Poll of polls

Neglebiter i Trondheim

illustrasjon

Publisert 6. juni 2023. Sist endret 6. juni 2023.

Fakta om målingen
InFact for Nidaros.
OEEV
Ap20,80,4-3,3
H30,41,11,2
Frp6,8-1,91,4
SV12,0-1,5-0,3
Sp4,11,12,1
KrF2,80,60,8
V5,4-0,3-0,3
MDG5,5-0,4-0,7
R7,8-1,33,2
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 809 (gir vanlige feilmarginer).

Trondheim – kommunevalg – InFact for Nidaros – opptatt 1. juni, publisert 5. juni 2023.

Takk til journalist Håvard Finnseth for innsyn i bakgrunnstallene.

1) Trondheim bystyre har 67 representanter. Rødgrønn stortingsblokk vinner i målingen 34 (Ap+Sp+SV+MDG+R). Borgerlige vinner 33 (Frp+H+KrF+V+Pp).

2) Nidaros skriver at «Som om ikke dette var spennende nok, er det åpent om partier som MDG og Sp vil holde seg på rødgrønn side, eller gå inn for et samarbeid til Høyre. Også KrF har tidligere uttalt at de er åpne for samarbeid begge veier.»

3) Gitt dette, kan trønderhovedstaden bli en nerveslitende neglebiter både i valgkampen, under opptellingen og når partiene skal forhandle etter valget.

4) Målingen (kvlg 2019) – representanter til høyre:

a. Ap 20,8 (25,0) – 14

b. Frp 6,8 (5,1) – 5

c. H 30,4 (20,6) – 21

d. KrF 2,8 (2,0) – 2

e. V 5,4 (4,9) – 4

f. SV 12,0 (11,3) – 8

g. Sp 4,1 (7,1) – 3

h. R 7,8 (6,9) – 5

i. MDG 5,5 (10,4) – 4

j. Pp 1,8 (4,8) – 1

k. Mandatberegningen.

l. Arbeiderpartiets minus og Høyres pluss er omtrent som landstendensen for begge partiene.

5) Lojalitet mot stv 2021 (InFact for Nidaros i mars):

a. Ap 43 (48)

b. Frp 54 (63)

c. H 80 (78)

d. KrF 86 (50)

e. V 41 (44)

f. SV 55 (65)

g. Sp 43 (30)

h. R 52 (69)

6) Nøkkeltall i Trondheim er – som i andre storbyer – Arbeiderpartiets lojalitet og lekkasjen til Høyre.

a. Arbeiderpartiets lojalitet er 43. Det betyr at 57 pst av partiets 2021-velgerne i Trondheim enten har satt seg på gjerdet (svarte «ikke sikker» når InFact ringte) eller har meldt overgang til andre partier.

b. Skal Arbeiderpartiet både oppnå et resultat i Trondheim som svarer til egne ambisjoner og sikre et rødgrønt flertall, må lojaliteten opp.

c. Arbeiderpartiets lekkasje til Høyre er 13 pst av egne 2021-velgere mot 15 pst i mars. Høyre må trolig kombinere høy egen lojalitet med slike eller høyere overganger fra Ap om partiet skal vinne makt i Trondheim.

d. Lekkasjen motsatt – fra Høyre til Ap – er iht InFact i juni på 3 pst av Høyres 2021-velgere mot 4 pst i mars. Høyre tåler neppe høyere egen lekkasje om ordfører-ambisjonene skal oppnås. Koblingen for H av høy lojalitet, tosifrete overganger fra Ap og lav lekkasje til Ap er krevende.

7) Venstre henter i Trondheim i juni ifølge InFact 13 pst av MDG-velgerne i 2021, og sender 7 pst av V-velgerne i retur. I mars var MDG-lekkasjen til V på 11 pst og det var da ingen V-lekkasje til MDG.

8) Prosentandel av egne 2021-velgere som i juni svarte «ikke sikker» da InFact ringte (parentes mars):

a. Ap 32 (27) – gir stor mulighet for mobilisering

b. Frp 15 (0)

c. H 9 (11) – fullmobilisert

d. KrF 7 (20)

e. V 12 (21)

f. SV 19 (10)

g. Sp 25 (32)

h. R 21 (18)

i. MDG 31 (22)

9) Gabriel Steinsbekks merknader til målingen i pkt 10–16, og skal der krediteres observasjoner og tekst. Tusen takk til Gabriel, som sammenligner med InFacts måling for Nidaros i mars.

10) Frp har størst nedgang med 1,9 prosentpoeng, etterfulgt av SV og R med hhv. -1,5 pp og -1,3 pp.

11) Frps nedgang handler først og fremst om ca. 10 prosentpoeng lavere lojalitet sammenlignet med mars, som omsettes i større tap til H. I tillegg vinner Frp færre nye velgere fra Sp og Andre-gruppen denne måneden.

12) Både SV og Rødt har også klart lavere lojalitet i juni, sammenlignet med mars. SVs lojalitet er ned i underkant av ti prosentpoeng, mens Rødts er ned 17 prosentpoeng. Når det gjelder hvor disse velgerne går, er bildet det samme for begge partiene: Flere går til Ap og til sofaen.

13) Størst framgang fra mars har Andre-gruppen (+2,4 prosentpoeng) og H og Sp (begge +1,1 pp). Andre-gruppen generelt henter flere velgere fra Frp og hjemmesitterne i 2021, mens Pensjonistpartiet først og fremst øker hentingen fra Ap.

14) Høyre øker hentingen fra Frp og fra Sp, men har en lavere stemmeandel blant aktiviserte 2021-hjemmesittere i juni enn i mars.

15) Senterpartiet har en økt lojalitet på 13 prosentpoeng, og det ser ut til å være egne usikre velgere fra forrige måling som nå begynner å vende tilbake til partiet.

16) Ser vi på de direkte overgangene mellom Ap og Høyre, er det uten tvil her kampen om flertallet står mellom blokkene i Trondheim. Arbeiderpartiet taper i overkant av 4.000 velgere netto til Høyre, eller rundt regnet fire prosentpoeng i oppslutning. På snittet av de to ferskeste Oslo-målingene var tilsvarende tall i overkant av tre prosentpoeng (Respons/V og InFact/Frp).

Trondheim bystyre

Antall mandater.

Ap Sp SV Ap Sp SV A Ap Sp SV R A H KrF V Frp A
K2023 27 31 34 29 4
InFact / Nidaros 5/6-23 25 26 31 32 1
Norstat / Adressa / NRK 10/5-23 25 27 31 29 2
Norstat / Adressa / NRK 23/3-23 22 23 30 31 1
InFact / Nidaros 15/3-23 25 25 31 32 0
Norstat / Adressa / NRK 21/11-22 24 28 34 29 4
InFact / Nidaros 1/9-22 27 28 33 29 1
Norstat / Adressa / NRK 12/7-22 28 28 36 26 0

Trondheim 1979-2023

Oppslutning i prosent.

S 2021 K 2023 F 2023 InFact / Nidaros 15/3-23 Norstat / Adressa / NRK 23/3-23 Norstat / Adressa / NRK 10/5-23 InFact / Nidaros 5/6-23
Ap 30,3 24,1 25,5 20,4 16,6 16,7 20,8
Høyre 18,3 29,2 28,0 29,3 33,4 29,4 30,4
Frp 7,4 5,4 5,5 8,7 3,8 5,6 6,8
SV 11,5 12,3 11,0 13,5 14,6 16,4 12,0
Sp 7,7 2,0 2,8 3,0 1,3 2,4 4,1
KrF 1,9 2,0 2,0 2,2 2,2 2,0 2,8
Venstre 5,7 5,7 5,5 5,7 5,5 5,2 5,4
MDG 6,5 6,2 6,8 5,9 8,9 10,4 5,5
Rødt 6,9 4,6 5,0 9,1 10,8 6,5 7,8
Andre 3,7 8,5 8,0 2,2 2,1 5,5 4,6
R + SV + MDG + Ap + Sp 62,9 49,2 51,0 51,9 52,2 52,4 50,2
Frp + H + KrF + V 33,3 42,3 41,0 45,9 44,9 42,2 45,4
Sp + KrF + V 15,3 9,8 10,3 10,9 9,0 9,6 12,3

Trondheim leverte ved kommunevalget 2023 109 353 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Trøndelag fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner