Poll of polls

Frp større enn Ap i Larvik

illustrasjon

Publisert 13. februar 2023. Sist endret 13. februar 2023.

Fakta om målingen
InFact for ØP.
OEEV
Ap18,3-1,60,0
H28,0-0,21,1
Frp19,6-2,4-1,3
SV7,22,21,1
Sp5,20,2-0,6
KrF5,41,20,9
V4,21,5-0,7
MDG3,2-0,70,1
R5,5-1,22,6
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 831 (gir vanlige feilmarginer).

Kommunevalg Larvik – InFact for Østlands-Posten – publisert 10. februar 2023.

Takk til InFact for innsyn i bakgrunnstall.

1) Larvik kommune er en sammenslåing av tidligere Larvik og Lardal kommuner.

2) InFacts måling i februar (i parentes sum Larvik + Lardal i kvlg 2011):

a. Ap 18,3 (38,2)

b. H 28,0 (18,0)

c. Frp 19,6 (20,4)

d. SV 7,2 (2,7)

e. Sp 5,2 (4,4) – 11,1 i kvlg 2019 – minus 53 pst

f. KrF 5,4 (6,2) ¬– 4,3 i k-19 – en av flere løfterike lokale KrF-tall etter årsskiftet

g. V 4,2 (7,4)

h. MDG 3,2 (1,7)

i. R 5,5 (1,1)

3) Fremskrittspartiet har i begge InFact-målingene i Larvik i Østlands-Posten vært større enn Arbeiderpartiet (februar 2023 og september 2022).

4) Landstendens iht målingen i Larvik i februar 2023, basert på endring i prosent (ikke prosentpoeng) mot k-2019:

a. Ap 20,4

b. H 28,5

c. Frp 11,3

d. KrF 5,0

e. V 5,0

f. MDG 4,0

g. R 5,5

h. Sp 6,8 – omtrent som landssnittet iht lokale målinger (Sp 14,4 nasjonalt i K-19)

i. SV 9,9

j. SV og KrF gjør det bedre i Larvik enn landstendensen, ellers er partiene nær sin landstrend.

5) Lojalitet mot stv 2021:

a. Ap 44

b. Frp 86 – solid, gitt kommunevalg

c. H 71 – nær landssnittet når 2021-velgerne spørres om kommunevalg

d. KrF 79 – også solid

e. V 48

f. SV 62

g. Sp 33

h. R 56

i. MDG 46

j. Arbeiderpartiet hadde i InFact-målingene primo februar lojalitet 44 i Larvik og 40 i Bergen – mot 57 i Tromsø. Vi ser da en av årsakene til at Ap i Tromsø scorer relativt bedre enn snittet i Støres parti.

6) Arbeiderpartiets største problem i Larvik er – som i landet ellers – overganger til Høyre. I Larvik går 12 pst av Ap-velgerne i 2021 til Høyre. Høyre sender 0,6 pst av sine 2021-velgere til Ap. Netto blir utvekslingen omtrent som snittet nasjonalt.

7) Takk til Jon Aabye for flere av beregningene.

Larvik 1979-2023

Oppslutning i prosent.

K 2023 F 2023 InFact / ØP 11/9-22 InFact / ØP 10/2-23
Ap 18,3 20,5 19,9 18,3
Høyre 26,9 28,3 28,2 28,0
Frp 20,9 19,2 22,0 19,6
SV 6,1 5,7 5,0 7,2
Sp 5,8 5,4 5,0 5,2
KrF 4,5 4,1 4,2 5,4
Venstre 4,9 3,6 2,7 4,2
MDG 3,1 3,0 3,9 3,2
Rødt 2,9 3,0 6,7 5,5
Andre 6,6 7,2 2,6 3,2
R + SV + MDG + Ap + Sp 36,2 37,6 40,5 39,4
Frp + H + KrF + V 57,2 55,2 57,1 57,2
Sp + KrF + V 15,2 13,1 11,9 14,8

Larvik leverte ved kommunevalget 2023 23 386 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Vestfold fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner