Poll of polls

Ap øker tapet til SV+R+MDG

illustrasjon

Publisert 9. mars 2023. Sist endret 9. mars 2023.

Landsomfattende – stortingsvalg – Opinion for ANB. Dagsavisen og FriFagbevegelse og InFact for Nettavisen – publisert 8. og 9. mars 2023.

Vi viser til:

Reportasjen fra FriFagbevegelse mfl.

Kommentaren fra Dagsavisen mfl.

Nettavisens reportasje.

1) Opinions måling fikk ikke uventet stor oppmerksomhet med H 36,9 vs Ap 15,5.

2) Nedbryting av Opinions tall gir særegne utslag:

a. Oslo Ap henter to mandater hvis stortingsvalg, Oslo H åtte.

b. Ap er fire promille større enn H i Hedmark.

c. H er større enn Ap i Oppland.

d. Ap er 300–400 stemmer fra å bli urepresentert i Aust-Agder.

e. Ap henter to mandater i Hordaland, Høyre syv.

f. Akershus er eneste valgkrets der Ap henter flere enn to mandater.

g. Nedbryting har feilkilder, men antyder effektene i de 19 valgkretsene av nasjonale tall.

3) Vi kjenner bakgrunnstallene i fire av de fem landsmålingene så langt i mars. Gabriel Steinsbekks merknader om velgerovergangene på stortingsspørsmål hittil i årets tredje måned:

a. Ap har størst nedgang fra samlematrisen i februar til snittet av de fire målingene vi har bakgrunnstall for så langt med minus -1,4 prosentpoeng.

b. Det mest interessante med Arbeiderpartiets nedgang er at den ikke handler om økte tap til Høyre (103.000 hittil i mars mot 102.000 i februar), men økt tap til SV, Rødt og MDG i den rekkefølgen.

c. Arbeiderpartiets tap til SV+R+MDG har gått fra netto 14.000 i februar til netto 40.000 hittil i mars. I tillegg øker Ap sitt tap til Andre-gruppen, mens hentingen fra Sp minker.

d. Støres regjeringspartner Sp har størst framgang så langt i mars med +0,7 prosentpoeng (når snitt av de fire målingene der vi har bakgrunnstall sammenlignes med snittet av de seks målingene i februar der vi hadde bakgrunnstall).

e. Dette handler for Vedum utelukkende om bedre bytteforhold med hjemmesittergruppen, som først og fremst er basert på en økt lojalitet på +3,5 prosentpoeng. Senterpartiet taper like mange velgere til andre partier hittil i mars som på samlematrisen i februar.

f. Nettoovergangen mellom blokkene har økt fra 205.000 til 219.000 i borgerlig favør på grunn av at Rødt ikke lenger henter tidligere Frp-velgere.

g. Samlet sett taper regjeringspartiene 297.000 velgere til andre partier, og 217.000 velgere til gjerdet (netto). Tapet til borgerlig side er 200.000, mens tapet til andre rødgrønne partier er 65.000 (31.000 velgere går til Andre-gruppen).

h. SV henter de fleste velgerne som Ap taper til andre rødgrønne. For Rødts del er det klart mindre henting fra Frp (+10.000 for R i februar mot 0 hittil i mars).

i. MDG går fra å ha tap til Ap i februar til å være ca. i null i mars.

j. Tusen takk til Gabriel for observasjoner og tekst i pkt a–i.

4) Takk til Jon Aabye for tabellen.

Snitt fem første stortingsmålinger mars – vs snitt de samme fem i jan og feb

Norstat/NRK/Aftp + Opinion/ABC/Altinget + Kantar/TV2 + Opinion/ANB/Dagsav/FriFagbev + InFact/Nettav

Mars Februar Januar S-21 S-13 Endr mars mot s-21| Mnd Mar
Ap 17,21 17,96 19,12 26,25 30,84 -9,0 35
H 31,77 30,92 30,98 20,35 26,81 11,4 58
FrP 13,15 13,06 12,90 11,61 16,35 1,5 24
SV 8,60 8,76 8,40 7,64 4,09 1,0 16
Sp 6,17 5,80 6,30 13,50 5,48 -7,3 11
KrF 3,83 3,42 3,16 3,80 5,59 0,0 3
V 4,67 4,34 4,20 4,61 5,23 0,1 9
MDG 3,62 3,84 3,46 3,94 2,79 -0,3 2
R 6,27 6,80 6,32 4,72 1,08 1,6 11
Blokker av partier
Ap+Sp+SV+MDG+R 41,9 43,2 43,6 56,1 44,3 75
H+Frp+V+KrF 53,4 51,7 51,2 40,4 54,0 94
Ap+Sp+SV+R 38,3 39,3 40,1 52,1 41,5 73
H+Frp+V 49,6 48,3 48,1 36,6 48,4 91
H+Frp 44,9 44,0 43,9 32,0 43,2 82
H+V+KrF 40,3 38,7 38,3 28,8 37,6 70
Ap+Sp+SV 32,0 32,5 33,8 47,4 40,4 62
Ap+Sp 23,4 23,8 25,4 39,8 36,3 51
Ap+SV 25,8 26,7 27,5 33,9 34,9 46
SV+R 14,9 15,6 14,7 12,4 5,2 27

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap