Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Valiumtid i Oslo

illustrasjon

Publisert 15. mars 2023. Sist endret 15. mars 2023.

Fakta om målingen
Norstat for Aftenp.
OEEV
Ap16,1-1,9-3,9
H37,15,011,7
Frp5,40,00,1
SV12,42,23,3
Sp0,4-0,5-1,8
KrF1,3-0,2-0,4
V7,00,81,2
MDG9,1-3,9-6,2
R7,8-0,60,6
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 993 (gir vanlige feilmarginer).

Kommunevalg – Oslo – Norstat for Aftenposten – publisert 14. mars 2023.

Tusen takk til redaktør Alstadheim for innsyn i bakgrunnstall.

Opphavsmann for tittelen – «valiumtid» – er Branns legendariske trener og sportssjef på 1980-tallet, Arve Mokkelbost. Valiumtiden kom til Bergen når høstløvet falt, og Brann kjempet mot nedrykk. Alle partiene i Oslo bystyre er f.t. involvert i en nerveslitende kamp for opprykk til makt eller for å unngå nedrykk til avmakt.

1) Oslo bystyre iht målingen (nedbryting av den nasjonale målingen om kommunevalg primo mars fra Norstat for NRK og Aftp):

a. Ap 10 (10)

b. H 22 (22)

c. Frp 3 (3)

d. SV 8 (7)

e. Sp 0 (1)

f. KrF 1 (1)

g. V 4 (3)

h. MDG 6 (7)

i. R 5 (5)

j. Stort sammenfall mellom Oslo-målingen og nedbryting av landstall.

2) Lojalitet mot kvlg 2019 (lojalitet Norstat/Aftp Oslo primo desember 2022):

a. Ap 48 (51)

b. Frp 66 (73)

c. H 90 (85)

d. KrF 58 (54)

e. R 71 (70)

f. Sp 8 (28)

g. SV 72 (68)

h. V 58 (56)

i. MDG 44 (57)

j. Oslo Høyres lojalitet på 90 på spørsmål om kommunevalg er usedvanlig. Ingen større partier kan nøkternt sett kalkulere med slik lojalitet i et lokalvalg.

3) Netto velgerovergang Ap vs Høyre: 5.000 (brutto +5.000 fra Ap til H, null fra H til Ap). Denne lekkasjen svarer til i underkant av syv pst av Raymond Johansens 2019-velgere.

4) Prosentandel av egne 2019-velgere som svarte «ikke sikker» da Norstat ringte:

a. Ap 33

b. Frp 5

c. H 5

d. KrF 26

e. R 12

f. Sp 58

g. SV 21

h. V 27

i. MDG 30

j. Arbeiderpartiet har 1/3 av sine 2019-velgere på gjerdet. Det gir en solid mulighet for mobilisering. Høyre er fullmobilisert et halvt år før valget.

5) Sett i lys av landstendensen for Høyre i dette kommunevalget så langt, er overgangene fra Ap til Høyre på knapt syv pst av Ap-velgerne i 2019 ikke imponerende – hvis perspektivet er Høyres mulighet til å overta byrådsmakt. Sett fra Raymond Johansen, har han i egne gjerdesittere en formidabel mulighet til mobilisering.

6) Gabriel Steinsbekks merknader til målingen i pkt 7–14. Tusen takk til Gabriel.

7) Lojalitetstallene i Oslo er ikke så veldig forskjellig fra de nasjonale tallene. SV, R og MDG ligger naturlig nok litt høyere i hovedstaden, mens Sp-bøtta jo er helt lekk i Oslo med kun 8 pst lojale velgere mot rundt 35 pst nasjonalt.

8) Det er verdt å merke seg at Rødt kun så vidt ligger over nivået fra 2019-valget. Dette så vi også i TV2s kommunemåling i mars og medfølgende prognose for bl.a. Oslo.

9) Det kan med andre ord se ut som om mange som oppgir at de støtter Rødts nasjonale politikk ikke gir uttrykk for det samme på spørsmål om hvem som faktisk bør styre kommunen de bor i. Partiet går på denne målingen i minus mot andre partier (taper like mye til SV enn de vinner fra MDG+Ap), i tillegg kommer et klart tap til V.

10) Raymond Johansen taper i overkant av 5.000 velgere netto til Høyre, og samlet sett 8.700 til borgerlig side. Til sammenligning er Ap nesten i null mot de andre rødgrønne partiene (taper mest til SV, henter mest fra MDG).

11) Høyre er virkelig fullmobilisert med lojalitet på 90 (!) – som vi jo vet er helt urealistisk i et kommunevalg – og stor henting fra samtlige andre partier enn SV og R. Et interessant moment er at MDG er partiet Høyre henter flest velgere fra etter Ap, med netto 3.700.

12) MDG taper flere velgere til Høyre enn til SV (-3.100). Tapet til rødgrønn side er 5.600 netto, mens tapet til borgerlig side er 6.600. Det må være en kinkig situasjon for strategene i MDG å vurdere hvilken av disse lekkasjene partiet først og fremst må jobbe med å tette.

13) Samtidig ser Venstre ut til å hente mye velgere over blokkgrensen, med samlet pluss fra MDG og Ap på 4.000 velgere.

14) SV har etter Høyre den største framgangen fra forrige Oslo-måling i Aftenposten i desember. Det handler først og fremst om doblet nettohenting fra MDG og litt økt lojalitet.

Oslo bystyre

Antall mandater.

H Frp KrF V H KrF V Frp A Ap MDG SV R
K2019 18 1 4 23 4 31
Norstat / Aftenp 14/3-23 25 1 4 30 0 29
InFact / Nettavisen 25/1-23 26 1 5 32 0 27
Respons / Høyre 22/12-22 22 1 6 29 0 29
Norstat / Aftenp 7/12-22 23 1 4 28 0 31
Respons / Høyre 14/9-22 22 1 5 28 0 31
Norstat / Aftenp 13/9-22 23 1 4 28 0 31
Norstat / Aftenp. 28/4-22 22 0 4 26 0 32
Respons / Høyre 25/3-22 22 1 5 28 0 30
Respons / Høyre 21/12-21 21 1 5 27 0 31
Norstat / Aftenp. 31/8-21 20 0 5 25 0 33

Oslo 1979-2023

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 K 2019 S 2021 Norstat / Aftenp 7/12-22 Respons / Høyre 22/12-22 InFact / Nettavisen 25/1-23 Norstat / Aftenp 14/3-23
Posisjon (SV+Ap+MDG) 39,1 39,7 44,4 44,7 41,2 40,0 35,6 37,6
Ap 33,5 33,0 20,0 23,0 18,0 15,4 15,9 16,1
Høyre 43,3 42,4 25,4 23,5 32,1 31,0 36,2 37,1
Frp 4,6 7,0 5,3 6,0 5,4 4,5 7,1 5,4
SV 5,6 6,7 9,1 13,3 10,2 13,9 10,1 12,4
Sp 0,8 0,7 2,2 3,1 0,9 1,4 0,7 0,4
KrF 5,4 4,8 1,7 1,8 1,5 1,8 1,8 1,3
Venstre 3,5 2,8 5,8 10,0 6,2 9,5 7,6 7,0
MDG 0,0 0,0 15,3 8,5 13,0 10,7 9,6 9,1
Rødt 1,8 1,7 7,2 8,3 8,4 9,0 8,4 7,8
Andre 1,3 1,0 8,1 2,5 4,3 2,8 2,5 3,4
R + SV + MDG + Ap + Sp 41,8 42,1 53,7 56,1 50,5 50,4 44,7 45,8
Frp + H + KrF + V 56,9 56,9 38,2 41,4 45,2 46,8 52,7 50,8
Sp + KrF + V 9,8 8,2 9,7 15,0 8,6 12,7 10,1 8,7

Oslo leverte ved kommunevalget 2019 365 467 stemmer, tilsvarende 100,0 pst. av stemmene i Oslo fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner