystyret får da Ap 11 og H 21 og rødgrønt flertall 30 vs 29.

4) Omregnet i velgere mangler Raymond Johansen 1.760 stemmer, så fremt Oslo leverer 365.467 godkjente stemmer som i 2019. Gitt feilmarginene, er det ikke mulig å peke ut en favoritt i Oslo.

5) Nøkkeltall i Oslo, som i andre kommuner der stortingsblokkene står mot hverandre, er Arbeiderpartiets lojalitet og lekkasje til Høyre. Et valg svarende til Arbeiderpartiets ambisjoner i Oslo og andre storbyer forutsetter høyere lojalitet og lavere lekkasje til Høyre.

6) Lojalitet mot stv 2021 iht Respons for VG (Respons for Venstre):

a. R 56 (64)

b. SV 73 (65)

c. Ap 49 (51) – Raymond Johansens hovedoppgave er å øke denne

d. Sp 15 (18)

e. V 55 (53)

f. KrF 67 (34)

g. H 88 (86)

h. Frp 41 (64)

i. MDG 62 (68)

j. Merk særlige feilkilder ved bakgrunnstall.

7) Oslo Høyres lojalitet er bemerkelsesverdig. Det er sjelden at et så stort parti kan holde på nesten 90 pst av stortingsvelgerne når spørsmålet gjelder kommunevalg. Bergen Høyre hadde til sammenligning lojalitet 78 på forrige Respons-måling (Respons/SV ultimo mai). Foruten Arbeiderpartiets lojalitet og lekkasje til Høyre, kan spørsmålet om Høyre makter å holde en så uvanlig høy lojalitet bli avgjørende i målfoto-valget i hovedstaden.

8) Arbeiderpartiets lekkasje av egne 2021-velgere til Høyre i Oslo (Ap 87.158 stemmer i Oslo i 2021):

a. Respons/V i mai: Brutto 14.200 (16 pst av Ap-velgerne), 1.900 fra H (2 pst av H-velgerne) = netto ca 12.000.

b. Respons/VG i juni: Brutto 15.800 (18 pst av Ap-velgerne), 400 fra H (0,4 pst av H-velgerne = netto ca. 15.000.

9) Velgere under 30 år, snitt Oslo i målingene for Venstre og VG: SV 17 – Ap 15 – V 11 – H 33 – MDG 10. Blant spørsmålene før innspurten i valgkampen er hva AUF vil satse på for om mulig å få til et bedre skolevalg for Ap enn målingene kan tyde på (merk da at vi f.t. bare har tall for velgere under 30 år, som er en større gruppe enn deltakerne i skolevalget).

10) Prosentandel av egne 2021-velgere som svarte «ikke sikker» da Respons for VG ringte (parentes Respons for Venstre):

a. R 16 (14)

b. SV 5 (9)

c. Ap 21 (21) – gir mulighet for mobilisering

d. Sp 32 (37)

e. V 12 (10)

f. KrF 21 (17)

g. H 7 (4) – fullmobilisert

h. Frp 11 (12)

i. MDG 21 (4)

11) Gabriel Steinsbekks merknader. Tusen takk til Gabriel for tekst, observasjoner og beregninger i pkt. 12–18.

12) Forskjellen fra Respons for Venstre til Respons for VG, er størst for Høyre (+1,9 pp), SV (+1,5 pp), Frp (-1,6 pp) og Ap (-0,9 pp).

13) For Høyres og Frps del henger dette i stor grad sammen med en stor økning i nettotap fra Frp til H (opp fra i overkant av 1.000 i Hs favør hos Venstre til i overkant av 5.000 hos VG).

14) Høyre øker også lojaliteten til usannsynlig høye 88 pst. Frps faller fra 64 pst til 41 pst. Et så stort fall i lojalitet fra samme byrå på to målinger som er tatt opp innenfor en kort periode illustrerer volatiliteten i bakgrunnstallene, spesielt for de mindre partiene (Frp hadde 28 respondenter som svarer til deres 2021-velgere hos Respons for VG og 34 hos Respons/V), og viser igjen hvorfor disse må tolkes med varsomhet.

15) SV får en økning i lojaliteten på seks prosentpoeng, og er det eneste partiet i tillegg til H som har lojalitet over 70. Ellers er den største forskjellen for SV fra forrige Respons-måling at partiet henter 20 pst av velgerne i Andre-gruppen fra forrige stortingsvalg. SV taper også langt færre velgere til Ap i den nyeste Respons-målingen.

16) Arbeiderpartiet har i tillegg til det økte tapet til Høyre også et klart økt tap til MDG. I VGs måling er faktisk MDG det partiet Ap taper nest mest til. Grunnen til at overgangene fra Ap ikke løfter MDG oppslutningsmessig, er at MDG har flere usikre velgere og henter færre tidligere hjemmesittere.

17) Arbeiderpartiets nettotap til Høyre er i Oslo, som i Bergen, den største direkteovergangen mellom blokkene. Hos Respons for VG er den i overkant av 15.000 velgere, eller da i overkant av fire prosentpoeng i oppslutning.

18) Respons for VG uvektet (Respons for VG uten velgere som ikke stemte i 2021):

a. Ap 15,4 (16,8)

b. H 39,8 (35,3)

c. Frp 2,8 (3,6)

d. Sp 1,5 (1,2)

e. SV 12,5 (15,4)

f. KrF 2,1 (2,0)

g. V 8,8 (7,9)

h. MDG 8,8 (8,9)

i. R 7,5 (7,3)

Oslo bystyre

Antall mandater.

H Frp KrF V H KrF V Frp A Ap MDG SV R
K2023 24 1 6 31 1 27
Respons / VG 8/6-23 24 1 5 30 0 28
InFact / Frp 2/6-23 25 0 5 30 0 29
Respons / Venstre 1/6-23 24 0 6 30 0 29
Norstat / NRK 16/5-23 24 0 4 28 4 26
Respons / Høyre 27/3-23 23 1 5 29 0 29
Norstat / Aftenp 14/3-23 25 1 4 30 0 29
InFact / Nettavisen 25/1-23 26 1 5 32 0 27
Respons / Høyre 22/12-22 22 1 6 29 0 29
Norstat / Aftenp 7/12-22 23 1 4 28 0 31
Respons / Høyre 14/9-22 22 1 5 28 0 31

Oslo 1979-2023

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 Norstat / NRK 16/5-23 Respons / Venstre 1/6-23 InFact / Frp 2/6-23 Respons / VG 8/6-23
Ap 33,5 33,0 23,0 18,4 15,7 18,0 19,7 17,1
Høyre 43,3 42,4 23,5 32,6 34,6 34,1 33,0 36,0
Frp 4,6 7,0 6,0 6,1 4,5 5,3 6,2 3,6
SV 5,6 6,7 13,3 10,1 12,5 13,3 12,2 14,7
Sp 0,8 0,7 3,1 0,8 1,4 0,9 0,8 1,7
KrF 5,4 4,8 1,8 1,7 0,5 0,9 0,9 1,8
Venstre 3,5 2,8 10,0 9,1 6,7 8,8 8,6 7,9
MDG 0,0 0,0 8,5 10,2 9,9 8,8 8,4 8,7
Rødt 1,8 1,7 8,3 5,8 7,1 7,0 6,8 6,7
Andre 1,3 1,0 2,5 5,2 7,2 2,9 3,4 1,1
R + SV + MDG + Ap + Sp 41,8 42,1 56,1 45,3 46,6 48,0 47,9 48,9
Frp + H + KrF + V 56,9 56,9 41,4 49,4 46,3 49,1 48,7 49,3
Sp + KrF + V 9,8 8,2 15,0 11,6 8,6 10,6 10,3 11,4

Oslo leverte ved kommunevalget 2023 362 385 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Oslo fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner