Poll of polls

Dødt løp i Oslo

illustrasjon

Publisert 27. mars 2023. Sist endret 28. mars 2023.

Fakta om målingen
Respons for Høyre.
OEEV
Ap17,52,1-0,9
H33,62,61,0
Frp5,00,5-1,1
SV13,8-0,13,7
Sp1,3-0,10,5
KrF1,6-0,2-0,1
V8,4-1,1-0,7
MDG10,2-0,50,0
R7,5-1,51,7
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1034 (gir vanlige feilmarginer).

Kommune- og stortingsvalg – Oslo – Respons for Oslo Høyre – publisert 27. mars 2023.

Fordi et parti er oppdragsgiver, inngår disse målingene ikke i elektroniske snitt, men tas med i Jon Aabyes manuelle beregning av «landsresultatet» i kommunevalget.

Takk til Oslo Høyre for oversendelse av barometer- og bakgrunnstall. Skulle andre partier som har vært oppdragsgivere for målinger i Oslo eller andre kommuner eller fylker ønske å legge ut tallene på pollofpolls, skal vi bidra til det. Betingelsen for å legge ut målinger fra partier, er at vi får oversendt både barometer- og bakgrunnstall.

Denne kommentaren pkt 8 flg. ble rettet tirsdag 28. mars 2023, fordi den opprinnelige teksten bygget på en uriktig tabell.

1) Respons – Oslo – kommunevalg – mars 2023 – vektet mot stv 2021:

a. H 33,6 (20)

b. Ap 17,5 (11)

c. SV 13,8 (8)

d. MDG 10,2 (6)

e. V 8,4 (5)

f. R 7,5 (4)

g. Frp 5,0 (3)

h. KrF 1,6 (1)

i. Sp 1,3 (1)

j. INP 0,5

k. Demokr 0,2

l. Lib 0,2

m. Kons 0,2

n. Rødt mangler 1 – en – stemme på å hente Arbeiderpartiets sistemandat.

o. Respons anbefaler at Oslo vektes mot 2021.

2) Om karakteristikken «dødt løp» noen gang skal være treffende, må det være Oslo i 2023, sett i lys av målingers feilmarginer:

a. Forrige måling – Norstat/Aftenposten også i mars 2023 – hadde borgerlig flertall 30 vs 29.

b. Respons mars 2023 – Ap+Sp+SV+MDG+R vinner 30 mandater mot 29 for sum fire borgerlige.

c. Senterpartiet er på vippen med 1,3 pst – en margin på 488 stemmer.

d. Mandatberegningen er her.

3) Oslo stortingsvalg iht Respons (direktemandater i parentes):

a. H 35,6 (7)

b. Ap 17,6 (3)

c. SV 14,6 (3)

d. V 8,8 (2)

e. R 8,1 (2)

f. MDG 6,7 (1)

g. Frp 4,9 (1)

h. KrF 1,4 (0)

i. Sp 0,9 (0)

j. INP 0,6

k. Kons 0,4

l. Demokr 0,2

m. FNB/FP 0,2

4) Gabriel Steinsbekks merknader i pkt 5 flg. Tusen takk til Gabriel.

5) Oslo Høyre må sies å virkelig å ta ansvar der mediene hittil har sviktet.

6) Høyre gjør det to prosentpoeng svakere på spørsmål om kommunevalg, mens Arbeiderpartiets oppslutning er lik på både komme og storting.

7) Det er interessant, siden Høyre da følger trenden mht. de nasjonale nivåene, mens Ap i Oslo ikke ser ut til å ha noen lokal effekt på spørsmål om kommunevalg. Ellers har MDG fortsatt klart høyere oppslutning på spørsmål om kommunevalg, som vi også har sett flere ganger tidligere i Oslo.

8) Lojalitet spørsmål om kommunevalg (stortingsvalget i parentes):

a. Ap: 54 (56)

b. H: 86 (92)

c. Frp: 57 (61)

d. Sp: 27 (18)

e. SV: 66 (76)

f. KrF: 67 (66)

g. V: 54 (60)

h. MDG: 66 (60)

i. R: 67 (78)

9) Rødt er partiet med størst differanse mellom lojaliteten på kommunevalg og stortingsvalg, og den relativt lave lojaliteten er en av hovedgrunnene til at partiet kun har minimal framgang fra 2019.

10) Senterpartiet har en til dem å være overraskende god lojalitet på spørsmål om kommunevalg, kun noen prosentpoeng under det nasjonale snittet.

11) MDG har faktisk høyere lojalitet på spørsmål om stortingsvalg, men likevel 3,5 prosentpoeng lavere oppslutning enn på spørsmål om kommunevalg. Grunnen er at partiet henter mange færre velgere fra andre partier på spørsmål om stortingsvalg, og går 7.000 velgere i nettominus mot andre partier. På spørsmål om kommunevalg er hentingen inn mye større, og overgangene fra andre partier er hele 3.500 velgere i pluss (først og fremst fra SV og Ap).

12) Fordi Respons har vektet begge målingene mot samme referansevalg (2021), gjør det sammenligningen av overganger mellom partiene lettere:

a. Ap taper 13.500 velgere til Høyre på spørsmål om stortingsvalg og 11.000 på spørsmål om kommunevalg. Tapet til borgerlig side samlet på stortingsspørsmål er 15.500, og kun 500 til rødgrønn side. Til sammenligning har Raymond Johansen et nettotap på 3.500 velgere til rødgrønn side på kommunespørsmål, mens tapet til borgerlig side er 12.500.

b. Ap vinner kun velgere fra Andre-gruppen og Frp på spørsmål om kommunevalg, og taper først og fremst til Venstre og MDG (i tillegg til Høyre) når det spørres om stortingsvalg.

c. MDG vinner velgere fra Ap og Sp på spørsmål om kommunevalg, men taper stort til Rødt, Ap, V og H på spørsmål om stortingsvalg.

d. MDG taper stort til partiene på rødgrønn side på spørsmål om stortingsvalg, men er faktisk samlet i pluss mot de samme partiene på spørsmål om kommunevalg.

e. Rødt vinner velgere fra MDG på begge målingene, men taper klart til SV på spørsmål om kommunevalg.

f. Venstre taper ca. 7.500 velgere til Høyre på begge målingene, og vinner samtidig mellom 2.500 og 3.000 fra Ap.

13) Kommunevalget – uten velgere som ikke stemte i 2021:

a. Ap 17,9

b. H 33,5

c. Frp 5,4

d. Sp 1,4

e. SV 13,4

f. KrF 1,7

g. V 8,2

h. MDG 9,8

i. R 7,7

Oslo bystyre

Antall mandater.

H Frp KrF V H KrF V Frp A Ap MDG SV R
K2023 24 1 6 31 1 27
Respons / Høyre 27/3-23 23 1 5 29 0 29
Norstat / Aftenp 14/3-23 25 1 4 30 0 29
InFact / Nettavisen 25/1-23 26 1 5 32 0 27
Respons / Høyre 22/12-22 22 1 6 29 0 29
Norstat / Aftenp 7/12-22 23 1 4 28 0 31
Respons / Høyre 14/9-22 22 1 5 28 0 31
Norstat / Aftenp 13/9-22 23 1 4 28 0 31
Norstat / Aftenp. 28/4-22 22 0 4 26 0 32
Respons / Høyre 25/3-22 22 1 5 28 0 30
Respons / Høyre 21/12-21 21 1 5 27 0 31

Oslo 1979-2023

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 Respons / Høyre 22/12-22 InFact / Nettavisen 25/1-23 Norstat / Aftenp 14/3-23 Respons / Høyre 27/3-23
Ap 33,5 33,0 23,0 18,4 15,4 15,9 16,1 17,5
Høyre 43,3 42,4 23,5 32,6 31,0 36,2 37,1 33,6
Frp 4,6 7,0 6,0 6,1 4,5 7,1 5,4 5,0
SV 5,6 6,7 13,3 10,1 13,9 10,1 12,4 13,8
Sp 0,8 0,7 3,1 0,8 1,4 0,7 0,4 1,3
KrF 5,4 4,8 1,8 1,7 1,8 1,8 1,3 1,6
Venstre 3,5 2,8 10,0 9,1 9,5 7,6 7,0 8,4
MDG 0,0 0,0 8,5 10,2 10,7 9,6 9,1 10,2
Rødt 1,8 1,7 8,3 5,8 9,0 8,4 7,8 7,5
Andre 1,3 1,0 2,5 5,2 2,8 2,5 3,4 1,1
R + SV + MDG + Ap + Sp 41,8 42,1 56,1 45,3 50,4 44,7 45,8 50,3
Frp + H + KrF + V 56,9 56,9 41,4 49,4 46,8 52,7 50,8 48,6
Sp + KrF + V 9,8 8,2 15,0 11,6 12,7 10,1 8,7 11,3

Oslo leverte ved kommunevalget 2023 362 385 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Oslo fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner