Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 15,5 26,3 -10,8 33 48 -15 33 33
Høyre 36,9 20,4 16,5 67 36 31 67 67
Frp 12,2 11,6 0,6 21 21 0 21 21
SV 7,9 7,6 0,3 13 13 0 13 13
Sp 6,2 13,5 -7,3 11 28 -17 11 11
KrF 4,1 3,8 0,3 7 3 4 7 7
Venstre 4,8 4,6 0,2 8 8 0 8 8
MDG 2,4 3,9 -1,5 1 3 -2 1 1
Rødt 5,0 4,7 0,3 8 8 0 8 8
Andre 5,1 3,6 1,5 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 2 4 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 3 9 2 1 1 0 1+1 0 1 0
Oslo 2 8 1 3 0 0 2+1 1 2 0
Hedmark 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 2 2 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 2 4 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Vestfold 1 4 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 2 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 2 6 3 1 0+1 1 0 0 0 0
Hordaland 2 7 2 1 1 1 0+1 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 1 3 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 2 4 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 2 3 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Troms 1 2 1 1 0 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,678102 Mandat tildelt
2 Sp Rogaland 0,621506 Mandat tildelt
3 R Sør-Trøndelag 0,535099 Mandat tildelt
4 Sp Buskerud 0,518236 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 R Rogaland 0,511477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 SV Østfold 0,502644 Mandat tildelt
7 V Rogaland 0,476625 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 R Nordland 0,458921 Mandat tildelt
9 SV Hordaland 0,458164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Møre og Romsdal 0,455441 Mandat tildelt
11 Frp Oppland 0,450482 Mandat tildelt
12 Sp Troms 0,438248 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 V Akershus 0,428830 Mandat tildelt
14 SV Hedmark 0,425672 Mandat tildelt
15 SV Akershus 0,422753 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Aust-Agder 0,417908 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 V Sør-Trøndelag 0,409440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Buskerud 0,407758 Mandat tildelt
19 KrF Møre og Romsdal 0,402473 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Oslo 0,399474 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Hordaland 0,398389 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 V Oslo 0,397996 Mandat tildelt
23 KrF Akershus 0,397720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Akershus 0,396154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 R Østfold 0,388101 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Vestfold 0,386746 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Telemark 0,378134 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Rogaland 0,376924 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Oslo 0,374028 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Oslo 0,372426 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Østfold 0,355290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Nordland 0,341071 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Finnmark 0,337173 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Nord-Trøndelag 0,337043 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 R Oslo 0,332320 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Rogaland 0,327031 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Møre og Romsdal 0,324591 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Telemark 0,316479 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Buskerud 0,300054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Sogn og Fjordane 0,293032 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 KrF Østfold 0,288778 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Oppland 0,288564 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Sør-Trøndelag 0,283005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Aust-Agder 0,282798 Mandat tildelt
45 R Vestfold 0,281234 Mandat tildelt
46 SV Vest-Agder 0,275992 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Oslo 0,274714 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Vestfold 0,272949 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Sør-Trøndelag 0,271625 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 V Buskerud 0,265527 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 KrF Hordaland 0,261869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Vestfold 0,261053 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Nordland 0,259658 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 V Vestfold 0,259571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Hedmark 0,257515 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Finnmark 0,256112 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 R Buskerud 0,255938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 R Troms 0,254395 Mandat tildelt
59 R Akershus 0,249980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Vest-Agder 0,249775 Mandat tildelt
61 R Hordaland 0,246827 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 R Møre og Romsdal 0,246351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 R Telemark 0,246156 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Østfold 0,245738 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Troms 0,245533 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Akershus 0,242414 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Telemark 0,240997 Mandat tildelt
68 Sp Vest-Agder 0,237094 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Nord-Trøndelag 0,236786 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Vest-Agder 0,230199 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Rogaland 0,229466 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Hordaland 0,226808 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Vestfold 0,226429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Telemark 0,222234 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Møre og Romsdal 0,214514 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 R Hedmark 0,213878 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 R Finnmark 0,212811 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Sør-Trøndelag 0,211730 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Sør-Trøndelag 0,208004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Nordland 0,207587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Oppland 0,198711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Nordland 0,197554 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Vest-Agder 0,190018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 R Oppland 0,189639 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Møre og Romsdal 0,187236 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Aust-Agder 0,186375 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Troms 0,186370 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Sogn og Fjordane 0,183580 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Hedmark 0,176981 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Nord-Trøndelag 0,176437 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Buskerud 0,175306 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Østfold 0,172802 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Aust-Agder 0,171656 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 KrF Nordland 0,169681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 R Vest-Agder 0,168905 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 R Nord-Trøndelag 0,167687 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Finnmark 0,151656 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 V Hedmark 0,143523 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Sp Sogn og Fjordane 0,130424 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 V Troms 0,129166 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 R Sogn og Fjordane 0,127332 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 V Oppland 0,125176 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 KrF Sogn og Fjordane 0,124625 Mandat tildelt
104 KrF Troms 0,120052 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 R Aust-Agder 0,118478 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Telemark 0,118460 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Sogn og Fjordane 0,107519 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 KrF Hedmark 0,105532 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Aust-Agder 0,101435 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 KrF Nord-Trøndelag 0,097230 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Nord-Trøndelag 0,084704 Mandat tildelt
112 KrF Oppland 0,084076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 KrF Finnmark 0,071724 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 V Finnmark 0,060334 Mandat tildelt