Poll of polls

Neglebiter i Trondheim – Sp på vippen

illustrasjon

Publisert 16. mars 2023. Sist endret 16. mars 2023.

Fakta om målingen
InFact for Nidaros.
OEEV
Ap20,4-3,6-3,7
H29,31,70,1
Frp8,70,43,3
SV13,5-0,51,2
Sp3,00,21,0
KrF2,20,70,2
V5,70,90,0
MDG5,9-1,6-0,3
R9,11,24,5
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 628 (gir vanlige feilmarginer).

Trondheim – kommunevalg – InFact for Nidaros – publisert 15. mars 2023.

Vi viser til:

Nidaros reportasje.

Nidaros kommentar fra Snorre Valen.

Tusen takk til Nidaros ved journalist Håvard Finnseth for innsyn i InFacts bakgrunnstall.

1) InFact har tildelt ett mandat til uspesifiserte «andre» med 1,4 pst. Mandater må tilordnes partier og ikke uspesifiserte grupper av partier som «andre». Pollofpolls tildeler derfor ikke mandat til «andre». Dette mandatet går i stedet til KrF.

2) Trondheim bystyre 67 repr iht målingen og med denne presiseringen:

a. Ap 14

b. Frp 6

c. H 20

d. KrF 2

e. V 4

f. SV 9

g. Sp 2

h. R 6

i. MDG 4

j. Pp 0 (oppslutning 0,8)

3) Blokker av partier – Sp på vippen:

a. Ap+Sp+SV+MDG+R: 35 – flertall

b. Frp+H+KrF+Sp+V: 34 – flertall

c. Trondheim er åpen. Mobiliseringen avgjør.

4) Lojalitet mot stv 2021 (InFact for Nidaros sept 2022):

a. Ap 48 (54)

b. Frp 63 (65)

c. H 78 (76)

d. KrF 50 (47)

e. V 44 (49)

f. SV 65 (69)

g. Sp 30 (23)

h. R 69 (66)

i. MDG 50 (56)

j. Støres hovedproblem i lokalvalgkampen så langt er velgerlojalitet under 50 i et stort antall målinger. Det betyr at mer enn halvparten av egne velgere enten har meldt overgang til andre partier eller har satt seg på gjerdet.

5) Gabriel Steinsbekks merknader i pkt 6–12. Tusen takk til Gabriel.

6) Alle de tre største byene ser ut til å bli utrolig jevne. Som tallene nedenfor viser, er Ap vektet opp, men er også litt underkjølt på tidligere hjemmesittere. SV har litt motsatt fortegn med klart høyere råtall og muligens litt stor henting av tidligere hjemmesittere.

7) Velgere som ikke stemte i 2021 tatt ut av målingen:

a. Ap 21,8

b. Frp 8,6

c. H 28,8

d. KrF 2,0

e. V 5,1

f. SV 12,8

g. Sp 3,0

h. R 9,8

i. MDG 5,6

8) Uvektete råtall:

a. Ap 17,7

b. Frp 8,7

c. H 29,0

d. KrF 3,4

e. V 6,4

f. SV 15,1

g. Sp 2,6

h. R 8,2

i. MDG 6,2

9) Har InFact en Frp-effekt i Trondheim også? 8,7 pst i denne målingen og 8,2 på forrige InFact-måling – mot 5,5 hos Norstat før jul og 7-tallet i TV2s prognose i mars.

10) MDG taper flest velgere til Venstre, og har et minimalt tap til Høyre i trønderhovedstaden. Det er i klar motsetning til Oslo hvor partiets største tap var til Høyre.

11) Ap taper brutto 14,5 pst av egne 2021-velgere til Høyre, men henter 3,8 pst av Høyres 2021-velgere tilbake. Det er klart høyere bruttohenting fra H enn både nasjonalt og f.eks. i Oslo. Dersom Trondheim Ap klarer å styrke hentingen fra Høyre ytterligere, blir nettoutvekslingen penere sett med Ap-øyne.

12) Sp i Trondheim holder klart bedre på velgerne fra 2021 enn det partiet gjør i Oslo, med lojalitet på 30 pst her mot 8 pst i Oslo..

Trondheim bystyre

Antall mandater.

Ap Sp SV Ap Sp SV A Ap Sp SV R A H KrF V Frp A
K2023 27 31 34 29 4
InFact / Nidaros 15/3-23 25 25 31 32 0
Norstat / Adressa / NRK 21/11-22 24 28 34 29 4
InFact / Nidaros 1/9-22 27 28 33 29 1
Norstat / Adressa / NRK 12/7-22 28 28 36 26 0

Trondheim 1979-2023

Oppslutning i prosent.

S 2021 K 2023 F 2023 Norstat / Adressa / NRK 12/7-22 InFact / Nidaros 1/9-22 Norstat / Adressa / NRK 21/11-22 InFact / Nidaros 15/3-23
Ap 30,3 24,1 25,5 23,4 24,0 21,5 20,4
Høyre 18,3 29,2 28,0 23,3 27,6 28,5 29,3
Frp 7,4 5,4 5,5 5,2 8,3 5,5 8,7
SV 11,5 12,3 11,0 13,5 14,0 9,6 13,5
Sp 7,7 2,0 2,8 4,2 2,8 3,1 3,0
KrF 1,9 2,0 2,0 1,4 1,5 1,5 2,2
Venstre 5,7 5,7 5,5 6,5 4,8 6,0 5,7
MDG 6,5 6,2 6,8 7,7 7,5 6,5 5,9
Rødt 6,9 4,6 5,0 10,6 7,9 9,2 9,1
Andre 3,7 8,5 8,0 4,1 1,8 8,6 2,2
R + SV + MDG + Ap + Sp 62,9 49,2 51,0 59,4 56,2 49,9 51,9
Frp + H + KrF + V 33,3 42,3 41,0 36,4 42,2 41,5 45,9
Sp + KrF + V 15,3 9,8 10,3 12,1 9,1 10,6 10,9

Trondheim leverte ved kommunevalget 2023 109 353 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Trøndelag fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner