Poll of polls

Jonas + Trygve vs Erna

illustrasjon

Publisert 4. april 2023. Sist endret 4. april 2023.

Fakta om målingen
InFact for TB.
OEEV
Ap20,70,5-1,3
H38,76,96,2
Frp11,7-3,1-0,1
SV5,3-2,5-0,9
Sp3,9-0,2-0,9
KrF4,7-0,50,6
V2,5-0,9-1,5
MDG4,50,80,3
R3,9-2,80,5
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 617 (gir vanlige feilmarginer).

Tønsberg – kommunevalg – InFact for Tønsbergs Blad – publisert 4. april 2023 – opptatt 22. mars – 617 spurte.

Vi viser til:

Tønsbergs Blads reportasje.

Tønsbergs Blads kommentar.

Takk til InFact for innsyn i bakgrunnstall.

1) Tønsberg kommunestyre iht målingen – 43 representanter, 22 gir flertall (k-2019):

a. Ap 9 (13)

b. H 18 (13)

c. Frp 5 (5)

d. SV 2 (3)

e. Sp 2 (6)

f. KrF 2 (2)

g. V 1 (2)

h. MDG 2 (4)

i. R 2 (1)

j. InFact har også i Tønsberg tildelt mandater til en uspesifisert gruppe av «andre» partier. Vi har tidligere pekt på at det selvsagt ikke kan skje. Representanter må tildeles partier. Vår fordeling av mandater avviker derfor fra oppsettet i Tønsbergs Blad.

2) Senterpartiets landstendens i sum de tre nylig målte kommunene på Østlandet – Frogn, Færder, Tønsberg – er 3,9 pst. Partiets landstendens i sum alle lokale målinger om kommunevalg publisert i 2023 er 6,1 (14,4 i k-2019). Vi hevder ikke at dette er et «riktig» nivå hvis valg i dag. Vi står utelukkende inne for beregningsmåten.

3) Lojalitet Tønsberg mars 2023 mot stv 2021 (lojalitet Tønsberg august 2022):

a. Ap 54 (49)

b. Frp 66 (80)

c. H 84 (77)

d. KrF 65 (69)

e. V 26 (35)

f. SV 34 (60)

g. Sp 29 (25)

h. R 60 (66)

i. MDG 58 (51)

4) Brutto overganger fra Ap+Sp til H i Frogn, Færder og Tønsberg (Sentio, InFact, InFact). I Frogn gjelder dette 2019-velgere, i Færder og Tønsberg 2021-velgere:

a. Ap til H i Frogn: 9 pst av Ap-velgerne

b. Sp til H i Frogn: 17 pst av Sp-velgerne

c. Ap til H i Færder: 15 pst av Ap-velgerne

d. Sp til H i Færder: 13 pst av Sp-velgerne

e. Ap til H i Tønsberg: 19 pst av Ap-velgerne

f. Sp til H i Tønsberg: 17 pst av Sp-velgerne

5) Disse overgangene illustrerer at de fleste velger-forflytningene i dette valget så langt skjer mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre – derav tittelen på denne kommentaren.

6) Tabellen er med takk utarbeidet av Jon Aabye, og gjelder sum Tønsberg + Færder. Kolonnen for 2011 gjelder sum Tønsberg + daværende Nøtterøy og Tjøme kommuner.

Sum Tønsberg + Færder

InFact for Tønsbergs Blad

Apr.23 % Sep.22 % K-2019 % K-2011 %
Ap 7800 18,7 8696 20,8 10677 25,6 10993 29,4
H 17153 41,1 14493 34,7 10917 26,1 12300 32,9
Frp 5106 12,2 6151 14,7 3894 9,3 4337 11,6
SV 1480 3,5 2178 5,2 1648 3,9 1170 3,1
Sp 1200 2,9 1352 3,2 5304 12,7 2235 6,0
KrF 1921 4,6 1839 4,4 1453 3,5 1567 4,2
V 1389 3,3 1378 3,3 1642 3,9 1909 5,1
MDG 1644 3,9 1544 3,7 3605 8,6 137 0,4
R 1089 2,6 1871 4,5 796 1,9 448 1,2
Felleslista SV/R 1493 3,6 1120 2,7 1396 3,3 837 2,2
A 1476 3,5 1129 2,7 419 1,0 1448 3,9
SUM 41751 41751 41751 37381
H+Frp+V+KrF 61,2 57,2 42,9 53,8
Ap+Sp 21,6 24,1 38,3 35,4

Tønsberg 1979-2023

Oppslutning i prosent.

K 2023 F 2023 InFact / TB 7/9-22 InFact / TB 4/4-23
Ap 22,0 21,9 20,2 20,7
Høyre 32,5 32,6 31,8 38,7
Frp 11,8 11,8 14,8 11,7
SV 6,2 5,9 7,8 5,3
Sp 4,8 4,9 4,1 3,9
KrF 4,1 4,1 5,2 4,7
Venstre 4,0 3,7 3,4 2,5
MDG 4,2 4,6 3,7 4,5
Rødt 3,4 3,5 6,7 3,9
Andre 7,1 7,2 2,3 4,3
R + SV + MDG + Ap + Sp 40,6 40,7 42,5 38,3
Frp + H + KrF + V 52,4 52,2 55,2 57,6
Sp + KrF + V 12,9 12,7 12,7 11,1

Tønsberg leverte ved kommunevalget 2023 28 518 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Vestfold fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner