Poll of polls

Målfoto i Oslo

illustrasjon

Publisert 4. juni 2023. Sist endret 4. juni 2023.

Målinger i Oslo publisert 1. og 2. juni: Respons for Venstre og InFact for Fremskrittspartiet, begge vektet mot 2021.

Takk til Venstre og Frp for innsyn i bakgrunnstallene.

Begge målingene har et hårfint borgerlig flertall 30 vs 29 i Oslo bystyre. Hovedstaden er en thriller.

Respons for Venstre.

InFact for Fremskrittspartiet.

1) Snittet mellom målingene:

a. Ap 18,8 (12)

b. H 33,6 (21)

c. Frp 5,7 (4)

d. SV 12,7 (8)

e. Sp 0,8 (0)

f. KrF 0,9 (0)

g. V 8,7 (5)

h. MDG 8,6 (5)

i. R 6,9 (4)

j. Mandatberegningen.

k. Frp har sistemandatet.

l. Minimum for å vinne mandat iht dette snittet er 1,14 pst. KrF mangler 0,24. Sp mangler 0,34.

2) Gabriel Steinsbekk har i tabellene stilt opp snitt lojalitet og velgeroverganger i Oslo vs nasjonalt og Bergen. Tusen takk til Gabriel for tabellene og teksten i pkt 3 og 4.

3) Lojalitet:

a. Differansen for spesielt Sp og Frp på de nasjonale målingene er som vi har sett tidligere stor, med hhv. 12 prosentpoeng større på kommunevalg for Sp og motsatt for Frp. Rødt, V og SV har klart lavere lojalitet på spørsmål om kommunevalg.

b. Både Ap og Høyre har jevnt over samme lojalitet på spørsmål om kommunevalg og stortingsvalg nasjonalt, men også i både Oslo og Bergen (med en noe større differansen for Ap i Bergen på den negative siden).

c. Rødt, MDG og Venstre har en like lav lojalitet på spørsmål om kommunevalg i Oslo og Bergen som nasjonalt, mens SV har en høyere lojalitet i de to største byene.

4) Velgeroverganger:

a. Regjeringspartienes bruttotap til Høyre er verdt å merke seg. Tapene er nesten halvert hvis vi sammenligner nasjonale kommunemålinger med stortingsmålinger. Samtidig er tapet i storbyene noe større enn på de nasjonale stortingsmålingene.

b. Fremskrittspartiets tap til H er mer jevnt fordelt, med målingen i Bergen som en klar utligger.

5) Maktskifte i landets to største byer – særlig i Oslo – er trolig avhengig av relativt sett høyere overganger fra Arbeiderpartiet til Høyre enn nasjonalt. Målfoto-kampen i hovedstaden kan da bli avgjort på størrelsen av Raymond Johansens lekkasje til Eirik Lae Solberg.

6) Forrige måling i Oslo vektet mot 2021 var Respons for Høyre i mars. Lojalitet mot stv 2021 i Oslo iht (fra venstre) Respons/H i mars – Respons/V i mai – InFact/Frp i mai:

a. Ap 54 – 51 – 57

b. H 86 – 86 – 80

c. Frp 57 – 64 – 71

d. Sp 27 – 18 – 17

e. SV 66 – 65 – 59

f. KrF 67 – 34 – 50

g. V 54 – 53 – 49

h. MDG 66 – 68 – 55

i. R 67 – 64 – 57

7) Brutto overganger i Oslo fra V til H i pst av Vs 2021-velgere:

a. Rsp/H i mars: 22 pst

b. Rsp/H i mai: 24 pst

c. InFact/Frp i mai: 26 pst

8) Målfoto-valget i Oslo kan også bli avgjort av Venstres evne til å hente velgere fra Ap og MDG:

a. Fra Ap til V i pst av Ap-velgerne i 2021 hos Respons: 4 pst i mars 2023 og 3 pst i mai.

b. Fra V til Ap i pst av V-velgerne i 2021 hos Respons: 1 pst i mars 2023 og 5 pst i mai.

c. Fra MDG til V i pst av MDG-velgerne i 2021 hos Respons: 6 pst i mars 2023 og 7 pst i mai.

d. Fra V til MDG i pst av V-velgerne i 2021 hos Respons: 6 pst i mars 2023 og 3 pst i mai.

9) Vil målingene i Oslo antyde ulike valg?

a. Norstat (for NRK og Aftp) vekter mot 2019, og kan med lave råtall for bl.a. Folkets Parti (FP, tidligere FNB) i noen tilfeller komme til å vekte partiet opp slik at barometertallene gir det inntrykk at partiet har mandatsjanser.

b. Norstats måling for NRK i Oslo i mai er illustrerende. Folkets Parti ble fra et lavt råtall vektet opp til 2,7 pst og to mandater. Statskanalen erklærte i ingressen at «de aller minste partiene kan ende med å avgjøre hvem som skal styre byen».

c. Respons (for VG, Høyre og Venstre) vekter mot stv 2021. Lave råtall for Folkets Parti vil da ikke medføre oppvekting, og en ingress som NRK i sin måling i mai blir usannsynlig.

d. For partier i «andre»-gruppen hadde Respons for Venstre i mai: Lib 0,4 – Pp 0,4 – Dem 0,4 – Sentrum 0,4 – Pirat 0,4 – Alliansen 0,4.

e. Vil valgkampen i Oslo antyde ulike valg? (i) NRK og Aftenposten kan med Norstats vekting mot 2019 komme med målinger der ingen av stortingsblokkene har flertall (som NRK i mai), men at Folkets Parti er på vippen. (ii) Respons for VG og Høyre vil med vekting mot 2021 ha flertall for enten borgerlig eller rødgrønn stortingsblokk, og Folkets Parti kommer neppe på vippen.

Lojalitet og velgeroverganger: Nasjonalt – Oslo – Bergen

Sammenstilling av lojalitet og overganger iht snitt de to første nasjonale kommune- og stortingsmålingene i juni – snitt Oslo-målingene fra Respons/V og InFact/Frp – Bergen fra Respons/SV ultimo mai.

Lojalitet Nasjonal kommmune juni Nasjonal storting juni Oslo ultimo mai Bergen ultimo mai
Ap 56 53 54 46
H 82 86 83 78
Frp 57 69 68 43
Sp 49 37 17 24
SV 51 57 62 70
KrF 66 63 42 68
V 42 50 51 46
MDG 57 58 61 60
R 57 82 61 47

Overganger Nasjonal kommmune juni Nasjonal storting juni Oslo juni Bergen ultimo mai
Snitt brutto fra Ap til H 5 10 16 13
Snitt brutto fra H til Ap 1 1 3 2
Snitt brutto fra Sp til H 6 13 26 13
Snitt brutto fra Frp til H 10 13 15 30

Oslo bystyre

Antall mandater.

H Frp KrF V H KrF V Frp A Ap MDG SV R
K2023 24 1 6 31 1 27
InFact / Frp 2/6-23 25 0 5 30 0 29
Respons / Venstre 1/6-23 24 0 6 30 0 29
Norstat / NRK 16/5-23 24 0 4 28 4 26
Respons / Høyre 27/3-23 23 1 5 29 0 29
Norstat / Aftenp 14/3-23 25 1 4 30 0 29
InFact / Nettavisen 25/1-23 26 1 5 32 0 27
Respons / Høyre 22/12-22 22 1 6 29 0 29
Norstat / Aftenp 7/12-22 23 1 4 28 0 31
Respons / Høyre 14/9-22 22 1 5 28 0 31
Norstat / Aftenp 13/9-22 23 1 4 28 0 31

Oslo 1979-2023

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 Respons / Høyre 27/3-23 Norstat / NRK 16/5-23 Respons / Venstre 1/6-23 InFact / Frp 2/6-23
Ap 33,5 33,0 23,0 18,4 17,5 15,7 18,0 19,7
Høyre 43,3 42,4 23,5 32,6 33,6 34,6 34,1 33,0
Frp 4,6 7,0 6,0 6,1 5,0 4,5 5,3 6,2
SV 5,6 6,7 13,3 10,1 13,8 12,5 13,3 12,2
Sp 0,8 0,7 3,1 0,8 1,3 1,4 0,9 0,8
KrF 5,4 4,8 1,8 1,7 1,6 0,5 0,9 0,9
Venstre 3,5 2,8 10,0 9,1 8,4 6,7 8,8 8,6
MDG 0,0 0,0 8,5 10,2 10,2 9,9 8,8 8,4
Rødt 1,8 1,7 8,3 5,8 7,5 7,1 7,0 6,8
Andre 1,3 1,0 2,5 5,2 1,1 7,2 2,9 3,4
R + SV + MDG + Ap + Sp 41,8 42,1 56,1 45,3 50,3 46,6 48,0 47,9
Frp + H + KrF + V 56,9 56,9 41,4 49,4 48,6 46,3 49,1 48,7
Sp + KrF + V 9,8 8,2 15,0 11,6 11,3 8,6 10,6 10,3

Oslo leverte ved kommunevalget 2023 362 385 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Oslo fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner