Poll of polls

NRK må måle Alta på nytt

illustrasjon

Publisert 27. april 2023. Sist endret 27. april 2023.

Fakta om målingen
Norstat for NRK.
OEV
Ap17,8-3,0
H17,24,8
Frp22,4-2,5
SV9,12,0
Sp3,6-2,2
KrF2,5-0,7
V6,9-4,1
MDG3,50,8
R8,51,7
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 596 (gir vanlige feilmarginer).

Alta – Norstat for NRK – publisert 26. april 2023.

Tusen takk til NRKs Tone Sofie Aglen og Håvard Grønli for innsyn i bakgrunnstall.

1) Alta kommunestyre iht målingen (k-2019), 35 representanter: Ap 7 (9) – H 7 (3) – Frp 9 (7) – SV 3 (4) – Sp 1 (5) – KrF 1 (1) – V 3 (3) – MDG 1 (1) – R 3 (2) – Frp+H+V 19 som gir flertall.

2) Lojalitet og overganger mot kvlg 2019:

(i) Ap 50 – lekker 10 pst av 2019-velgerne til H – H sender null tilbake. Ap lekker 7 pst til Frp – Frp sender 1 pst av sine 2019-velgere i retur. 18 pst på gjerdet gir Ap mulighet for mobilisering.

(ii) Frp 79

(iii) H 85 – 4 pst av egne velgere til Frp – null pst til alle andre partier – 11 pst på gjerdet.

(iv) KrF 53

(v) R 64

(vi) Sp 18 – 11 pst til H – 9 pst til Frp – 33 pst på gjerdet

(vii) SV 45

(viii) V 56

(ix) MDG 65

3) Frp fikk 24,6 uvektet, og ble nedvektet til barometertall 22,4. Nedvekting av Frp er sjelden.

4) NRK opplyste dette i reportasjen: «Når Norstat har spurt Alta-velgerne om hva de vil stemme, oppgir 8,1 prosent av de spurte partier som ikke stiller liste i kommunevalget i høst.»

5) Disse 8,1 pst skriver seg fra: Pasientfokus 3,6 – INP 0,9 – Pp 0,8 – Andre 2,8. Verken Pasientfokus, INP eller Pp stiller liste i Alta i år. Etter at listene nå er levert, er det ingen grunn for byråene til å tildele oppslutning til en uspesifisert gruppe «andre». Respondentene må, for å få «godkjent stemme» i målinger om kommunevalg, ha pekt på et parti som stiller liste.

6) Pasientfokus lå inne med mandat i Alta kommunestyre i Norstats bakgrunnstall, men dette mandatet ble tatt ut da man oppdaget at partiet ikke stiller liste, og PFs mandat ble «overtatt» av Frp da målingen ble publisert.

7) Denne typen «justering» av en måling er neppe optimal. Ingen vet hvordan de 8,1 pst som «stemte» på partier som ikke stiller liste ville vært fordelt om de bare kunne velge mellom partier som stiller liste. Hvis f.eks. disse velgerne da hadde hatt en rødgrønn overvekt, ville blokkstillingen vært jevnere. De publiserte barometertallene kan derfor ikke anses korrekte.

8) Da Norstat og oppdragsgiveren NRK ble kjent med at 8,1 pst hadde avgitt «stemme» på partier som ikke stiller liste, burde beslutningen ha vært å måle Alta på nytt.

9) Takk til Gabriel Steinsbekk for merknader i pkt 10–12.

10) Veldig merkelig at Norstat ikke har rutiner for å opplyse respondentene om at partiet de oppgir ikke stiller liste i den aktuelle kommunen og så gi dem en sjanse til å svare. Enda rarere at de inkluderer listene i en mandatfordeling (som ble rettet som nevnt).

11) Høyre har "nasjonal stortingslojalitet" med 85 pst, og taper ikke én eneste respondent til andre partier enn Frp. Sp-lojalitet på 18 pst er vel noe vi tidligere bare har sett i f.eks. Oslo og Bergen. Landstendens for Ap basert på denne er 18–19 pst, selv med unormalt stor henting fra SV.

12) Frp ligger reelt sett an til å kunne bli Altas største parti. Relativt høy henting fra begge regjeringspartiene og klart lavere tap til Høyre enn vi har sett i andre kommuner løfter Frp.

Alta 1979-2023

Oppslutning i prosent.

K 2023 F 2023 InFact / KP 6/5-22 InFact / KP 16/9-22 Norstat / NRK 26/4-23
Ap 20,8 11,7 14,5 14,2 17,8
Høyre 12,4 8,0 9,6 10,2 17,2
Frp 24,9 22,5 23,0 22,4 22,4
SV 7,1 4,5 5,3 7,1 9,1
Sp 5,8 1,7 5,7 4,7 3,6
KrF 3,2 2,7 1,1 3,6 2,5
Venstre 11,0 7,2 3,9 1,8 6,9
MDG 2,7 2,9 5,0 2,7 3,5
Rødt 6,8 5,1 5,3 5,6 8,5
Andre 5,2 33,6 26,5 27,7 8,5
R + SV + MDG + Ap + Sp 43,2 26,0 35,8 34,3 42,5
Frp + H + KrF + V 51,6 40,4 37,6 38,0 49,0
Sp + KrF + V 20,1 11,7 10,7 10,1 13,0

Alta leverte ved kommunevalget 2023 8 763 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Finnmark fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner