Poll of polls

Kommunestyrevalg: Tønsberg

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 1 730 26,9 5 768 26,4 7 498 26,8 -6,0 26,8 13 -7
H 1 542 24,0 5 747 26,3 7 289 26,1 -0,1 26,1 13 -2
Frp 550 8,6 2 033 9,3 2 583 9,2 -3,4 9,2 5 -4
SV 498 7,8 1 150 5,3 1 648 5,9 1,8 5,9 3 0
Sp 619 9,6 2 900 13,3 3 519 12,6 6,0 12,6 6 -1
KrF 241 3,8 837 3,8 1 078 3,9 -1,9 3,9 2 -2
V 251 3,9 855 3,9 1 106 4,0 -0,8 4,0 2 -1
MDG 682 10,6 1 395 6,4 2 077 7,4 2,1 7,4 4 1
R 240 3,7 556 2,5 796 2,8 2,0 2,8 1 1
Andre (vis) 72 1,1 264 1,2 336 1,2 0,6 1,2 0 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
3 769 58,7 11 769 53,9 15 538 55,5 5,9 55,5 27 -6
H+Frp+
KrF+V
2 584 40,2 9 472 43,4 12 056 43,2 -6,2 43,2 22 -9
Nærmest til å vinne mandat: R (65 stemmer), tape mandat: Frp (84 stemmer)
Fremmøte: 63,9 % Stemmeberettigede: 44 418 Opptalte stemmer: 28 248
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 26,8 26,1 9,2 5,9 12,6 3,9 4,0 7,4 2,8 1,2
24/9 - 13:01 26,8 26,1 9,2 5,9 12,6 3,9 4,0 7,4 2,8 1,2
24/9 - 13:01 26,8 26,1 9,2 5,9 12,6 3,9 4,0 7,4 2,8 1,2
12/9 - 18:28 26,8 26,1 9,2 5,9 12,6 3,9 4,0 7,4 2,8 1,2
12/9 - 14:25 26,8 26,1 9,2 5,9 12,6 3,9 4,0 7,4 2,8 1,2
12/9 - 14:25 26,8 26,1 9,2 5,9 12,6 3,9 4,0 7,4 2,8 1,2
11/9 - 00:23 26,8 26,1 9,2 5,9 12,6 3,9 4,0 7,4 2,8 1,2
11/9 - 00:23 26,8 26,1 9,2 5,9 12,6 3,9 4,0 7,4 2,8 1,2
10/9 - 22:34 26,8 26,1 9,3 5,9 12,6 3,9 4,0 7,4 2,9 1,2
10/9 - 21:47 26,9 26,1 9,2 5,9 12,6 3,9 4,0 7,4 2,9 1,2

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 k 32,9 (17) 26,2 (13) 12,6 (6) 4,1 (2) 6,6 (3) 5,7 (3) 4,8 (2) 5,3 (3) 0,9 (0) 0,8 (0)
Poll of polls (brutt ned) 24,2 (12) 22,7 (12) 10,8 (6) 6,6 (3) 11,2 (6) 4,3 (2) 3,5 (2) 9,2 (5) 1,9 (1) 1,3 (0)
Siste lokale målings 28,7 (14) 26,0 (13) 7,8 (4) 6,9 (3) 10,4 (5) 3,9 (2) 2,8 (1) 9,7 (5) 3,8 (2) 0,5 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 22,6 (11) 23,8 (12) 10,8 (5) 8,4 (4) 11,4 (6) 4,3 (2) 3,0 (2) 10,9 (6) 1,6 (1) 0,9 (0)
K-snitt september (brutt ned) 24,2 (13) 22,2 (11) 9,9 (5) 7,0 (4) 11,8 (6) 4,2 (2) 3,1 (2) 9,5 (5) 1,7 (1) 1,3 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 26 4 56 38
Høyre 55 6 50 40
KrF 33 1 53 61
Venstre 49 2 50 33
Sp 27 2 53 41
Ap 53 6 51 49
SV 29 6 47 52
Rødt 27 3 44 48
MDG 23 5 44 35
Partiet De Kristne 9 0 53 44
Liberalistene 9 1 33 22
Sum 340 36 50 43
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Tønsberg og Re (f.o.m. 2002) kommuner.
Mandater i kommunestyret 49 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Anne Rygh Pedersen, Ap (2019-)

Partier i posisjon 2019-2023 Ap, Sp, KrF, MDG
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / TB 22/8-2019 28,7 (14) 26,0 (13) 7,8 (4) 6,9 (3) 10,4 (5) 3,9 (2) 2,8 (1) 9,7 (5) 3,8 (2) 0,5 (0)
Sentio / TB 21/4-2019 32,5 (16) 25,1 (13) 9,0 (4) 5,8 (3) 12,3 (6) 2,9 (1) 3,0 (1) 5,1 (3) 3,8 (2) 0,5 (0)
InFact / TB 2/10-2018 27,6 (14) 32,4 (16) 15,0 (8) 4,4 (2) 7,1 (4) 2,9 (1) 2,7 (1) 2,3 (1) 4,2 (2) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 32,9 26,2 12,6 4,1 6,6 5,7 4,8 5,3 0,9 0,8
2011 29,8 30,3 10,8 4,9 8,8 4,1 4,6 0,6 0,5 5,7
2007 23,3 18,7 27,4 7,0 8,6 6,6 4,4 0,0 1,0 2,9
2003 18,6 12,6 29,3 14,7 6,5 5,9 2,6 0,3 0,5 9,0
1999 21,6 26,5 20,0 10,4 5,7 10,9 3,9 0,0 1,1 0,0
1995 26,0 30,1 16,4 4,7 8,2 10,8 1,9 0,6 1,3 0,0
1991 26,2 32,0 10,1 11,1 9,1 8,8 2,0 0,0 0,7 0,0
1987 29,9 35,3 15,3 4,0 4,9 7,1 2,9 0,0 0,7 0,0
1983 28,9 37,4 0,0 0,0 22,5 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0
1979 26,6 35,4 0,0 0,0 26,2 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0
1975 28,7 22,9 0,0 0,0 35,7 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0
1971 33,1 20,0 0,0 0,0 40,1 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0
1967 33,1 23,1 0,0 0,0 38,4 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0
1963 33,1 27,6 0,0 0,0 31,7 5,9 0,0 0,0 0,0 1,8
1959 28,7 28,1 0,0 0,0 34,6 6,5 0,0 0,0 0,0 2,1
1955 47,7 34,9 0,0 0,0 3,5 6,4 4,5 0,0 0,0 3,0
1951 30,8 33,0 0,0 0,0 36,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1947 27,0 26,4 0,0 0,0 39,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9
1945 29,7 0,0 0,0 0,0 33,7 0,0 2,7 0,0 0,0 33,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 32,2 27,9 12,1 3,6 5,6 5,9 4,5 5,6 1,2 1,5
2011 31,4 33,8 10,9 4,4 5,4 5,8 4,3 0,8 0,9 2,2
2007 26,3 19,5 25,2 6,2 6,3 6,9 4,1 0,6 1,4 3,4
2003 18,6 15,1 27,7 13,5 5,6 6,2 2,1 0,3 1,1 9,9
1999 21,7 27,0 18,7 9,5 5,1 10,7 3,3 0,0 1,8 2,3
1995 26,4 30,4 17,2 4,7 7,6 9,2 2,0 0,8 1,4 0,4
1991 26,1 31,3 10,5 11,5 8,6 8,5 2,0 0,7 0,7 0,0
1987 29,4 34,7 16,4 4,1 4,5 7,1 2,8 0,0 0,7 0,3
1983 27,0 34,3 4,6 1,1 19,4 11,1 2,3 0,0 0,3 0,0
1979 25,8 34,2 1,8 1,1 23,5 11,6 1,7 0,0 0,1 0,1
1975 26,2 22,5 1,5 1,5 33,5 12,6 1,0 0,0 0,0 1,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 27,3 29,9 15,6 5,6 6,7 4,6 4,1 3,0 1,8 1,4
2013 28,4 30,5 17,0 4,5 4,0 5,9 5,1 2,6 0,6 1,4
2009 31,8 19,1 26,3 7,5 4,4 5,6 3,5 0,4 0,6 0,9
2005 27,0 14,9 29,1 9,6 4,6 7,1 5,4 0,2 0,5 1,7
2001 20,4 26,6 18,5 12,7 3,1 12,1 3,0 0,3 0,6 2,7
1997 31,5 19,2 20,1 5,9 5,3 13,5 2,9 0,3 1,0 0,4
1993 34,0 26,1 9,1 6,3 11,9 7,4 2,1 0,3 0,5 2,1
1989 28,2 31,5 16,0 8,3 4,0 7,9 2,1 0,5 0,0 1,4
1985 28,1 38,9 3,0 1,8 16,0 10,5 1,4 0,0 0,2 0,0
1981 25,8 39,3 3,7 1,3 0,0 13,0 0,0 0,0 0,4 16,4
1977 28,5 26,2 1,2 1,3 27,1 13,6 1,2 0,0 0,1 0,7
1973 25,9 18,7 4,5 4,8 0,0 12,8 0,0 0,0 0,0 33,2
1969 31,1 23,3 0,0 1,3 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 41,0
1965 31,8 23,9 0,0 1,7 39,2 0,0 3,3 0,0 0,0 0,1
1961 33,8 27,1 0,0 0,0 31,0 5,8 1,9 0,0 0,0 0,4
1957 32,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 3,1 0,0 0,0 56,5
1953 30,8 31,1 0,0 0,0 29,4 5,9 2,2 0,0 0,0 0,7
1949 30,6 33,5 0,0 0,0 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 29,8
1945 30,7 29,9 0,0 0,0 32,9 0,0 4,2 0,0 0,0 2,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 34.3 24.7 12 4.7 4.2 5.7 4.9 7.4 1.4 0.6
Valgting 32,6 26,6 12,8 4,0 7,1 5,7 4,8 4,9 0,8 0,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned