Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Larvik

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 1 250 24,2 3 779 21,4 5 029 22,2 -14,1 22,2 9 -7
H 1 062 20,6 3 408 19,3 4 470 19,7 -1,5 19,7 8 -3
Frp 672 13,0 2 573 14,6 3 245 14,3 -2,8 14,3 6 -1
SV 315 6,1 687 3,9 1 002 4,4 1,9 4,4 2 1
Sp 391 7,6 2 120 12,0 2 511 11,1 5,6 11,1 5 -1
KrF 211 4,1 770 4,4 981 4,3 -2,1 4,3 2 0
V 132 2,6 608 3,4 740 3,3 -1,1 3,3 1 -3
MDG 356 6,9 888 5,0 1 244 5,5 1,4 5,5 2 0
R 241 4,7 616 3,5 857 3,8 2,4 3,8 2 2
Andre (vis) 536 10,4 2 018 11,4 2 554 11,3 11,3 11,3 4 4
Ap+SV+
MDG+Sp+R
2 553 49,4 8 090 45,8 10 643 47,0 -2,8 47,0 20 -5
H+Frp+
KrF+V
2 077 40,2 7 359 41,6 9 436 41,6 -7,5 41,6 17 -7
Nærmest til å vinne mandat: V (97 stemmer), tape mandat: R (63 stemmer)
Fremmøte: 60,6 % Stemmeberettigede: 37 957 Opptalte stemmer: 22 841
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 22,2 19,7 14,3 4,4 11,1 4,3 3,3 5,5 3,8 11,3
24/9 - 13:01 22,2 19,7 14,3 4,4 11,1 4,3 3,3 5,5 3,8 11,3
24/9 - 13:01 22,2 19,7 14,3 4,4 11,1 4,3 3,3 5,5 3,8 11,3
13/9 - 13:33 22,2 19,7 14,3 4,4 11,1 4,3 3,3 5,5 3,8 11,3
12/9 - 14:25 22,2 19,7 14,3 4,4 11,1 4,3 3,3 5,5 3,8 11,3
12/9 - 14:25 22,2 19,7 14,3 4,4 11,1 4,3 3,3 5,5 3,8 11,3
10/9 - 19:13 22,3 19,8 14,4 4,4 11,1 4,3 3,3 5,3 3,8 11,4
10/9 - 18:09 22,3 19,8 14,4 4,4 11,1 4,3 3,3 5,3 3,8 11,4
10/9 - 18:07 22,3 19,8 14,4 4,4 11,1 4,3 3,3 5,3 3,8 11,4
10/9 - 18:07 22,3 19,8 14,4 4,4 11,1 4,3 3,3 5,3 3,8 11,4

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 k 36,3 (16) 21,2 (9) 17,1 (8) 2,6 (1) 5,5 (2) 6,4 (3) 4,4 (2) 4,1 (2) 1,4 (0) 1,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 26,7 (13) 18,4 (9) 14,6 (7) 4,1 (2) 9,3 (4) 4,8 (2) 3,2 (1) 7,1 (3) 2,9 (1) 1,7 (1)
Siste lokale målings 21,4 (9) 20,1 (9) 16,5 (7) 7,1 (3) 10,1 (4) 2,6 (1) 4,3 (2) 3,6 (2) 5,5 (2) 9,2 (4)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 25,0 (12) 19,2 (9) 14,6 (7) 5,2 (2) 9,4 (5) 4,8 (2) 2,7 (1) 8,4 (4) 2,5 (1) 1,2 (0)
K-snitt september (brutt ned) 26,8 (13) 18,0 (9) 13,3 (6) 4,3 (2) 9,8 (5) 4,7 (2) 2,8 (1) 7,3 (3) 2,7 (1) 1,7 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 30 2 61 17
Høyre 28 4 50 39
KrF 22 3 63 36
Venstre 29 1 50 52
Sp 25 1 53 40
Ap 30 4 54 50
SV 34 2 56 68
Rødt 22 3 50 50
MDG 14 3 49 29
BedreLarvik 24 2 46 33
Partiet De Kristne 8 2 63 63
Liberalistene 8 1 35 13
Sum 274 28 53 42
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 712).
1. januar 2018: Slått sammen av tidligere Larvik og Lardal kommuner.
Mandater i kommunestyret 43 (mandatfordeling)
Mer informasjon Wikipedia

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / ØP 30/8-2019 21,4 (9) 20,1 (9) 16,5 (7) 7,1 (3) 10,1 (4) 2,6 (1) 4,3 (2) 3,6 (2) 5,5 (2) 9,2 (4)
InFact / ØP 12/6-2019 28,2 (12) 23,8 (9) 15,1 (7) 5,5 (2) 10,4 (4) 3,7 (2) 3,4 (1) 5,9 (2) 2,2 (1) 1,8 (1)
InFact / ØP 17/1-2019 26,8 (12) 26,4 (11) 15,9 (7) 5,2 (2) 6,6 (3) 4,4 (2) 2,4 (1) 2,2 (1) 2,6 (1) 7,4 (3)
InFact / ØP 22/3-2018 24,9 (11) 25,9 (11) 21,7 (9) 3,5 (2) 7,9 (3) 4,9 (2) 2,0 (1) 1,8 (1) 2,5 (1) 4,1 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 36,3 21,2 17,1 2,6 5,5 6,4 4,4 4,1 1,4 1,0
2011 38,2 18,0 20,4 2,7 4,4 6,2 7,4 1,7 1,1 0,0
2007 23,8 22,4 21,3 3,5 5,0 5,8 6,7 0,0 0,9 10,5
2003 21,6 13,5 22,0 7,3 5,8 4,8 3,5 0,0 1,1 20,5
1999 25,7 23,4 18,6 7,4 8,4 9,5 5,7 0,0 1,3 0,0
1995 32,0 18,4 19,4 5,1 10,9 7,7 5,3 0,0 1,2 0,0
1991 29,4 26,3 8,7 11,9 11,4 7,4 4,4 0,0 0,6 0,0
1987 34,5 27,9 10,5 4,3 5,7 7,8 6,5 0,0 0,8 2,0
1983 48,3 13,8 0,0 0,0 30,7 4,4 2,9 0,0 0,0 0,0
1979 46,3 15,7 0,0 0,0 27,9 5,9 0,0 0,0 0,0 4,2
1975 45,6 10,4 0,0 0,0 31,3 5,9 0,0 0,0 0,0 6,9
1971 50,3 11,3 0,0 0,0 26,0 5,4 7,0 0,0 0,0 0,0
1967 51,0 12,9 0,0 0,0 24,6 3,7 7,8 0,0 0,0 0,0
1963 51,3 10,8 0,0 0,0 24,1 4,7 6,7 0,0 0,0 2,3
1959 48,5 9,8 0,0 0,0 26,0 0,0 7,6 0,0 0,0 8,0
1955 45,9 19,6 0,0 0,0 0,0 12,5 10,3 0,0 0,0 11,7
1951 52,8 11,6 0,0 0,0 25,3 0,0 10,4 0,0 0,0 0,0
1947 52,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 0,0 0,0 38,1
1945 54,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 0,0 0,0 40,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 36,0 22,9 16,3 2,5 4,9 6,6 3,5 4,9 1,2 1,2
2011 36,3 23,1 18,6 2,9 3,8 5,9 4,8 1,4 1,2 2,0
2007 31,8 19,3 23,0 4,0 5,5 7,0 5,1 0,5 1,4 2,4
2003 25,0 16,2 25,1 9,9 6,6 6,9 3,9 0,6 1,7 4,2
1999 25,0 22,0 17,2 7,1 6,3 10,4 4,8 0,0 1,5 5,7
1995 31,0 20,6 17,6 5,2 10,3 8,3 5,2 0,5 1,0 0,3
1991 30,0 25,4 8,7 11,4 11,0 8,0 4,4 0,5 0,5 0,0
1987 34,1 27,5 11,6 4,5 7,0 8,3 6,1 0,0 0,6 0,4
1983 46,8 16,9 2,7 1,7 23,5 5,0 2,2 0,0 0,3 0,9
1979 44,5 18,3 1,2 0,9 23,7 6,4 3,6 0,0 0,1 1,3
1975 44,9 11,5 1,1 1,7 27,7 7,1 3,3 0,0 0,0 2,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 29,5 26,9 19,3 4,2 6,8 4,3 3,4 2,6 1,6 1,5
2013 31,1 26,3 23,2 2,9 3,0 5,6 3,7 2,3 0,6 1,4
2009 36,1 17,1 28,0 5,6 3,4 5,6 2,6 0,3 0,5 0,8
2005 33,6 13,7 28,3 7,0 4,0 6,7 5,1 0,2 0,5 0,7
2001 25,2 22,4 18,4 10,5 4,1 12,2 2,8 0,2 0,4 3,8
1997 36,4 15,2 18,2 4,7 6,1 14,0 3,9 0,2 0,7 0,5
1993 37,0 19,2 9,6 6,5 15,1 7,7 3,5 0,1 0,3 0,9
1989 32,4 24,2 15,4 8,9 5,6 8,1 3,8 0,3 0,0 1,4
1985 50,7 21,8 1,8 1,4 16,2 5,2 2,4 0,0 0,0 0,5
1981 46,1 26,1 2,5 0,7 0,0 6,8 0,0 0,0 0,1 17,6
1977 48,8 16,3 1,2 0,7 21,6 8,4 1,8 0,0 0,1 1,2
1973 45,1 10,1 3,0 4,2 0,0 8,9 0,0 0,0 0,3 28,5
1969 52,5 11,2 0,0 0,9 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0 28,6
1965 50,8 13,8 0,0 1,7 26,7 0,0 6,8 0,0 0,0 0,2
1961 51,5 12,9 0,0 0,0 24,1 4,0 6,8 0,0 0,0 0,6
1957 55,1 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 9,0 0,0 0,0 31,3
1953 54,7 12,4 0,0 0,0 21,1 2,1 9,6 0,0 0,0 0,1
1949 51,9 13,1 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 32,0
1945 54,1 11,2 0,0 0,0 22,3 0,0 11,9 0,0 0,0 0,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 36.9 21.7 15.6 2.6 4 6.3 4.3 5.7 1.6 1.3
Valgting 36,2 21,1 17,4 2,5 5,7 6,4 4,4 3,8 1,3 1,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned