Poll of polls

Nettavisen: Flertall H+MDG+V i Oslo

illustrasjon

Publisert 25. januar 2023. Sist endret 25. januar 2023.

Fakta om målingen
InFact for Nettavisen.
OEV
Ap15,9-2,5
H36,23,6
Frp7,11,0
SV10,10,0
Sp0,7-0,1
KrF1,80,1
V7,6-1,5
MDG9,6-0,6
R8,42,6
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1000 (gir vanlige feilmarginer).

Kommunevalg Oslo fra InFact for Nettavisen – opptatt 24. januar 2023, 1.000 spurte.

Tusen takk til journalist Jørgen Berge i Nettavisen for innsyn i bakgrunnstall.

1) Oslo bystyre iht målingen (k-2019):

a. Ap 10 (12)

b. Frp 4 (3)

c. H 22 (15)

d. KrF 1 (1)

e. V 5 (4)

f. SV 6 (6)

g. Sp 0 (1)

h. R 5 (4)

i. MDG 6 (9)

j. FNB/FP 0

k. Frp+H+KrF+V: 32/59

l. H+MDG+V: 33

2) Skulle målingen svare til valgresultatet, oppstår spørsmålet om byrådet vil bestå av H+MDG+V (og evnt KrF) eller Frp+H+V (og evnt KrF):

a. MDG vil neppe delta i et byrådsprosjekt som er avhengig av Frp.

b. Nettavisens måling kan gi et Høyre-ledet byråd med MDG (om Miljøpartiet skulle skifte side), uten å være avhengig av Frp.

c. Venstre vil klart foretrekke MDG foran Frp.

d. Så blir spørsmålet om det er en utvikling blant Oslo Høyres medlemmer og velgere i retning en gradvis økende vilje til å se i retning MDG. Vil hovedstadens høyrevelgere se MDG som en mer fremtidsrettet partner for et moderne og liberalt parti enn Frp?

e. Medier som i år skal måle Oslo oppfordres til å ha tilleggsspørsmål der Høyres respondenter spørres om Frp eller MDG foretrekkes som partner i et mulig byråd.

3) InFact vekter mot stv 2021. Respons vekter også Oslo mot 2021. Lojalitet mot S-2021 (Respons for Høyre desember 2022):

a. Ap 45 (51)

b. Frp 66 (56)

c. H 89 (87)

d. KrF 50 (76)

e. R 59 (62)

f. Sp 13 (29)

g. SV 55 (59)

h. V 45 (65)

i. MDG 72 (65)

4) Overganger:

a. Høyre henter 19 pst av Ap-velgerne i 2021. H sender 0,4 pst av sine i retur. Det er først og fremst disse velgerovergangene som kan avgjøre valget i hovedstaden. Skal Raymond Johansen vinne fire nye år, må han begrense denne lekkasjen.

b. Sp har lojalitet 13 (!), og sender 31 pst av sine 2021-velgere til H. H sender null tilbake.

c. Frp sender 17 pst av sine 2021-velgere til H. H sender 3,5 pst av sine 2021-velgere i retur.

d. Rødt sender 6 pst av sine 2021-velgere til H (!) H sender null i retur.

e. Høyre er (mer enn) fullmobilisert i Oslo hvis InFact har truffet.

f. Venstre og MDG leverer begge 6 pst av sine 2021-velgere til hverandre.

5) Hvor er Arbeiderpartiets 2021-velgere i Oslo? (Respons for Høyre i desember 2022):

a. Vet ikke/»gjerdet»: 20 pst

b. Lojale Ap: 45 pst (51)

c. Til Frp: 1 pst (0)

d. Til H 19 pst (15)

e. Til KrF: 1 pst

f. Til V: 2 pst (4)

g. Til SV: 4 pst (8)

h. Til Sp: 1 pst (1)

i. Til R: 5 pst (5)

j. Til MDG: 1 pst (5)

k. Til «andre»: 2 pst

6) Gabriel Steinsbekks merknader til InFact for Nettavisen i Oslo i pkt 7 til 14:

7) Denne er vektet mot 2021, så det er greit å sammenligne med Respons for Høyre fra desember.

8) Arbeiderpartiets svake nivå bekreftes. H løfter seg ytterligere. Ellers går SV og V klart tilbake, mens Frp går klart fram.

9) 31 mandater til H+Frp+V og 33 mandater til H+V+MDG er en interessant situasjon som fort kan få litt dynamikk inn i valgkampen.

10) Både Ap og Høyre har barometertall som er svært nær både råtallene og oppslutningen dersom velgere som ikke stemte sist holdes utenfor.

11) Hvis velgere som ikke stemte i 2021 tas ut av målingen:

a. Ap 15,7

b. Frp 6,6

c. H 36,3

d. KrF 1,9

e. V 7,5

f. SV 10,6

g. Sp 0,9

h. R 8,7

i. MDG 9,3

j. Andre 2,5

12) Uvektet, råtall, før politisk vekting:

a. Ap 15,8

b. Frp 7,1

c. H 36,2

d. KrF 1,8

e. V 7,6

f. SV 10,1

g. Sp 0,7

h. R 8,4

i. MDG 9,6

j. Andre 2,5

13) Nettoovergangene mellom «stortingsblokkene» i Oslo har økt fra 17.000 velgere i de borgerliges favør hos Respons i desember til 29.000 hos InFact i januar. Arbeiderpartiets nettotap til Høyre har økt fra 12.200 i desember til 16.200 i januar.

14) Dersom vi regner om målingen til 2019-vekting får partiene følgende oppslutning:

a. Ap 15,1

b. Frp 7,6

c. H 36,0

d. KrF 1,5

e. V 7,1

f. SV 6,1

g. Sp 0,6

h. R 6,7

i. MDG 14,3

j. Endret referansevalg får nesten ingen utslag for Ap, H eller Frp, men dramatiske effekter for SV og MDG med hhv -4,0pp og +4,7pp. Dette er den samme dynamikken som vi så i Respons-målingen i desember og handler mye om at SV hadde klart høyere oppslutning i 2021 og MDG tilsvarende i 2019.

15) Hjertelig takk til Gabriel.

Oslo bystyre

Antall mandater.

H Frp KrF V H KrF V Frp A Ap MDG SV R
K2023 24 1 6 31 1 27
InFact / Nettavisen 25/1-23 26 1 5 32 0 27
Respons / Høyre 22/12-22 22 1 6 29 0 29
Norstat / Aftenp 7/12-22 23 1 4 28 0 31
Respons / Høyre 14/9-22 22 1 5 28 0 31
Norstat / Aftenp 13/9-22 23 1 4 28 0 31
Norstat / Aftenp. 28/4-22 22 0 4 26 0 32
Respons / Høyre 25/3-22 22 1 5 28 0 30
Respons / Høyre 21/12-21 21 1 5 27 0 31
Norstat / Aftenp. 31/8-21 20 0 5 25 0 33

Oslo 1979-2023

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 Respons / Høyre 14/9-22 Norstat / Aftenp 7/12-22 Respons / Høyre 22/12-22 InFact / Nettavisen 25/1-23
Ap 33,5 33,0 23,0 18,4 20,2 18,0 15,4 15,9
Høyre 43,3 42,4 23,5 32,6 30,7 32,1 31,0 36,2
Frp 4,6 7,0 6,0 6,1 6,4 5,4 4,5 7,1
SV 5,6 6,7 13,3 10,1 12,5 10,2 13,9 10,1
Sp 0,8 0,7 3,1 0,8 0,6 0,9 1,4 0,7
KrF 5,4 4,8 1,8 1,7 1,2 1,5 1,8 1,8
Venstre 3,5 2,8 10,0 9,1 8,3 6,2 9,5 7,6
MDG 0,0 0,0 8,5 10,2 10,2 13,0 10,7 9,6
Rødt 1,8 1,7 8,3 5,8 8,1 8,4 9,0 8,4
Andre 1,3 1,0 2,5 5,2 1,8 4,3 2,8 2,5
R + SV + MDG + Ap + Sp 41,8 42,1 56,1 45,3 51,6 50,5 50,4 44,7
Frp + H + KrF + V 56,9 56,9 41,4 49,4 46,6 45,2 46,8 52,7
Sp + KrF + V 9,8 8,2 15,0 11,6 10,1 8,6 12,7 10,1

Oslo leverte ved kommunevalget 2023 362 385 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Oslo fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner