Poll of polls

2.500 Ap-velgere avgjør i Stavanger

illustrasjon

Publisert 13. mars 2023. Sist endret 13. mars 2023.

Fakta om målingen
Respons for Aftenbladet.
OEEV
Ap19,2-4,1-12,9
H36,56,56,2
Frp12,4-1,63,6
SV7,1-0,22,5
Sp2,50,60,4
KrF5,51,40,9
V4,3-0,70,6
MDG3,5-0,70,6
R6,9-0,93,1
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 600 (gir vanlige feilmarginer).

Stavanger – kommunevalg – Respons for Stavanger Aftenblad – 600 spurte, opptatt 27. febr–3. mars 2023.

Vi viser til:

Aftenbladets reportasje.

Aftenbladets kommentar.

Tusen takk til Aftenbladets politiske redaktør Harald Birkevold for innsyn i bakgrunnstallene fra Respons.

1) Stavanger bystyre 67 repr iht målingen (Respons for Aftenbl sep 2022):

a. R 5 (5)

b. SV 5 (5)

c. MDG 2 (3) – MDG er nå bare marginalt foran KrF nasjonalt iht lokale målinger

d. Ap 13 (16)

e. Sp 2 (1) – Sp begynner å se remålinger i null eller pluss

f. V 3 (3)

g. KrF 4 (3) – KrF har steget langsomt, landet rundt, på lokale målinger etter årsskiftet

h. H 24 (21)

i. Frp 8 (10)

j. FNB (FP) 0 (0)

k. Pp 0 (0)

l. INP 1 (0)

2) Høyre ble målt til 36,5. Høyres sterkeste kommunevalg i Stavanger etter 1945 er 1979 med 36,7. Sterkeste fylkestingsvalg er også 1979 med 37,0. Sterkeste stortingsvalg er 1981 med 37,4.

3) Lojalitet Stvgr mot 2021 iht Respons (Respons for Aftenbl sep 2022):

a. R 65 (57)

b. SV 57 (46)

c. Ap 51 (60) – lojalitet lav 50 viser Ap’s nasjonale problem: Sviktes Ap av egne velgere, er det vanskelig å vinne valg.

d. Sp 33 (18)

e. V 51 (40)

f. KrF 71 (69)

g. H 82 (71) – øker lojaliteten, +80 er høyt gitt spm om kommunevalg

h. Frp 78 (70)

i. MDG 66 (37)

4) Arbeiderpartiet fikk 19.913 stemmer i oljehovedstaden i stv 2021. Disse velgerne fordeler seg slik på spørsmål om kommunevalg i mars 2023 gitt Respons:

a. 51 pst er lojale.

b. 26 pst er ikke sikker = på «gjerdet».

c. 23 pst har meldt overgang til andre partier.

d. Brutto overgang til Høyre 12 pst.

e. Kan ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) begrense lekkasjen til Høyre (2.500 velgere) og mobilisere gjerdesittere (5.000), er hun nærmere fire nye år enn denne målingen antyder.

f. Spisset: 2.500 velgere som i 2021 stemte Ap, men som nå sier Høyre, kan avgjøre valget. Henter Ap disse tilbake, får vi andre tall i målingene i Stavanger.

g. Høyres ordførerkandidat Sissel Knutsen Hegdal er på sin side avhengig av å hente Ap-velgere hvis hun skal bli ordfører 2023–2027.

5) Til sammenligning – Ap i Stavanger iht Respons for Aftenbladet sep 2022:

a. 60 pst var lojale.

b. 16 pst var ikke sikker = på «gjerdet».

c. 25 pst hadde meldt overgang til andre partier.

d. Brutto overgang til Høyre var 8 pst.

6) Takk til Jon Aabye for tabellen som viser sum Stavanger og Sandnes. Arbeiderpartiets fall i sum begge byene er minus 27 pst mot k-2019. Det svarer til en landstendens på 18 pst (Ap 24,8 nasjonalt i k-19).

Sum Sandnes + Stavanger – Respons for Stvgr Aftenblad

Forutsatt at begge kommunene leverer samme antall godkjente stemmer som i k-2019

Mar.23 % Sep.22 % K-2019 % K-2011 %
Ap 20002 18,5 23562 21,7 27423 25,3 24785 26,0
H 38238 35,3 32851 30,3 22514 20,8 30870 32,4
Frp 16315 15,1 17092 15,8 12979 12,0 15267 16,0
SV 7327 6,8 7618 7,0 5051 4,7 3491 3,7
Sp 3447 3,2 2464 2,3 5979 5,5 3666 3,8
KrF 6993 6,5 5513 5,1 5889 5,4 7221 7,6
V 4146 3,8 4978 4,6 4252 3,9 6163 6,5
MDG 3093 2,9 4037 3,7 6543 6,0 935 1,0
R 6006 5,5 7423 6,8 4763 4,4 967 1,0
A 2830 2,6 2859 2,6 13004 12,0 2021 2,1
SUM 108397 108397 108397 95386
Ap+Sp+SV+MDG+R 36,8 41,6 45,9 35,5
H+Frp+V+KrF 60,6 55,8 42,1 62,4
Ap+Sp+SV+R 33,9 37,9 39,9 34,5
H+Frp+V 54,2 50,7 36,7 54,8
Ap+Sp+SV 28,4 31,0 35,5 33,5
Ap+SV 25,2 28,8 30,0 29,6
Ap+Sp 21,6 24,0 30,8 29,8
H+Frp 50,3 46,1 32,7 48,4
H+V+KrF 45,6 40,0 30,1 46,4
SV+R 12,3 13,9 9,1 4,7

Stavanger 1979-2023

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 F 2023 Sentio / Høyre 4/2-22 Respons / Aftenbladet 12/9-22 Sentio / Sandnesp 3/12-22 Respons / Aftenbladet 9/3-23
Ap 33,5 32,2 25,8 32,1 27,3 21,8 23,3 19,3 19,2
Høyre 36,7 37,4 27,6 30,3 32,6 33,9 30,0 33,8 36,5
Frp 3,6 8,2 12,5 8,8 9,1 7,5 14,0 10,8 12,4
SV 4,3 4,8 6,9 4,6 5,2 10,4 7,3 6,0 7,1
Sp 1,8 2,1 5,5 2,1 2,3 3,5 1,9 2,0 2,5
KrF 12,6 10,3 4,7 4,6 4,8 3,8 4,1 4,4 5,5
Venstre 3,9 3,4 5,1 3,7 3,8 4,3 5,0 6,3 4,3
MDG 0,0 0,0 3,5 2,9 3,5 3,5 4,2 4,7 3,5
Rødt 0,6 0,5 5,4 3,8 4,0 6,1 7,8 7,2 6,9
Andre 2,9 1,1 3,1 7,1 7,4 5,2 2,3 5,6 2,1
R + SV + MDG + Ap + Sp 40,2 39,6 47,0 45,6 42,3 45,3 44,5 39,2 39,2
Frp + H + KrF + V 56,9 59,3 50,0 47,4 50,3 49,5 53,1 55,3 58,7
Sp + KrF + V 18,3 15,8 15,3 10,4 11,0 11,6 11,0 12,7 12,3

Stavanger leverte ved kommunevalget 2023 74 488 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Rogaland fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner